Materialer og redskaber til afmærkning

Redskaber til afmærkning og identificering. Herunder hører fx tegn, symboler og etiketter.
22 27 27 01

Kropsbårne symboler

(56 produktserier)
Kropsbårne symboler til at angive et ønske eller oplyse om særlige behov, fx armbind, badges, emblemer, kort, skilte m.m.

22 27 27 02

Afmærkningsværktøjer og afmærkningsmaterialer

(24 produktserier)
Værktøj til brug ved fremstilling af mærkater og etiketter, fx dymotang, etiketter til selvudfyldelse.

22 27 27 03

Afmærkninger, ikke kropsbårne

(17 produktserier)
Ikke kropsbårne mærker, fx farvemærker, taktile mærker, symboler m.m.