SmartHjælpemidler til husholdning og dagligliv

Sidst opdateret 28-04-2022

Kvinde i kørestol og 3 børn på vej ud af dørenStadig flere redskaber til husholdning og dagligliv har tilkobling til internettet, bruger sensorer, stemmestyring, GPS, bluetooth m.m. Ofte betegnes produkterne SmartHome teknologi, og de anvendes til at lette husholdning og daglige gøremål. For mennesker med nedsat funktionsevne kan disse produkter gøre det muligt at udføre aktiviteter, der ellers ville være vanskelige eller umulige at udføre. I den forstand kan produkterne fungere som hjælpemidler - SmartHjælpemidler.

Hjælpemidler fungerer kun, når de kan anvendes og giver mening for dig. Det betyder bl.a., at hjælpemidler skal være rigtigt opsat, at du er i stand til at betjene dem, og at de er en hjælp til dig i forhold til at udføre de aktiviteter, som du ønsker.

Det kan være en udfordring at finde de rette hjælpemidler, og derefter kan det være en udfordring at anskaffe, opsætte eller tilpasse hjælpemidler. Der kan også være behov for at tilrettelægge anvendelsen af hjælpemidler, fx med en tidsplan, eller der kan være behov for, at du får træning eller instruktion i at anvende hjælpemidler.

God implementering af hjælpemidler forudsætter, at du selv eller i samarbejde med en pårørende eller en fagperson udvikler metoder, rutiner eller tilpasninger, som får produkterne til at fungere for dig.

Hvis du på grund af nedsat funktionsevne har vanskeligt ved eller ikke kan udføre eller deltage i aktiviteter, kan du henvende dig til kommunen for at få rådgivning. I nogle tilfælde vil kommunen kunne foreslå og eventuelt bevilge hjælpemidler eller andre former for støtte. Kommunen er forpligtet til at give den enkelte en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, der modsvarer den enkeltes behov.

Relevant for dig?Åben

Relevant for dig?Luk

Hvis du på grund af nedsat mobilitet, smerter eller fysiske begrænsninger har vanskeligt ved eller umuligt kan betjene funktioner, husholdningsapparater eller medieafspillere i hjemmet, kan SmartHjælpemidler til husholdning og dagligliv måske lette eller muliggøre dette. Fx kan SmartHjælpemidler gøre det muligt at fjernbetjene og tidsstyre belysning, opvarmning, højttalere, vinduer, døre, gardiner, rengøringsrobotter m.m.

Har du nedsat syn, kan de betjeningsmuligheder, som ligger i apps, nogle gange være mere tilgængelige end det fysiske betjeningspanel, som fx opvaskemaskinen eller vaskemaskinen har, ligesom visuelle meddelelser fra det fysiske betjeningspanel, herunder advarsler, påmindelser, tids- og statusbeskeder, måske kan oplæses fra en betjeningsapp ved brug af en oplæsningsfunktion på en smartphone eller en tablet.

Har du af kognitive årsager vanskeligt ved at varetage opgaver eller deltage i aktiviteter i tilknytning til husholdning og dagligliv, kan SmartHjælpemidler i nogle tilfælde bidrage til at afhjælpe dette. Mulighederne for at tidsstyre tænd/sluk funktioner, give visuelle eller auditive påmindelser, understøtte rækkefølger via automatiserede rutiner samt mulighederne for at benytte stemmestyring, definere kommandoer og genvejsfunktioner kan fx være kompenserende. Det kan bl.a. være aktuelt, hvis du har problemer med hukommelsen, nedsat forståelse af hygiejniske principper i forbindelse med rengøring eller har atypiske motivationsmønstre.

Hvad findes der, og hvad skal der til?Åben

Hvad findes der, og hvad skal der til?Luk

I det følgende gives der eksempler på forskellige wifi-forbundne produkter, som kan tages i anvendelse i en sådan sammenhæng og på en sådan måde, at de kan fungere som hjælpemidler.
Forudsætningen for at anvende de wifi-forbundne produkter er, at man vælger og opsætter en styreenhed, som i sig selv også kan være en del af det, der gør løsningen til et hjælpemiddel. Derfor indledes med et afsnit om styreenhed.

