Software til outputenheder

Herunder hører fx browsere. Forstørrelsesprogrammer, se 22 03 21. Tekst-til-tale-udstyr og -software, se 22 13 15.