Bogstav- og symbolsæt samt bogstav- og symboltavler

Bøger/hæfter eller tavler, der indeholder bogstaver, symboler og ord for at understøtte kommunikationen. Herunder hører samlinger af billeder og piktogrammer.
22 21 03 04

Bogstavtavler og symboltavler

(8 produktserier)
Tavler eller mapper med samlinger af bogstaver eller symboler. Anvendes til sammensætning af ord og sætninger eller til udpegning ved nærkommunikation. Det enkelte produkt kan inkludere sæt af løse bogstaver eller symboler.

22 21 03 05

Bogstavsæt og symbolsæt

(17 produktserier)
Sæt af bogstaver eller symboler til produktion af materialer, som anvendes til nærkommunikation.