Personvægte

Hjælpemidler til at måle kropsvægt.
04 24 27 02

Vægte for personer, der er i stand til at stå

(29 produktserier)
Vægte, som en person træder op på, hvorefter vægten kan aflæses på et display.

04 24 27 03

Kørestolsvægte

(12 produktserier)
Platforme eller lignende med mekanisme til vejning af personer i kørestol.

04 24 27 04

Stolevægte

(15 produktserier)
Stole med indbygget vejemekanisme.

04 24 27 05

Liftvægte

(10 produktserier)
Vægte der monteres på en personløfter.

04 24 27 06

Sengevægte

(1 produktserier)
Vægte, der vejer personer i liggende stilling.

04 24 27 07

Kropsanalyseapparater

(3 produktserier)
Apparater til fedtmåling m.m.