Styreenheder

Når du køber et produkt med wifi eller bluetooth, vil der almindeligvis være mulighed for at downloade en app til styring af produktet. Hver enkelt producent har typisk en app, som kan bruges til at styre produkter fra producenten, fx har Elextrolux, Bosch og LG hver deres app, som kan bruges til at styre netop deres køleskabe, frysere, opvaskemaskiner, robotstøvsugere mv.

Udfordringen for dig som slutbruger kan være, at du måske har produkter fra forskellige producenter i dit hjem, og derfor skal du benytte mange forskellige apps til at styre dine produkter. Her kan det være en hjælp at bruge Googles ”Google Home” eller Apples ”Hjem” app, da du så får adgang til at betjene alle de produkter, som du tilknytter, fra en og samme app. Hvis du bruger ”Google Home” kan du desuden bruge appen ”Google Assistent” til at stemmestyre dine tilknyttede produkter. Hvis du bruger Apples ”Hjem”, kan du bruge stemmetjenesten ”Siri” til stemmestyring.

Nogle produkter kan både betjenes via ”Google Home” og ”Hjem”, men der findes også produkter, som kun er kompatible med den ene app. Ofte vil mulighederne for at styre et produkt via ”Google Home” eller ”Hjem” dog være mere begrænsede, end hvis du benytter producentens egen betjenings-app. Fx kan du måske vælge opvaskeprogram i den app som hører til din opvaskemaskine, mens du via ”Google Home” kun har mulighed for at tænde opvaskemaskinen på det program, som den i forvejen er indstillet til.

En fordel ved at bruge ”Google Home” eller ”Hjem” er, at du kan opsætte automatiserede rutiner, dvs. du kan sammensætte en tidsstyret og/eller kommandoaktiveret sekvens af handlinger, som involverer flere af dine produkter. Fx en morgenrutine som indeholder handlinger som at rulle gardiner op, tænde lys og afspille vejrudsigt samt nyheder. Rutinen kan sættes op, så den starter på et fast tidspunkt eller på en kommando. Kommandoen kan aktiveres i en app, fra et genvejsikon på en skærm eller ved stemmestyring.

Smarthøjttalere og stemmeassistenter

Smarthøjttalere som fx en ”Google Nest”, en ”Apple HomePod” eller en ”Amazon Echo” højttaler kan anvendes til at stemmestyre andre wifi-tilsluttede produkter, som fx husholdningsapparater, belysning, tv-apparater, alarmer, rengøringsrobotter og meget andet.
Googles højttalere fungerer med stemmeassistenten ”Google Assistent”, Apples med assistenten ”Siri” og Amazons med assistenten ”Alexa”.

Højttalerne fungerer desuden sammen med forskellige internettjenester, så du fx kan lave en internetsøgning ved at ”spørge” højttaleren om det, som du ønsker viden om. Fx kan du spørge om, hvordan vejret er i Århus, hvor langt der er fra Odense til København, hvem Lord Nelson var osv. Smarthøjttaleren vil typisk være tilkoblet streamingtjenester, så du fx kan høre gratis tilgængelige radiokanaler og bl.a. få seneste radioavis fra DR ved at bruge kommandoen ”Nyheder” eller høre musik fra fx Youtube Music eller Spotify ved at sige navnet på en musiker, en musikgenre eller titlen på et nummer eller album.

Smarthøjttalere kan også understøtte internetbaserede telefontjenester. Fx fungerer en Google højttaler sammen med tjenesten ”Google Duo” hvilket gør det muligt at foretage opkald til kontakter, der enten har en Google højttaler eller har ”Google Duo” som app på deres Smartphone eller tablet.

Nogle smarthøjttalere har en indbygget trykfølsom skærm. Skærmen kan fungere som en digital fotoramme og kan desuden præsentere oplysninger fra internettet, fx vise en vejrprognose samtidig med at en vejrudsigt læses højt af stemmeassistenten. Skærmen er også velegnet til at fremvise trin-for-trin vejledninger, fx madopskrifter.

Stikkontakter og stikdåser

Hvis ikke dit hjem har indbyggede stikkontakter med wifi, kan du anskaffe dig stikpropper (smartplugs) eller stikdåser med wifi, som giver dig mulighed for at tænde, slukke og evt. tidsstyre tilsluttede apparater fra din smartphone eller fx via en smarthøjttaler.

