Udstyr, hvorpå en kørestol er påmonteret, og som letter transport op og ned ad trapper

Vogne og andre typer køretøjer, manuelle eller elektriske, som en kørestol forsvarligt kan fæstnes til, og som gør det muligt, at kørestolen sammen med brugeren kan komme op og ned ad trapper. Motoriserede transportører til forcering af trapper, se 12 17 03. Trappekørende eldrevne kørestole, se 12 23 15. Hjælpemidler til vertikal tilgængelighed, se 18 30.
12 24 39 01

Trappekørere til kørestole, hjælpermanøvrerede

(9 produktserier)
Motordrevne trappekørere som er betjent af en hjælper.