Manuelle kørestole med drivhjulsaktiveret hjælpemotor

Kørestole udformet med henblik på at blive drevet frem af brugeren, ved at der skubbes på hjulet/hjulene, med en eller to eldrevne motorer til at hjælpe med fremdriften. Drivaggregater til manuelle kørestole, se 12 24 09.