Fastnettelefoner

Stationære og trådløse fastnettelefoner. Hørehjælpemidler, se 22 06.
22 24 03 06

Stationære fastnettelefoner

(57 produktserier)
Stationære fastnettelefoner med særlige egenskaber fx store taster eller teleslynge.

22 24 03 07

Trådløse fastnettelefoner

(22 produktserier)
Trådløse fastnettelefoner med særlige egenskaber, fx stort display eller teleslynge.