Du kan således tænde, slukke og eventuelt tidsstyre lamper, en gulvventilator, en radio eller ethvert andet elektrisk apparat, som skal tilsluttes en stikkontakt. Det kan fx også give dig mulighed for at styre en stikkontakt placeret bag et møbel eller et andet sted, hvor du ikke kan nå kontakten.

Lyskilder

Hjemmets belysning kan reguleres og fjernbetjenes via en app og evt. via en stemmestyret højttaler, hvis pæren/lyskilden kan forbindes til wifi eller bluetooth.

Du kan også få pærer med en medfølgende fjernbetjening. Pærerne kan monteres i almindelige lamper, og med fjernbetjeningen kan du tænde og slukke en eller flere pærer, evt. dæmpe belysningen eller skifte farve. Den samme fjernbetjening kan ofte anvendes til flere pærer af samme fabrikat og type. Fjernbetjeningens rækkevidde kan være begrænset, og da fjernbetjeningen er retningsbestemt, kan det være en udfordring, hvis flere lamper er placeret i forlængelse af hinanden.

Hvis du har nedsat mobilitet eller nedsat syn, kan der være særlige behov i forhold til belysning og betjening af belysning. Nogle af disse behov kan evt. imødekommes med de skitserede muligheder for fjernbetjening.

Læs mere om lys, lyskilder og betjening af lys i guiden Særlig belysning.

Indeklima og opvarmning

Har du særlige behov i forhold til indeklima, fx pga. gigt, astma eller allergi, kan du monitorere indeklimaet og automatisere udluftning og opvarmning via wifi-forbundne ventilationssystemer og termostater.

For nogle kan betjeningen af traditionelle termostater, og det at sørge for udluftning være vanskeligt af fysiske eller kognitive årsager. Her kan det være lettere og mere sikkert at betjene og eventuelt automatisere disse funktioner ved installation af wifi-forbundne løsninger, som kan betjenes og tidsstyres via en app.

Rengøring

Til rengøring af din bolig kan rengøringsrobotter være en hjælp, hvis du fx af fysiske årsager ikke kan anvende en traditionel støvsuger, vaske vinduer eller vaske gulvene. Hvis du af kognitive årsager har svært ved at strukturere og gennemføre en støvsugning, vinduesvask eller gulvvask, kan en robot måske også her være løsningen.

Selve aktiveringen af robotten kan gøres tilgængelig via en app, via stemmestyring eller en genvej på en smartphone eller en tablet, men du skal forholde dig til, om du i praksis kan anvende og vedligeholde rengøringsrobotten, eller om du skal have hjælp til dette. Her har det også betydning, hvordan dit hjem er indrettet i forhold til at give robotten adgang til at gøre rent.

Læs mere om rengøringsrobotter i guiden Hjælpemidler til rengøring og tøjvask.

Husholdningsapparater og madlavning

Frysere, køleskabe, opvaskemaskiner, vaskemaskiner, ovne, komfurer, kaffemaskiner m.m. kan købes med mulighed for wifi-tilslutning, og disse husholdningsapparater kan betjenes via en app eller med stemmestyring.

Betjeningsmulighederne vil være forskellige fra producent til producent. Nogle apparater kan måske kun tændes og slukkes, mens der på andre apparater vil være mulighed for programvalg via en app, og endelig vil der på nogle apparater være mulighed for at få meddelelser om fejl, om programstatus, fx restvasketid eller aktuel temperatur eller få besked om, at kaffen er klar.

Har du fx nedsat syn kan wifi-tilsluttede løsninger i kombination med en app og en oplæsningsfunktion give dig mulighed for at få statusmeddelelser, som ellers ikke ville være tilgængelige for dig. Det kan fx være om opvaskemaskinens restvasketid, ovnens temperatur eller stegens aktuelle kernetemperatur.

Har du brug for påmindelser, vil det også være muligt at opsætte en struktur for dette. Fx vil det være muligt at få individualiserede talebeskeder på planlagte tidspunkter.

Alarmer og sikkerhed

Der findes stadig flere muligheder for at monitorere og aktivere alarmer ved utilsigtede hændelser i din bolig, fx ved røg, varme, brand eller vandlækage.

Har du nedsat syn, hørelse eller lugtesans, er det væsentligt at kunne modtage alarmer visuelt, auditiv eller taktilt afhængig af, hvilke sansetab du har. Wifi-forbundne alarmer, som kan betjenes og signalere visuelt, taktilt eller auditivt via en app på en smartphone eller et smartwatch, kan i nogle tilfælde være den mest hensigtsmæssige løsning.

