Kalendere og tidsplaner

Sidst opdateret 05-02-2020

Mand der bruger tidsplan på tabletKalendere og tidsplaner kan være med til at understøtte hukommelsen og skabe struktur i din hverdag. Læs mere i denne guide.

De fleste mennesker bruger kalendere til daglig for at huske aftaler eller tidsplaner, fx et skoleskema, til at skabe overblik over hverdagen. Der findes dog også kalendere og tidsplaner, som er udformet særligt med henblik på at støtte mennesker, som har en kognitiv funktionsnedsættelse. Disse kalendere og tidsplaner kan du læse mere om i denne guide.

Du finder produkterne på Hjælpemiddelbasen under Kalendere og tidsplaner og Hjælpemidler til strukturering af forløb, aktiviteter og personlige mål.

Relevant for dig?Åben

Relevant for dig?Luk

Kalendere og tidsplaner kan være nyttige, hvis du har svært ved at finde ud af rækkefølgen på forskellige aktiviteter, eller hvis du har svært ved at vurdere, hvornår aktiviteterne starter og slutter.

Det kan også være, at du finder ro i at kende til ugens program i detaljer eller bruger symboler og tegninger fremfor tekst til at beskrive aktiviteterne.

En kalender eller tidsplan med påmindelser kan hjælpe med at understøtte hukommelsen i løbet af dagen, så du ikke skal bruge unødig energi på at huske aftaler, gøremål m.m.

Din døgnrytme kan også betyde, at du har brug for at vide, om det er nat eller dag.

Hvad findes der?Åben

Hvad findes der?Luk

Kalendere og tidsplaner findes i forskellige formater som fx software, elektroniske apparater og i papirformat.

Software og elektroniske apparater

De mest avancerede hjælpemidler i Kalendere og Tidsplaner kan inddeles i to grupper:

Den ene gruppe består af software, som er programmer eller apps, der kan fungere på en smartphone, tablet, smartwatch eller computer.

Den anden gruppe er elektroniske apparater, der har specielle programmer indbygget. De elektroniske apparater kan have forskellige former, fx en tavle på væggen eller en skærm, der står på bordet. Det kan også være et mindre hjælpemiddel med kalender og tidsplan, der har form som en telefon og også kan fungere som sådan.

Der findes også nogle tidsplaner/skemaer, som er fysiske tavler, dvs. at du kan sætte symboler på med magneter eller klister, men som samtidig har mulighed for at vise tiden digitalt, eller som viser hvor på dagen, du er nået til, med prikker/lyslinjer. Denne type produkter finder du på Hjælpemiddelbasen under Hjælpemidler til strukturering af forløb, aktiviteter og personlige mål.

Funktioner

Hvad enten du vælger at bruge en smartphone, tablet, elektronisk apparat eller lignende til at hjælpe dig med at strukturere din hverdag, så er mange af funktionerne de samme:

  • Struktur og overblik. Med kalenderen/tidsplanen får du et overblik over de aktiviteter, som du har i løbet af en dag, uge eller lignende. Det kan også være mere detaljeret, så du fx får vist rækkefølgen af aktiviteterne i din morgenrutine, fx starte med at gå i bad, spise morgenmad børste tænder, pakke tasken osv.
  • Tydelig visning af tid og dato. Der er typisk en tydelig elektronisk kalender, hvor du kan se, hvilken dag det er, hvad klokken er, og om det er nat eller dag. Dette kan også vises med fx symboler eller med en slags tidslinje, der angiver, hvornår på dagen det er.
  • Visuel visning af tiden. Nogle tidsplaner har en tidslinje eller en slags ur, så du kan se, hvor længe din aktivitet varer, og om den lige er startet eller snart slutter.
  • Påmindelsesfunktion. Kalenderen/tidsplanen kan også indeholde påmindelsesfunktion, som hjælper dig til at huske, at nu er tiden kommet til, at du skal gøre noget bestemt, eller at nu er aktiviteten færdig. Det kan fx være i form af en alarm eller vibration, som du skal reagere på, eller det kan være en stemme, som fortæller dig, hvad der skal ske.
  • Symboler, billeder, tekst. Du kan typisk bruge både symboler, billeder og tekst til at beskrive dine aktiviteter, alt efter hvad du bedst kan lide, og hvad, du synes, der giver dig det bedste overblik.
  • Administratorkonto. Men en administratorkonto knyttet til hjælpemidlet kan andre gå ind og se og ændre i din kalender/tidsplan. Det kan fx være pårørende eller personale, som, du gerne vil have, skal kunne hjælpe dig med at tilføje aktiviteter og aftaler, eller som skal kunne se, hvad du har planlagt.

Kalendere og tidsplaner i papirformat

Nogle gange kan kalendere og tidsplaner i papirformat være at foretrække frem for elektroniske apparater og software. Det kan fx være, hvis du bedre kan lide at have materialerne ”mellem hænderne”, eller hvis du ikke har været vant til at bruge computere, tablets og lignende tidligere i livet. Her kan papirformatet være det genkendelige format, som du føler dig tryg ved at bruge. Det samme gør sig gældende, hvis du bruger en tavle eller en whiteboard-tavle.

Med kalendere og tidsplaner i papirformat har du mere frie rammer til at bestemme, hvordan det skal se ud, inddeles, størrelse osv. Du kan både sætte billeder, piktogrammer, tekst på, og hvis du fx har en tidsplan hængende på væggen, kan du sætte små figurer og andre fysiske ting på planen for at illustrere aktiviteter. Du kan også bruge en whiteboard-tavle, som du både kan skrive på og sætte symboler/billeder/ting fast på.

Derudover kan du overveje, om du vil supplere din papirkalender eller -tidsplan med et nedtællingsur, som viser, hvor lang tid en aktivitet varer, eller hvor lang tid der er tilbage af aktiviteten.

Ulempen ved papirkalendere og -tidsplaner er, at de ikke opdateres automatisk. Det vil sige, at du selv eller pårørende/personale skal sørge for, at det er den rigtige dag/uge/måned, der vises. Derudover skal papirkalendere skiftes ud ved hvert årsskifte. Tidsplaner er som oftest ikke datobestemt og skal derfor ikke nødvendigvis skiftes ud på samme måde.

Ajourføring og opdateringÅben

Ajourføring og opdateringLuk

Det er fælles for de nævnte hjælpemidler (undtagen de elektroniske apparater, der ikke viser andet end dato og tid på dagen), at de skal holdes ajour med dine aktiviteter og aftaler. Det kan du som bruger selv gøre, eller dine hjælpere eller pårørende kan gøre det. De mest enkle af hjælpemidlerne kan ajourføres direkte på produktet. Men de allerfleste kan både ajourføres direkte og via en computer. Nogle hjælpemidler kan fjernstyres via en app, hvor pårørende eller personale kan følge med i indholdet, oprette begivenheder og få besked, hvis du glemmer en begivenhed.

Nogle vil have behov for en meget detaljeret planlægning, mens andre vil have behov for få detaljer. Du kan også opleve, at du i nogle sammenhænge har behov for mange detaljer, mens du i andre sammenhænge foretrækker et simpelt overblik.

Apps og software skal sommetider opdateres, hvis der kommer nye versioner. Læs mere der, hvor du har købt produktet.

Læs mereÅben

Læs mereLuk

På Hjælpemiddelbasen kan du finde inspiration til at andre hjælpemidler, som kan være relevante, hvis du fx har ADHD, autisme, demens, en hjerneskade eller udviklingshæmning. Du kan læse mere om hjælpemidler til de forskellige målgrupper i listen over målgrupper.


» Fold alle afsnit ud align=