Dørtelefoner

Herunder hører porttelefoner med døråbnerfunktion og porttelefonforstærkere. Varslingshjælpemidler og alarmer, se 22 27.
22 24 30 01

Porttelefoner med lyd

(5 produktserier)
Apparater uden billedvisning.

22 24 30 02

Porttelefoner med billede

(2 produktserier)
Apparater med videovisning af personen, som ringer på døren.