Tandbørster (ikke-elektriske)

Fx protestandbørster på holdere. Tilpasningsgreb, se 24 18 06.
09 42 03 01

Protesetandbørster

(4 produktserier)
Specielle protesetandbørster og holdere til protesetandbørster, fx på sugekopper eller monteret på en tung plade.

09 42 03 03

Specialtandbørster

(1 produktserier)
Tandbørster med en særlig udformning eller funktion for at lette plejen af tænder.