Løftegalger til montering på seng

Aftagelige løftegalger til at gøre den sengeliggende i stand til at skifte stilling eller at sætte sig op selvstændigt. Løftegalger, som ikke er monteret på sengen, se 12 31 09.
18 12 28 01

Sengegalger

(11 produktserier)
Galger som monteres direkte på en seng. Anvendes ved forflytning i en seng samt ved indstigning i eller udstigning af sengen.

18 12 28 02

Sengestøttegreb

(25 produktserier)
Støttegreb som monteres på siden af en seng. Anvendes som støtte ved forflytning i en seng samt ved indstigning i eller udstigning af sengen.