Hvis du har nedsat mobilitet, kan de betjeningsmuligheder, der ligger i app-styrede alarmer, være fordelagtige, da du fx ikke skal være i stand til at deaktivere en falsk alarm ved at trykke på selve alarmenheden. Med en app-styret alarm vil du også kunne få mere specifikke detaljer om årsagen til alarmeringen, hvilket i højere grad kan gøre dig i stand til at handle mest hensigtsmæssigt - også under hensyntagen til dit funktionsniveau. Hvis du har videokameraer i din bolig, vil du fx kunne tænde for kameraet i det rum, hvorfra alarmen er blevet aktiveret, og derefter vurdere, hvad du skal gøre.

Har du en kognitiv funktionsnedsættelse, kan der måske være behov for, at en alarm også formidles til en pårørende eller en nabo. Dette vil være muligt, hvis din alarm er wifi-forbundet, og du deler adgangen til systemet med dine pårørende eller din nabo.

Vinduer og gardiner

Hvis dine vinduer påmonteres en åbne-lukke motor, vil det være muligt at styre strømtilførslen via en wifi-styret stikkontakt eller en wifi-styret stikprop (smartplug). Der findes også åbne-lukke motorer, som har indbygget wifi, og som via en app kan programmeres til at følge en tidsplan. Endelig findes der motorer, som kan styres og evt. programmeres via en fjernbetjening.

Da vinduer i private boliger almindeligvis ikke har åbne-lukke motorer, vil det typisk kræve udskiftning af vinduernes nuværende åbne-lukke system, og det kan være nødvendigt at finde et system, som passer til netop de vinduer, som man har. Det vil også være relevant at overveje, hvilke muligheder der skal til for manuelt at betjene vinduerne fx i tilfælde af strømsvigt eller fejl på det motoriserede system.

Ligesom der findes motorer til vinduer, findes der også motorer til at trække gardiner til og fra. Oftest er disse integreret i gardinstangen, og de kan som standard være programmeret til at følge solopgangs- og solnedgangstider. Gardinerne kan også være sensorstyrende, således at det er lysmængden i omgivelserne, der aktiverer gardinet. Nogle gardiner kan wifi-tilsluttes og styres via en app.

Dørlåse og dørtelefoner

Hvis du har nedsat mobilitet, kan det være trygt at kunne fjernbetjene dørlåse og kunne kommunikere med personer, som ringer på døren, uden at åbne døren. Med en wifi-betjent dørtelefon vil det være muligt at kommunikere via en smartphone eller en smarthøjttaler. Hvis din hørelse er nedsat, kan det være nødvendigt at have en dørtelefon med kamera.

Opsætning og tilpasningÅben

Opsætning og tilpasningLuk

SmartHome produkter opsættes og indstilles typisk via producentens app, og den medfølgende brugsanvisning, som også vil guide til selve opsætningen, er ofte inkluderet i appen. I opsætningsprocessen vil man skulle forbinde produktet til sit trådløse internet, dvs. man skal have trådløst internet i sit hjem.

Ved problemer med opsætning og tilpasning kan man forsøge at finde løsninger i producentens vejledningsmaterialer. Nogle gange vil det være muligt at finde løsninger via producentens brugsanvisning, andre gange på producentens website, hvor der måske er en sektion med ofte stillede spørgsmål (Q&A), et forum eller en chatfunktion. Endelig vil det nogle gange være muligt at finde løsninger via en google-søgning. Der kan være stor forskel på, hvor tilgængelig og anvendelig producentens vejledningsmaterialer er, og hvis du har en nedsat funktionsevne, hvad enten det er fysisk, synsmæssigt eller kognitivt, kan vejledningsmaterialer nogle gange være mere vanskelige at benytte end ellers.

Hvis du har brug for hjælp til opsætning og tilpasning, vil det i nogle butikker være muligt at tilkøbe installation, og det vil også være en mulighed at købe hjælp hos en elektriker. Sådanne tilkøb vil dog næppe inkludere specialopsætninger, som måske netop kan være relevante, hvis du har nedsat funktionsevne. Sådanne specialopsætninger kan kræve en kombination af teknisk, pædagogisk og terapeutfaglig viden.

