Oplæsningshjælpemidler

Udstyr og software til oplæsning af trykt eller digital tekst med elektronisk stemme. Herunder læsemaskiner, læsepenne, skærmlæsere, oplæsningsprogrammer samt elektroniske stemmer.
22 30 21 04

Læsemaskiner

(16 produktserier)
Udstyr som oplæser trykt tekst med elektronisk stemme.

22 30 21 05

Læsepenne

(4 produktserier)
Håndholdte og hovedbårne skannere/kameraer som oplæser trykt tekst med elektronisk stemme.

22 30 21 07

Oplæsningsprogrammer og skærmlæsere

(31 produktserier)
Software der anvender syntetisk eller digitaliseret tale til at oplæse digitale tekster på computerbaserede enheder. Ingen forstørrelsesfunktioner.

22 30 21 08

Syntetiske og digitaliserede stemmer

(11 produktserier)
Softwarebaserede syntetiske og digitaliserede stemmer som anvendes i oplæsningsprogrammer, skærmlæsere eller forstørrelsesprogrammer med skærmlæser.