Vejledende katalog over hjælpemidler og mindre hjælp til indretning af boligen i regi af servicelovens § 117 a

Sidst opdateret 01-06-2023

2 personer i dialog orienterer sig på en tabletKataloget er udviklet som et vejledende redskab til kommunale sagsbehandlere og borgere. Det præsenterer hjælpemidler efter servicelovens § 112 og mindre hjælp til indretning af boligen efter servicelovens § 116, i tilknytning til servicelovens § 117 a om hurtigere og mere fleksibel hjælp til borgere med en hastigt fremadskridende sygdom. Det bemærkes, at kataloget ikke er udtømmende.

Borgere, der bliver ramt af en hastigt fremadskridende sygdom, vil ofte opleve funktionstab, der påvirker deres funktionsevne i forhold til fx mobilitet, varetagelse af nødvendige opgaver og funktioner i familien og i husholdningen, muligheden for at vedligeholde sociale relationer m.v. Derfor vil det være relevant at tilbyde borgere med en hastigt fremadskridende sygdom en kombination af personlig pleje, praktisk hjælp og madservice, ledsagelse, udvalgte hjælpemidler og mindre hjælp til indretning af bolig med det samme, når de ansøger første gang, uden forudgående sædvanlig visitation, hos kommunalbestyrelsen.

Efter servicelovens § 117 a skal kommunalbestyrelsen, når en borger med en hastigt fremadskridende sygdom første gang henvender sig til kommunen og anmoder herom, tilbyde personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp eller støtte og madservice efter § 83, ledsagelse efter § 97, udvalgte typer af hjælpemidler efter § 112 og mindre hjælp til indretning af bolig efter § 116, efter borgerens ønske, til en samlet maksimal værdi af 39.750 kr. (2023-niveau), uanset om betingelserne i de nævnte bestemmelser er opfyldt. Kommunalbestyrelsen skal bistå borgeren med vejledning i forhold til valg af sammensætning af hjælp og støtte m.v. Social- og boligministeren fastsætter nærmere regler om kriterierne for vurdering af, om en borger er omfattet af personkredsen, og hvilke typer af hjælpemidler efter § 112 og hvilken mindre hjælp til indretning af bolig efter § 116, der indgår i den hjælp, som borgeren kan vælge.

Personkredsen for bestemmelsen er børn, unge og voksne med en hastigt fremadskridende sygdom.

Kataloget herunder er opdelt i forskellige funktions- og aktivitetsrelaterede emneområder med forslag til relevante hjælpemidler efter servicelovens § 112 og mindre hjælp til indretning af bolig efter § 116. Forslagene begrænser sig til produktkategorier, som forventes at indeholde produkter, der prismæssigt ligger inden for den økonomiske ramme, som fremgår af servicelovens § 117 a, stk. 1.

Kataloget er ikke udtømmende, og der kan være andre produkter end de nævnte, som kan være relevante for den enkelte, og som prismæssigt ligger inden for den økonomiske ramme.

Mobilitets- og befordringshjælpemidler Åben

Mobilitets- og befordringshjælpemidler Luk

Fx stokke, rollatorer, kørestole samt cykler.

Afhængig af dit funktionsniveau kan du have brug for forskellige hjælpemidler, som kan fremme dine muligheder for at færdes, og med en hastigt fremadskridende sygdom kan funktionsniveauet hurtigt ændre sig. Derfor indeholder kataloget en stor variation af hjælpemidler til mobilitet, som her er delt op i ganghjælpemidler, manuelle kørestole, specialcykler og hjælpemidler til ind- og udstigning af bil.

Ganghjælpemidler

Alt afhængig af din gangfunktion er der forskellige typer af ganghjælpemidler at vælge imellem. Hvis du har let nedsat gangfunktion, vil du ofte kunne klare dig med en stok eller albuestok. Hvis din gangfunktion er svært nedsat, vil du måske have behov for en rollator eller et gangbord.

Stokke

Der findes forskellige typer stokke, som kan bruges ved usikker gang. Det kan fx være stokke med særlige håndtag, der giver et godt greb.

