Servicehund

08-03-2021 af Mia Rasmussen

I Odense Kommune har vi en del sager om servicehunde og har efterhånden bevilget en del til afhjælpning af psykiske funktionsnedsættelser.
De bevilges efter 112 som et hjælpemiddel.

Men hvad tænker I om at bevilge en servicehund som et forbrugsgode?
Jeg tænker her på, at der jo er en forbrugsgodeværdi i en servicehund. Udover at afhjælpe specifikke psykiske funktionsnedsættelser, kan den jo også være en god ven i hverdagen, få en ud i naturen, fordi den skal luftes mm. Situationer som jo kunne være afhjulpet af en produkt i almindelig handel - læs en helt almindelig hund.

Jeg er klar over, at der ligger principafgørelser på det, men jeg kunne godt tænke mig at høre, om I har haft lignende drøftelser hos jer?

Svar 1 af 5 - Servicehund - forbrugsgode

12-03-2021 af Camilla Fog

Hej Mia.

Hos os har vi lige kortvarigt drøftet det også - det fornuftige i at bevilge det som et forbrugsgode.

Det lader til at rigtig mange kommuner oplever en gevaldig stigning i ansøgninger om servicehunde. I vores ERFA-gruppe for Nordsjælland oplever vi ihvertfald næsten alle det samme.

Vi har netop haft en ganske svær servicehunde-sag. Sagen er hjemvist fra Ankestyrelsen og vi endte med at måtte bevilge hende en servicehund. Det har også betydet at min ganske grundige dygtige kolleger er kommet LANGT omkring i lovgivningen og servicehundeforeningerne. Har bl.a. fundet ud af, at der ikke er nogen overordnet myndighed i Danmark som fører tilsyn med, eller kontrollerer servicehundeforeningerne (de to der findes) - ikke så vidt vi kan finde frem til. Det betyder også, at det dækken en hund skal bære for at være servicehund ikke er beskyttet. Så I princippet kunne alle sy et dækken og skrive servicehund på og give deres hund det på,

I næste uge kommer der iøvrigt en udsendelse i TV om servicehunde... mon ikke det også fører til en stigning i henvendelser

Men det kunne da være spændende at behandle den som et forbrugsgode :-).

Jeg tænker det er værd at udveksle erfaringer - også på landsplan.

held og lykke
Camilla Fog

Svar 2 af 5 - Psykiatrisk servicehund

12-03-2021 af Pernille Koch Christiansen

I Ballerup kommune har vi også oplevet en stigning i ansøgninger på servicehunde på psykiatrisk grundlag.
Indtil videre har vi ikke bevilget nogen men givet en del afslag. Enten har borger ikke klaget eller også har vi fået medhold. Pt. har vi en hjemvist fra Ankestyrelsen som mener der mangler lægelige oplysninger.

Det kunne være interessant at høre jer som har bevilget servicehunde hvordan processen er når man bevilger - for borgeren skal vel også igennem nåleøjet hos en af hundeforeningerne?

Hvad er jeres argumenter for at bevilge servicehundene - vi vil gerne blive klogere. Synes området er svært.

Svar 3 af 5 - Servicehunde - forbrugsgode

12-03-2021 af Anette Simmelholt

I Slagelse kommune bliver vi ligeledes væltet over ende af ansøgninger om servicehunde til psykisk syge. Indtil videre har vi ikke bevilget servicehunde - måske vi har en på bedding :-) Det er interessante betragtninger omkring diskussionen vedr. forbrugsgodedelen på en servicehund. Man kunne måske sige, at en hund i al almindelighed uden den særlige indretning (læs træning til servicehund) i dag er at betragte som sædvanligt indbo. Forbrugsgoder, der normalt indgår som sædvanligt indbo kan man ikke bevilge den særlige tilretning (læse træning til servicehund) og så kan vi vel i princippet slet ikke bevilge servicehunde. Vi er i gang med at lave nogle kravspecifikationer i forhold til bevilling af servicehund. Vi synes det er et meget broget marked Servicehundeordningerne, som måske trænger til et grundigt eftersyn. Jeg er spændt på at se udsendelsen på mandag - og YES nu får vi gang i servicehundeansøgningerne big time.

Svar 4 af 5 - Hunden er et hjælpemiddel siger AST

15-03-2021 af Eva Johansen

I Gladsaxe har vi bevilget psykiatriske servicehunde.
Vi har i de første afgørelser valgt kun at bevilge træning af hund, da vi ser hunden som sædvanligt indbo. Det giver mening for os, da vi mener, at kæledyrseffekten er en stor del af den effekt, som en servicehund har.
MEN vi har fået ændret en afgørelse af AST, som siger, at vi også skal betale for selve hunden. Se tekst nedenfor.
Vi giver nu et tilskud til hunden, så en egnet hund kan indkøbes, men hvis prisen for hunden overstiger tilskuddet, skal borger selv betale merprisen.

Tekst fra ankeafgørelsen:
Vi lægger videre vægt på, at træning af en servicehund ikke i sig selv kan betragtes som et hjælpemiddel. Hunden må anses som det egentlige hjælpemiddel og træning af hunden uanset om du selv træner hunden eller andre har trænet den kan sammenlignes med særligindretning af hjælpemidlet.

Svar 5 af 5 - Servicehund som hjælpemiddel

16-03-2021 af Bodil Møller Madsen

Vi oplever også en stigning i ansøgninger på psykiatriske servicehunde og har indtil videre bevilget et par stykker og sagt nej til lidt flere.
Vi oplever at en del søger servicehunde til deres børn, da de ikke må have hunde i boligselskabet og de oplever at barnet med ADHD e.l.har glæde af en hunds selskab. De får afslag, da det er tale om opgaver en almindelig familiehund kan løse.
Vi bevilger kun servicehunde hvor hunden skal løser en klar opgave og gør borger i stand til aktiviteter, borger ellers ikke kunne.Vi har kun benyttet hunde der er særligt udvalgte på grund af deres temperament og egenskaber til rollen som servicehund og derefter trænet til borger, jeg synes derfor det er vanskeligt at påstå at hunden er forbrugsgode eller sædvanligt indbo.
Jeg ved at nogle udbyder af servicehunde træner borgeres egen hund og så er sagen selvfølgelig en anden. Vi har dog indtil nu undgået at benytte disse leverandører, da vi er skeptisk overfor hvorvidt alle hunde besidder de egenskaber der skal til for at blive en god servicehund.

Skriv/besvar indlæg


Log ind for at skrive eller besvare indlæg. Tilmeld dig idé- og debatforum, hvis ikke du har en adgangskode.

Relaterede produktgrupper
Hjælpemidler til personlig mobilitet og transport
Hjælpemidler til træning af kognitive færdigheder