Personvægte

Udstyr til at måle kropsvægt.
04 24 27 02

Vægte til stående personer

(34 produktserier)
Vægte, som en person træder op på, hvorefter vægten kan aflæses på et display.

04 24 27 05

Liftvægte

(10 produktserier)
Vægte der monteres på en personløfter.

04 24 27 06

Vægte til liggende personer

(2 produktserier)
Vægte, der vejer personer i liggende stilling.

04 24 27 07

Kropsanalyseapparater

(3 produktserier)
Apparater til fedtmåling m.m.