Bogstav- og symbolsæt samt bogstav- og symboltavler

Herunder hører tavler med og samlinger af bogstaver, billeder, symboler og piktogrammer.
22 21 03 04

Bogstavtavler og symboltavler

(11 produktserier)
Tavler eller mapper med samlinger af bogstaver eller symboler. Anvendes til sammensætning af ord og sætninger eller til udpegning ved nærkommunikation. Det enkelte produkt kan inkludere sæt af løse bogstaver eller symboler.

22 21 03 05

Bogstavsæt og symbolsæt

(17 produktserier)
Sæt af bogstaver eller symboler til produktion af materialer, som anvendes til nærkommunikation.