Toiletforhøjere, løse

Toiletforhøjere (løst monterede), som er placeret direkte på wc-kummen/-brættet. Toiletforhøjeren kan let fjernes fra wc-kummen/-brættet.
09 12 15 02

Løse toiletforhøjere uden befæstelse

(9 produktserier)
Løse toiletforhøjere uden skruer, klips eller beslag til positionering og som anvendes uden afmontering af det eksisterende toiletsæde.

09 12 15 03

Løse toiletforhøjere med befæstelse

(34 produktserier)
Løse toiletforhøjere med skruer, klips eller beslag til positionering og som anvendes uden afmontering af det eksisterende toiletsæde.