ADHD

Sidst opdateret 15-12-2019

Pige klatrer i træerBørn og voksne med ADHD kan have gavn af hjælpemidler, fx til at skabe struktur i hverdagen, skærpe fokus eller få ro i kroppen. Læs mere om, hvilke hjælpemidler der kan være relevante for dig, som har ADHD.

Selvom ikke to mennesker er ens, er det generelle billede, at mennesker med ADHD oplever udfordringer ift. manglende koncentration og overblik og problemer med at beregne, hvor lang tid ting tager. Mennesker med ADHD kan også opleve uro i kroppen, at tankerne vandrer og er svære at stoppe igen, og udfordringer med at indgå i socialt samspil og løse konflikter på en velovervejet måde.

KoncentrationÅben

KoncentrationLuk

Har du ADHD, kan det være svært at holde fokus. Du bliver måske nemt afledt af noget, der sker omkring dig, mens du står og taler med en anden person. Måske oplever du også, at det kan være svært at komme i gang med eller færdiggøre opgaver, hvis du bliver afbrudt midt i det.

Der er flere typer af hjælpemidler, som kan understøtte din koncentration. Skemaer og timere hjælper med at skabe struktur i din hverdag. En god struktur i hverdagen giver mere plads til koncentration omkring de opgaver, som du er i gang med (læs mere i afsnittet Struktur og overblik).

Du kan også understøtte din koncentration ved at indrette omgivelserne, fx ved at lave et hotspot. Et hotspot er et sted i hjemmet, hvor du lægger bestemte ting, fx nøgler, pung, telefon. Ved dit hotspot kan du have en tavle hængende med en ugeplan, og fx en skål til nøglerne eller klips til regninger, der skal betales. Ved at lave et hotspot har du en base, hvor du kan samle ting og informationer, som du bruger særligt meget i din hverdag. Find mere inspiration til, hvordan du laver et godt hotspot i dit på ADHD-foreningens side Skab dit eget Hot Spot i dit hjem.

Sansestimulerende hjælpemidler kan være med til at give dig ro i kroppen, så du kan koncentrere dig om det, som du er i gang med (læs mere i afsnittet Hyperaktivitet).

Derudover findes der også hjælpemidler, som kan bruges til at skærpe dit fokus. Det kan fx være ved hjælp af afmærkning eller kontraster. Du kan desuden arbejde med at minimere distraktioner, så du ikke bliver afledt, mens du er i gang med opgaver. Fx ved at lægge et lagen henover de ting, som du ikke skal forholde dig til lige i øjeblikket, fx mens du rydder op. Du kan også minimere lyden omkring dig ved at bruge høreværn eller ørepropper. Disse kan du finde på Hjælpemiddelbasen under:

Struktur og overblikÅben

Struktur og overblikLuk

Timere eller nedtællingsure er gode til at vise dig et afgrænset tidsinterval, og hvornår det slutter. Du kan fx bruge en timer til at vise, hvor lang tid der er til, at du skal spise frokost, eller hvor lang tid, du ønsker at holde pause.

Med andre aktiviteter i løbet af dagen har du måske mere behov for at kende rækkefølgen, fx at du skal spise morgenmad først og så børste tænder og dernæst tage tøj på. Til det kan du med fordel bruge skemaer eller planer. Med et skema eller en plan kan du visualisere aktiviteter og rækkefølgen af dem uden at sætte bestemte tidspunkter på. Du kan bruge tekst, piktogrammer og billeder til at visualisere dine skemaer og planer.

Læs mere i guiden om kalendere og tidsplaner.

Du kan også finde apps, som giver mulighed for at lave tidsplaner og bruge nedtællingsure/timere. For at finde relevante apps kan du bruge Hjælpemiddelbasens app søgefunktion.

HyperaktivitetÅben

HyperaktivitetLuk

Når du oplever uro i kroppen, kan det være, fordi der sker for meget omkring dig (at du bliver overstimuleret), eller at du måske oplever et tomrum omkring dig (at du bliver understimuleret eller er rastløs). Når dette sker, kan du prøve at bruge hjælpemidler, som stimulerer dine sanser.

