Signalgivere

Hjælpemidler, som transformerer et signal fra en telefon, dørklokke eller babyalarm til et visuelt, et akustisk eller mekanisk signal. Hjælpemidler til akustisk navigation, se 12 39 09.
22 27 04 01

Indikatorer med visuelle signaler

(12 produktserier)
Hjælpemidler som med lys eller andet visuelt signal indikerer, at der sker noget på det sted hvor senderen er placeret. Kan fx transformere auditive signaler til visuelle.

22 27 04 02

Indikatorer med lydsignaler

(25 produktserier)
Hjælpemidler som med lyd indikerer, at der sker noget på det sted hvor senderen er placeret. Kan fx transformere visuelle signaler til auditive eller kan øge volumen på et almindeligt apparat.

22 27 04 03

Indikatorer med mekaniske signaler

(30 produktserier)
Hjælpemidler som med taktile signaler indikerer, at der sker noget på det sted hvor senderen er placeret. Kan fx transformere auditive eller visuelle signaler til vibrationer eller andet taktilt signal.

22 27 04 05

Tilbehør til indikatorer

(55 produktserier)
Herunder sendere, repeatere og andet tilbehør til indikatorer med visuelle, akustiske eller mekaniske signaler.