Hjælpemidler, som understøtter hukommelsen

Udstyr og software til at genkalde minder fra fortiden, fx talende fotoalbums, eller til at understøtte hukommelsen ved påmindelser eller notifikationer om enkeltstående eller gentagne handlinger, fx at tage medicin, udføre en bevægelse eller foretage en måling i forbindelse med selvmonitorering.
22 28 12 01

Medicinæsker med påmindelse

(5 produktserier)
Medicinæsker med visuel, taktil eller auditiv påmindelse.

22 28 12 02

Påmindelsessystemer

(1 produktserier)
Produkter og software som understøtter hukommelsen ved påmindelser eller notifikationer om enkeltstående eller gentagne handlinger.

22 28 12 03

Erindringssystemer

(11 produktserier)
Produkter og software som bidrager til at vække erindring om fortidige begivenheder, fx talende fotoalbums.