Lupper

Sidst opdateret 24-05-2016

Kvinde læser prisskilt på kjole og anvender en lupHar du en synsnedsættelse, kan du have brug for en lup, fx til at læse prismærker og køreplaner. Guiden giver dig et overblik over de forskellige typer lupper, der findes, og et indblik i de forskellige luppers anvendelsesmuligheder.

Lupper fås i mange udformninger og til mange forskellige formål. Lupper kan være håndholdte, kropsbårne, fastmonterede, flytbare, elektroniske m.m. Her i Hjælpemiddelbasen finder du en oversigt over de forskellige typer lupper under produktgruppen forstørrelsesglas, lupper og forstørrende linsesystemer.

 

Relevant for dig?Åben

Relevant for dig?Luk

En lup kan være et relevant hjælpemiddel, når den bedst tilpassede brille eller kontaktlinse ikke længere kan give dig et skarpt syn.

For at kunne finde den mest optimale lup, skal synet være korrigeret bedst muligt. Derfor er det vigtigt at få undersøgt synet hos en øjenlæge eller optiker, før du anskaffer dig en lup. Anvendelsen af en lup er opgavespecifik og individuel. Det vil derfor være relevant, at dit behov for lup afdækkes ved en systematisk afprøvning, som udføres af en fagperson med kendskab til synsnedsættelse. Afprøvningen bør omfatte forstørrelsesbehov både i forhold til fritidsaktiviteter og arbejde, og bør følges op af en instruktion i, hvordan du bedst anvender den egnede lup i en given sammenhæng.

Lupper er som udgangspunkt ikke egnet til læsning af større tekstmængder i aviser og bøger. Mere intensiv læsning vil for svagsynede kræve andre optiske eller elektroniske synshjælpemidler, fx et billedforstørrende videosystem (CCTV), et forstørrelsesprogram eller et oplæsningsprogram.

Du kan søge rådgivning om lupper og andre synshjælpemidler hos kommunens hjælpemiddelrådgivning, i et kommunikationscenter og i forhandleres vejledningsmaterialer.

Hvordan vælger du?Åben

Hvordan vælger du?Luk

Når du skal vælge en lup, skal du først og fremmest forholde dig til hvor og til hvad, luppen skal anvendes. Skal den fx kunne tages med på tur, kunne bruges i situationer med dårlig belysning eller skal begge hænder være fri til at løse en opgave, imens du bruger luppen?

Mand og kvinde sidder ved bord. Kvinden bruger forholdvis stort forstørrelsesglas til at se på planter. Manden en lille lup til frimærker.Lupper findes i flere forskellige styrker og i mange varianter, der giver optimale forhold i forskellige situationer.
Jo større forstørrelse, des mindre bliver luppen og dermed også synsfeltet og helhedsopfattelsen af den tekst eller genstand, som betragtes gennem luppen. Og jo stærkere luppen er, des kortere bliver afstanden mellem øjet og det læste. Dette illustreres på billedet til højre, hvor en mand ser på frimærker med en lille stærk lup tæt på øjet. Hans hustru har brug for mindre forstørrelse og anvender derfor en lidt større lup til sin opslagsbog.

Det kan være nødvendigt at anskaffe sig forskellige typer lupper til forskellige formål. I det følgende beskrives de forskellige luptyper, deres anvendelsesmuligheder og eventuelle begrænsninger.

Håndholdt lup

En håndholdt lup er specielt velegnet til at forstørre detaljer på kort afstand samt at forstørre ord og korte sætninger, prismærker, vaskemærker i tøj, opslag i ordbog o. lign. Den findes i forskellige udformninger, størrelser og forstørrelsesgrader, og man kan selv regulere afstanden mellem øje, lup og objekt afhængigt af belysning og læsebehov. Nogle typer har også et indbygget lys, hvilket betyder, at man ikke er så afhængig af belysningsforholdene i omgivelserne. I Hjælpemiddelbasen er de håndholdte lupper inddelt i håndlupper uden lys, håndlupper med lys og indslagslupper.