Der findes fx dyner, puder, veste, m.m., som har en vis tyngde, så du oplever følelsen af at blive trykket lidt på kroppen. Andre dyner og lignende er lavet med kugler, som ikke giver tyngde, men som til gengæld giver nogle forskellige stimuli, fordi kuglerne bevæger sig inden i dynen. Hvis du har svært ved at sidde stille, kan du fx sidde på en kuglepude eller en stol med mulighed for bevægelse. Når du har fundet ro i kroppen, kan det fx være med til at stoppe tankemylder eller gøre, at du nemmere kan koncentrere dig om det, som du var i gang med.

Måske kan det være beroligende for dig at have noget i hænderne, som fx kan trykkes, masseres eller nusses. Det kan være bløde bolde, formbare figurer, tøjdyr eller andre ”dimse-ting”. På Hjælpemiddelbasen kan du finde disse produkter under:

I andre tilfælde kan lyde eller musik virke beroligende. Der findes lyd- eller musiksamlinger, som er produceret særligt med det formål at give en beroligende effekt. Det kan også være, at du selv ved, hvilken type musik der virker afslappende lige præcis for dig.

Du kan læse mere om sansestimulerende hjælpemidlers funktioner og anvendelsesmuligheder i guiden Sansestimulerende hjælpemidler.

VisualiseringÅben

VisualiseringLuk

Det talte sprog kan sommetider føles mere flygtigt og sværere at begribe end det skrevne eller visuelle, fx i form af billeder. Måske oplever du, at mundtlige beskeder hurtigt kan ”forsvinde” igen, så du ikke er helt sikker på, hvad du skal gøre, selv om du lige har hørt beskeden.

Her kan visualisering være nyttig. Visualisering kan ske gennem tekst, billeder, symboler, piktogrammer, figurer, konkreter (en konkret kan fx være en legetøjsbil, som bruges til at vise, at du skal ud at køre). Teksten, figurerne, konkreterne, eller hvad du foretrækker, kan være mere konkrete at forholde sig til, nemmere at forstå og nemmere at huske, fordi du kan kigge på dem igen.

Visualisering kan bruges i mange forskellige situationer, fx til at forstå og huske mundtlige beskeder, bearbejde følelser vha. billeder eller fx til at forstå en opskrift, hvor teksten er suppleret med billeder, som viser, hvordan du tænder ovnen, vasker hænder osv.

På Hjælpemiddelbasen kan du finde eksempler på tekst, figurer osv., som er lavet i forvejen, eller du kan lave dine egne ved hjælp af software på computeren og efterfølgende printe dem ud.

Du kan også finde apps, som giver mulighed for kommunikation med visuel understøttelse. For at finde relevante apps kan du bruge Hjælpemiddelbasens app søgefunktion.

HukommelseÅben

HukommelseLuk

Hvis du tit glemmer gøremål eller ting, kan du bruge hjælpemidler, som hjælper dig med at huske, fx at børste tænder, låse døren, når du går hjemmefra osv. Hvis du tager medicin, kan det være en fordel at bruge medicinæsker med påmindelsesfunktion, så du bliver mindet om at tage medicinen.

Hvis du ofte glemmer, hvor du har lagt dine nøgler, pung eller lignende, kan du med fordel bruge en nøglefinder. En nøglefinder kan både bruges til nøgler og andre mindre genstande. Nøglefinderen har typisk en sensor på tingen, som bipper, når du aktiverer den, fx ved at trykke på en knap, fløjte osv.

Det kan også være en fordel at strukturere din hverdag, så du har nogle automatiske rutiner, fx om morgenen når du skal ud af døren. I starten kan du understøtte dine rutiner med et skema eller en tidsplan, og når du har lavet de rutiner tilstrækkeligt mange gange, kan det være, at du ikke længere behøver skemaerne, men at du kan lave rutinerne af dig selv. Læs mere om skemaer og tidsplaner i afsnittet om Struktur og overblik.


» Fold alle afsnit ud /