Eldrevne kørestole med elektronisk styring

Eldrevne kørestole, som aktiveres af brugeren ved hjælp af en elektronisk styreenhed. Herunder hører fx selvbalancerende kørestole. Eldrevne hjælpermanøvrerede kørestole, se 12 23 12. Siddemodulsystemer, se 18 09 39.
12 23 06 07

Elkørestole, motoriseret styring, klasse A (primært til indendørs brug)

(13 produktserier)
Elkørestole med motoriseret styring betjent med fx joystick. 4 eller flere hjul. Beregnet til kørsel på et plant, vandret underlag.

12 23 06 08

Elkørestole, motoriseret styring, klasse B (til indendørs og udendørs brug)

(98 produktserier)
Elkørestole med motoriseret styring betjent med fx joystick.  4 eller flere hjul. Beregnet til kørsel indendørs samt på udendørs flisebelægning og moderat ujævnt underlag.

12 23 06 09

Elkørestole, motoriseret styring, klasse C (primært til udendørs brug)

(6 produktserier)
Elkørestole med motoriseret styring betjent med fx joystick. 4 eller flere hjul. Beregnet til kørsel på ujævnt terræn og terræn med stigninger.