Den håndholdte lup kræver en rolig og god håndmotorik. Det kan derfor være vanskeligt at finde og fastholde fokus med den. Den giver desuden en lav læsehastighed.

Standlupper

Med en standlup er fokuseringsafstanden tilpasset, når luppen placeres på teksten, og den er derfor velegnet til personer med svag håndmotorik. Nogle typer har indbygget lys.

Det kan være vanskeligt at læse bøger med en stående lup, da det kan være svært at fokusere ordentligt. Den kan blokere for læsebelysningen og derved gøre tekstsiden mørk. En stående lup er forholdsvis stor, hvilket gør den mindre transportabel end en håndholdt lup.

Bloklupper

Blokluppen er særligt anvendelig til mindre tekster, fx i aviser, blade, på frimærker mv. Luppen placeres direkte oven på den tekst, der skal forstørres. Luppen flyttes efter behov.

Luppen er, ligesom den stående lup, velegnet til personer med svag håndmotorik eller personer, som ryster på hænderne. Den findes i forskellige udformninger, størrelser og forstørrelsesgrader. Nogle er så store, at de kan dække en hel aviskolonne.

Blokluppen kan have indbygget lys og nogle af dem har indbygget ledelinje, som gør det nemmere at fokusere på et enkelt ord eller en enkelt sætning i teksten.

Elektroniske/digitale lupper

I den elektroniske eller digitale lup er linsen erstattet af en skærm, der viser det, som det indbyggede kamera fokuserer på. Her er det muligt at indstille graden af forstørrelse. Den forstørrede tekst kan blive gengivet i originale farver. Derudover kan man vælge at få gengivet teksten med andre kontraster end den oprindelige. Fx kan man vælge sort baggrund og hvid tekst.

Den dynamiske forstørrelse gør det muligt at anvende luppen til forskellige forstørrelsesbehov, og man kan fastfryse en ønsket forstørrelse som billede.

Den elektroniske/digitale lup bruger batteri og skal derfor genoplades. Den kan være vanskelig at betjene ved nedsat håndmotorik eller kognitiv funktionsnedsættelse.

Sylupper

Sylupper er lupper, som hænger i en snor om halsen og støtter mod brystet. Således giver en sylup mulighed for, at man kan bruge begge hænder samtidig. Luppen er derfor velegnet til hobbybrug, fx læsning, syarbejde, hækling mv.

Luppen findes i forskellige størrelser og forstørrelsesgrader. Nogle har indbygget felt med ekstra høj forstørrelse til at se detaljer som fx ved trådning af nål. Syluppen kan være særligt velegnet til personer med nedsat håndmotorik og ved kraftnedsættelse i hænder, arme og/eller skuldre.

Nogle sylupper har indbygget lys, så man ikke er afhængig af belysningen i omgivelserne. Disse kan dog være ret tunge at bære om halsen.

Hovedbårne lupper og lupbriller

Hovedbårne lupper og lupbriller er lupper og forstørrelsesglas, som bæres på hovedet. Herunder hører lupper til montering på briller og pandelupper. Lupbriller bæres som almindelige briller. Påhængslup/brillelup monteres på egen brille, og pandelup monteres om hovedet uafhængig af briller.

Nogle hovedbårne lupper og lupbriller indeholder flere linsesæt med forskellige forstørrelsesgrader og kan udskiftes efter behov. Lupperne er særligt anvendelige til aktiviteter som fx læsning, syning og andre hobbies eller i erhverv, hvor man har brug for at se detaljer tæt på og samtidig have begge hænder frie.

Pladelupper

Pladelupper er tynde lupper udformet som en plade. De findes i forskellige størrelser og har forskellige anvendelsesmuligheder afhængig af størrelsen. Pladelupper på størrelse med en bogside kan fx være velegnede til læsning af en avis eller et tidsskrift, men pga. størrelsen kan de være vanskelige at transportere og håndtere. Mindre pladelupper på størrelse med et kreditkort kan være lettere at transportere, fx i en pung. De er også lettere at håndtere, men de er ikke velegnede til læsning af store tekstmængder.

