Personlige nødalarmsystemer

Alarmer, som enten aktiveres af brugeren, eller som aktiveres automatisk i personlige nødstilfælde. Herunder hører insulinalarmer, alarmer til personer med epilepsi samt faldalarmer.
22 27 18 10

Anfaldsalarmer til personer med epilepsi

(17 produktserier)
Alarmer, som automatisk aktiveres ved epileptiske anfald.

22 27 18 11

Nødkaldeanlæg uden tovejs kommunikation

(22 produktserier)
Nødkaldeanlæg uden mulighed for tovejs kommunikation mellem nødstedte og en modtager. Alarmen kan sendes til alarmcentral, fastnet- eller mobiltelefoner.

22 27 18 12

Nødkaldeanlæg med tovejs kommunikation

(25 produktserier)
Nødkaldeanlæg med mulighed for kommunikation mellem nødstedte og en modtager. Alarmen kan sendes til alarmcentral, fastnet- eller mobiltelefoner

22 27 18 13

Mobile og kropsbårne manuelle nødkald

(35 produktserier)
Trådløse mobile, evt. kropsbårne sendere der ved manuelt tryk på nødkaldsknappen aktiverer en alarm fra et nødkaldeanlæg.

22 27 18 14

Kropsbårne automatiske nødkald

(11 produktserier)
Trådløse kropsbårne sendere der ved fx fald eller krampeanfald automatisk aktiverer en alarm fra et nødkaldeanlæg.

22 27 18 15

Fastmonterede manuelle nødkald

(9 produktserier)
Stationære sendere der ved manuelt tryk på nødkaldsknap eller anden manuel aktivering udløser en alarm fra et nødkaldeanlæg.

22 27 18 16

Ikke-kropsbårne automatiske nødkald

(44 produktserier)
Herunder faldmåtter, sengesensorer, aktivitetssensorer m.m. Systemer der via sensorer giver signal om aktivitet eller inaktivitet, fx bevægelse eller bevægelsesmønster i et givent område.