Læs mere i:

Rollatorer

Hvis du har brug for mere støtte end en stok kan give, kan en rollator være relevant. De mest almindelige rollatorer er dem, man skubber foran sig. Du skal tage stilling til, om rollatoren skal anvendes udendørs, indendørs eller begge dele. På de fleste rollatorer er der mulighed for at montere en lille bakke eller en kurv foran. Rollatorer til udendørs brug har typisk et hvilesæde.

Læs mere i: 

Gangborde

Hvis du har brug for mere støtte, end en stok eller rollator kan give, kan et gangbord være aktuelt. Gangborde svarer til rollatorer med armstøtten i brysthøjde. Det giver mulighed for en mere sikker støtte, især hvis dine arme er meget svækkede.

Manuelle kørestole

Med svær til middelsvær nedsat gangfunktion kan en sammenklappelig kørestol give mulighed for at komme på ture uden for hjemmet. Kørestolen skal typisk skubbes af en hjælper. Der kan evt. monteres en hjælpemotor på kørestolen for at aflaste. Hjælpemotoren kan enten være bruger- eller hjælperstyret.

En manuel kørestol kan ofte medbringes i en personbil.

Hvis du skal anvende en kørestol i længere tid og mange timer om dagen, skal den tilpasses specifikt til dig af en fagperson.

Cykler

Hvis du i øvrigt færdes gående, men har brug for at komme længere omkring end svarende til din gangdistance, kan en trehjulet cykel, en tandemcykel eller en parcykel være en løsning.

2 cyklister på trehjulede cykler hilser mødes

På tandemcykler sidder man to personer i forlængelse af hinanden, og de fås både med to hjul og med tre hjul. På parcykler sidder man ved siden af hinanden. Har cyklen tre hjul, er det lettere at holde balancen, især under af- og påstigning.

Nogle cykler har lav indstigningshøjde, hvor man ikke skal løfte foden højt for at stige på og af cyklen. Der findes også cykler, som har sædet lavt placeret, fx et stolesæde, hvilket både letter af- og påstigning og giver et lavere tyngdepunkt.

Læs mere i:

Hjælpemidler til forflytning Åben

Hjælpemidler til forflytning Luk

Fx støttegreb, glide- og vendehjælpemidler, drejeskiver, hjælpemidler til ind- og udstigning af bil, personløftere samt løftesejl.

Der findes forskellige hjælpemidler til at forflytte sig eller foretage et stillingsskifte, enten ved egen hjælp eller med hjælp fra andre.

Mand forflytter sig med et glidebræt

Alt efter dit funktionsniveau kan du have brug for hjælpemidler til forflytning, fx mellem en kørestol og en seng, mellem en kørestol og en stol eller et toilet eller mellem en kørestol og en bil.

Læs mere i:

Kommunikationshjælpemidler Åben

Kommunikationshjælpemidler Luk

Fx talemaskiner, stemmeforstærkere, kommunikationssoftware, symboltavler, skrive- og læsehjælpemidler samt nødkald.

Kommunikationshjælpemidler omfatter hjælpemidler relateret til både verbal og nonverbal nær- og fjernkommunikation, samt envejs-, tovejs-, multi- og massekommunikation.
Det er vigtigt med individuel tilpasning af og træning i anvendelse af kommunikationshjælpemidler, både for personen med nedsat kommunikativ funktionsevne, for pårørende og for andre personer i omgivelserne.

Der findes lav- og højteknologiske kommunikationshjælpemidler, og ofte er der behov for at anvende flere typer produkter i sammenhæng for at opnå en god løsning. Følgende produkttyper indgår ofte i kommunikationsløsninger:

Læs mere i:

Hjælpemidler til betjening og omgivelseskontrol Åben

Hjælpemidler til betjening og omgivelseskontrol Luk

Fx enkeltkontakter, flerfunktionskontakter, fjernbetjeninger, gribere, holdere, underarmsstøtter, belysningskontrol samt betjeningspinde.

Har du problemer med at betjene funktioner eller apparater i hverdagen, kan det være relevant at finde alternative løsninger eller anvende særlige hjælpemidler, fx til at åbne og lukke et vindue, betjene belysning, betjene fjernsynet, anvende en telefon, bruge en browser eller et husholdningsapparat.

