Forstørrelsesglas, lupper og forstørrende linsesystemer

Udstyr, som giver en forstørret afbildning af en genstand. Herunder hører fx forstørrende linser og lupper med og uden indbygget lys. Forstørrelsesprogrammer, se 22 03 21.
22 03 09 06

Håndlupper uden lys

(33 produktserier)
Lupper og forstørrelsesglas uden lyskilde og beregnet til at holde i hånden under brug.

22 03 09 07

Håndlupper med lys

(45 produktserier)
Lupper og forstørrelsesglas med lyskilde og beregnet til at holde i hånden under brug.

22 03 09 08

Indslagslupper

(21 produktserier)
Håndholdte lupper med fastmonteret beskyttelsesetui, som luppen kan foldes ind i, når den ikke anvendes.

22 03 09 09

Bloklupper og læsestave

(43 produktserier)
Lupper og forstørrelsesglas som anbringes direkte på den tekst, der skal forstørres.

22 03 09 10

Standlupper

(35 produktserier)
Lupper og forstørrelsesglas med fast eller justerbar afstand mellem objekt og linse ved hjælp af ben eller tilsvarende.

22 03 09 11

Luplamper

(41 produktserier)
Stationære lamper med indbygget lup.

22 03 09 12

Påhæftningslupper

(4 produktserier)
Lupper og forstørrelsesglas til montering på lamper. Herunder hører kun påhæftningslupper, som er beregnet til brug sammen med flere produktserier.

22 03 09 13

Sylupper

(8 produktserier)
Lupper som holdes i position ved at hænge om halsen og støtte mod brystet.

22 03 09 14

Hovedbårne lupper og lupbriller

(32 produktserier)
Lupper og forstørrelsesglas som bæres på hovedet. Herunder hører fx briller med forstørrende optik og lupper til montering på briller.

22 03 09 15

Pladelupper

(5 produktserier)
Tynde lupper udformet som plade. Anvender Fresnel linseprincippet, der gennem sin udformning muliggør forstørrelse af et stort areal med en kort brændvidde.

22 03 09 17

Håndtag med lys til bloklupper og standlupper

(3 produktserier)
Separate håndtag med en lyskilde og som kan sammenkobles med forskellige luphoveder.