Håndleds-hånd-ortoser

Ortoser, som omfatter håndleddet og hele eller dele af hånden.
06 06 12 01

Håndleds-håndortoser

(7 produktserier)
Ortoser som omfatter håndleddet og hele eller dele af hånden.

06 06 12 02

Håndledsortoser

(43 produktserier)
Ortoser som støtter håndleddet uden virkning på tommelens rodled.

06 06 12 03

Tommelortoser

(9 produktserier)
Ortoser som støtter tommelens rodled uden virkning på håndleddet.

06 06 12 04

Kombinerede håndleds- og tommelortoser

(15 produktserier)
Ortoser som både støtter håndleddet og tommelens rodled.