Samtaleanlæg og dørtelefoner

Samtaleanlæg og dørtelefoner. Selvstændige elektroniske kommunikationssystemer, som gør det muligt for to eller flere personer, der opholder sig forskellige steder, at have begrænset eller privat samtale. Herunder hører fx dørindgangssystemer med integrerede døråbnere og dørtelefonforstærkere. Hjælpemidler til signalering, varsling og lokalisering, se 22 29. CCTV-systemer, se 22 18 18.
22 24 33 01

Samtaleanlæg

(4 produktserier)
Selvstændige elektroniske kommunikationssystemer som gør det muligt for to eller flere personer, der opholder sig forskellige steder at have begrænset eller privat samtale.

22 24 33 02

Dørtelefoner med lyd

(4 produktserier)
Apparater uden billedvisning.

22 24 33 03

Dørtelefoner med billede

(2 produktserier)
Apparater med videovisning af personen, som ringer på døren.