Lydtransmissionssystemer til hørehjælpemidler

Systemer til at overføre lyd fra lydkilde til hørehjælpemiddel. Herunder hører teleslyngesystemer, teleslyngeforstærkere, FM-systemer, IR-systemer og digitale streaming systemer.
22 06 81 01

Rumteleslynger

(35 produktserier)
Teleslyngeanlæg og teleslyngeforstærkere der via teleslynge magnetisk overfører informationer til et høreapparat med T-spole. Beregnet til brug for ét eller flere lokaler.

22 06 81 02

Halsteleslynger

(56 produktserier)
Små teleslynger beregnet til brug for én person. Kan være med eller uden indbygget teleslyngeforstærker.

22 06 81 03

Pudeteleslynger

(7 produktserier)
Små teleslynger beregnet til brug for én person. Kan være med eller uden indbygget teleslyngeforstærker.

22 06 81 04

Andre lydtransmissionssystemer

(278 produktserier)
Udstyr til at overføre lyd mellem lydkilde og hørehjælpemiddel. Herunder FM-systemer, IR-systemer og digitale streaming systemer.