CasesÅben

CasesLuk

Jens Ole, 85 år

Jens Ole er 85 år, enkemand og bor i en villa fra 1980. Han har dårlig balance, går med rollator både inde og ude og badeværelset og køkkenet er indrettet med hjælpemidler, bl.a. greb, en arbejdsstol, toiletforhøjer og badebænk. Hans syn er dårligt, og hørelsen lettere forringet. Kognitivt er han velfungerende, men hans fysiske tilstand giver ham nogle udfordringer, som bl.a. har medført, at hjemmet smudser til, madlavning er meget tidskrævende, han har brug for flere pauser, end han plejer, og humøret er ikke så godt.

Jens Ole siddende i sin lænestol i stuen

Jens Ole har konsulteret sin læge og fået ændret lidt i sin medicin, hvilket har hjulpet på energiniveauet, ligesom nye briller har gjort det lettere for ham at se fjernsyn. Jens Ole har også fået nogle nye betjeningsmuligheder, som gør nogle ting lettere, og alt i alt synes Jens Ole, at det har hjulpet på humøret.

Jens Ole har fået betjeningsløsninger til lyset, og så har han fået en robotstøvsuger og en robotgulvvasker. Han har også fået en smarthøjttaler med skærm, og han synes nu, at det er lettere at finde god musik og nyhedsprogrammer, og så er skærmen også hyggelig at kigge på, når den fungerer som en billedramme med familiefotos.

Karen, 39 år

Karen på 39 år, bor sammen med sin mand og tre børn. Hun blev rygmarvsskadet efter en trafikulykke for 4 år siden, og ulykken resulterede i delvis lammelse i underkroppen. Kommunen har bevilget kørestol, hjælp til indretning i form af fjernelse af dørtrin, etablering af ramper og støttegreb samt en toiletforhøjer. Desuden har hun fået en specialindrettet bil, så hun selv kan køre.

Familien har løbende selv sørget for en række yderligere ændringer i boligen, som gør det lettere for Karen at betjene installationer og apparater i hjemmet. For nyligt har Karen købt en stemmestyret Hub og fået opsat smarthøjttalere i flere af husets rum. Nu kan hun med stemmestyring let betjene belysning både inde og ude, hun kan trække gardiner op og ned hurtigere end manden og børnene, og hun skal ikke længere bede sin familie om hjælp til at regulere gulvvarmen.

Hun bruger appen ”Google Home” til en række rutiner, som fx gør det lettere og mindre energikrævende at komme ud af døren, når hun skal køre børnene til fritidsaktiviteter. Med kommandoen ”Hey Google, nu kører vi til håndbold” slukkes lyset i hele huset, robotstøvsugen går i gang, opvaskemaskinen starter, hvis den er gjort klar, og ovnen er varm kl. 18, når hun kommer hjem igen.

Camilla, 26 år

Camilla er 26 år, har autisme og bor på et bosted. Camilla er god til at finde rundt på sin smartphone, og hun bruger den til at spille spil og til at finde musikvideoer, som hun caster til sit fjernsyn. Camilla har indtil fornylig ikke deltaget i rengøringen af sin lejlighed, da hun har svært ved at overskue, hvordan man gør, men for nylig fik hun en robotstøvsuger, og den synes hun er sjov at starte og fascinerede at kigge på, når den kører.

Robotstøvsugen har fået navnet ”Noo-noo” da Camilla elsker at se Teletubbies, og med stemmestyring via en Google højttaler, kan Camilla igangsætte støvsugningen ved at sige ”Hey Google, start Noo-noo”. Noo-noo klarer ikke at støvsuge fodlisterne, men dem klarer Camilla ved at tørre med en klud, og det synes hun er nemt, da alle fodlister skal tørres over én gang fra ende til anden.

Camillas Google højttaler har en skærm, og hun har fundet en anden funktion, som hun synes godt om, nemlig muligheden for at sætte en timer med visuel nedtælling. Hun bruger timeren, når hun skal børste tænder, og når hun trænger til at holde en pause i sofaen. Hun synes, det er beroligende at kigge på et ur, som tæller ned. Camillas smartphone har også en timer med visuel nedtælling, men den synes hun ikke er så flot at kigge på, som den der er på højttalerens skærm.


» Fold alle afsnit ud /