Hjælpemidler som understøtter hukommelsen

Produkter og software som bidrager til at vække erindring om fortidige begivenheder, fx talende fotoalbums, eller som understøtter hukommelsen ved påmindelser eller notifikationer om enkeltstående eller gentagne handlinger, fx at tage medicin, udføre en bevægelse eller foretage en måling i forbindelse med selvmonitorering. Hjælpemidler til strukturering af forløb, aktiviteter og personlige mål, se 22 27 33.
22 27 16 01

Medicinæsker med påmindelse

(7 produktserier)
Medicinæsker med visuel, taktil eller auditiv påmindelse.

22 27 16 02

Påmindelsessystemer

(1 produktserier)
Produkter og software som understøtter hukommelsen ved påmindelser eller notifikationer om enkeltstående eller gentagne handlinger.

22 27 16 04

Erindringssystemer

(9 produktserier)
Talende fotoalbums og software som bidrager til at vække erindring om fortidige begivenheder.