Pladelupper har begrænset forstørrelsesgrad, idet de fleste forstørrer 1½ - 2 gange.

Pladelupper findes også som bordlupper. Her sidder luppladen på en lang ”arm” som kan spændes på eksempelvis bordpladen og derefter justeres hen til det, der skal forstørres. Hermed er hænderne fri.

Luplamper

Luplamper er stationære lamper med indbygget lup. Luplamper findes både som gulv- og bordlamper og i større eller mindre udgaver. Lamperne har forskellige typer fod, og man skal være opmærksom på, om lampen har den nødvendige stabilitet. Nogle luplamper kan monteres på bordpladen med en klemme.

Luplamper kan positioneres efter behov. De fleste luplamper giver skyggefri forstørrelse med lys, der kommer fra flere sider. Lyskilden er enten lysstofrør eller som oftest LED eller andre typer lysdioder.

På nogle luplamper kan man udskifte linsen og dermed skifte mellem forskellige forstørrelsesgrader. Dette øger fleksibiliteten i tilfælde af, at synet forværres og kræver stærkere forstørrelse. Dette gør lampen anvendelig til flere formål.

På nogle lamper kan man skifte linsen ud med et elektronisk forstørrelsesapparat, der kan give bedre dybdeskarphed, mulighed for forskellige farve- og kontrasttilstande samt fastfrysning af billedet til senere brug.

Luplamper er ideelle til håndfri opgaver såsom læsning og arbejde med håndværk. Luplamper har typisk så store linser, at du kan se gennem luppen med begge øjne. Luplamper er anvendelige ved nedsat kraft og/eller nedsat motorik i hænder, arme og skuldre.

Påhæftningslupper

Påhæftningslupper er lupper og forstørrelsesglas til montering på lamper. De er relativt små og findes i forskellige udformninger. De monteres typisk på lampeskærmen på en almindelig arbejdslampe. Det er vigtigt at sikre sig, at arbejdslampens led er stærke nok til at bære den ekstra vægt, som påhæftningsluppen udgør.

Når man arbejder med en påhæftningslup, monteres den på lampen, som derefter kan placeres og justeres som ønsket i forhold til det givne objekt, der skal forstørres. Begge hænder er således efterfølgende fri til anvendelse. Påhæftningslupper er anvendelige ved nedsat kraft og/eller nedsat motorik i hænder, arme og skuldre.

Forstørrelses- og lupfunktioner i smartphones og tablets

Smartphones og tablets kan indeholde indbyggede forstørrelsesmuligheder. Desuden findes der forskellige forstørrelses-apps. Disse apps anvender enhedens kamerafunktioner kombineret med forskellige dynamiske indstillingsmuligheder for forstørrelse.

Hvis man i forvejen har en smartphone eller en tablet, kan man således undersøge om enhedens eget forstørrelsesprogram er tilstrækkeligt, eller om en evt. forstørrelses-app kan anvendes og giver den nødvendige forstørrelse. For at få inspiration til hvilke muligheder, der er til tablets og smartphones, kan du søge i hjælpemiddelbasens app søgning

Hvis man har nedsat håndmotorik og/eller kognitive vanskeligheder, kan det være svært at benytte lupfunktioner i smartphones og tablets.  

Enhederne skal være opladet eller have adgang til strøm.

Vedligeholdelse og opbevaring Åben

Vedligeholdelse og opbevaring Luk

Luppen bør vedligeholdes efter forhandlernes anbefalinger.

Glas og de øvrige lupdele bør rengøres jævnligt. Anvend rengøringsmateriale, som er egnet til optik, så du undgår at ridse glasset.

Ved opbevaring og transport skal luppen opbevares i et etui, som beskytter optikken mod snavs, ridser og slag.

Undgå at opbevare eller placere luppen hvor den kan blive udsat for direkte eller kraftigt sollys, da den så kan komme til at fungere som et brændeglas. Dæk eventuelt luppen til.

 


» Fold alle afsnit ud /