Gribere

Ikke-kropsbårne hjælpemidler til at gribe om en genstand og som erstatter hændernes gribefunktion. Herunder hører fx pincetter. Hjælpemidler til udvidet rækkeevne, se 24 21. Hjælpemidler til at bære og gribe arbejdsemner og værktøj, se 28 12 03.
24 18 03 02

Pincetter

(6 produktserier)
Gribere til at gribe om mindre genstande.

24 18 03 03

Universalgreb

(5 produktserier)
Gribere som med bevægelige stifter kan gribe om fx kontrolknapper med forskellige udformninger.

24 18 03 04

Gribere til gryder, tallerkener og lignende

(2 produktserier)
Løse håndtag, som griber om kanten af gryder, tallerkener eller tilsvarende genstande.

24 18 03 05

Andre gribere

(11 produktserier)
Andre hjælpemidler som griber om en genstand og erstatter hændernes gribefunktion.