Nogle produkter kan opsættes eller indstilles, så betjeningsfunktionerne tilpasses dine behov. Fx kan browsere, apps og styresystemer indstilles, så tilgængeligheden forbedres, hvis du har nedsat syn, hørelse eller motorik. Brugergrænseflader kan også tilpasses med fx genveje og ikoner.

Stadig flere produkter kan tilsluttes wifi eller forbindes via Bluetooth. Dette giver mulighed for at fjernbetjene en lang række apparater og funktioner, som fx belysning, medieafspillere, gardiner og husholdningsapparater. Fjernbetjeningen kan fx foregå via en app eller ved stemmestyring.

Mulighederne for betjening via apps kan stille særlige krav til en tablet eller en smartphone, fx særlige krav til størrelse, et særligt tilpasset styresystem eller særlige krav til robusthed.

Læs mere i:

Hjælpemidler til struktur, overblik og hukommelse Åben

Hjælpemidler til struktur, overblik og hukommelse Luk

Fx særlige kalendere og tidsplaner, nedtællingsure, soft- og hardware til visualisering af rækkefølger, medicinæsker med påmindelsesfunktioner samt redskaber, som understøtter dagligdagsrutiner.

Nedsat koncentration, hukommelsesbesvær eller vanskelighed ved at planlægge en arbejdsproces kan være en del af symptombilledet hos nogle med en hastigt fremadskridende sygdom.

Måske kan det være en fordel for dig at skabe et overblik over dagens aktiviteter og aftaler ved hjælp af en kalender eller en tidsplan. Disse produkttyper findes både som produkter, der er udviklet særligt målrettet personer med nedsat funktionsevne og som mainstream produkter med funktioner eller tilpasningsmuligheder, som for den enkelte kan være nyttige.

Produkterne fås som elektroniske apparater, som apps og i papirformater.

Mand der bruger tidsplan på tablet

Nogle har en påmindelsesfunktion, som kan hjælpe dig med at huske gøremål og aftaler, nogle har et visuelt nedtællingsur, så du fx kan se, hvor lang tid der er tilbage af aktiviteten. Nogle kan give talebeskeder, andre er særligt velegnede til visuel understøttelse med billeder eller symboler. Endelig kan nogle produkter programmeres til at indeholde individuelt tilpassede rutiner.

Læs mere i:

Hjælpemidler til bad og personlig pleje Åben

Hjælpemidler til bad og personlig pleje Luk

Fx badestole, badekarssæder, børster med særlige greb samt hjælpemidler til pleje af hud, hår og negle.

Der findes forskellige hjælpemidler, som kan gøre det lettere at gå i bad og pleje hud, hår og negle.

Med en badestol eller badetaburet er det muligt at sidde ned under brusebadet. Hvis du har badekar, kan du bruge et bræt/sæde, som monteres på eller i badekarret. Der er forskellige børster, som gør det lettere at komme til at vaske fødderne, ryggen og andre svært tilgængelige steder på kroppen.

Med en skridsikker måtte og evt. et vægmonteret støttegreb vil du være ekstra sikret mod at falde.

Mand siddende på badetaburet i brusebad

Læs mere i:

Til pleje af hud, hår og negle findes der fx hjælpemidler til at smøre huden ind i creme, børster og kamme med langt skaft og negleklippere, tilpasset til personer med svækket muskelkraft.

Læs mere i:

Hjælpemidler til toiletbesøg og inkontinens Åben

Hjælpemidler til toiletbesøg og inkontinens Luk

Fx toiletforhøjere, toiletarmstøtter, toiletstole, inkontinenshjælpemidler samt toiletsæder med indbygget vaske- og tørrefunktion.

Har du svært ved at sætte dig og rejse dig fra et almindeligt toiletsæde, kan en toiletforhøjer ofte være afgørende for, om du selv kan klare et toiletbesøg. Toiletforhøjeren kan evt. suppleres med et støttegreb på væggen. Hvis du føler dig usikker, når du sidder på toilettet, kan der monteres armstøtter på toiletbrættet eller på væggen bag toilettet. En toiletrulleholder vil kunne monteres på armstøtten, så du selv kan nå papiret. Hvis du slet ikke kan sidde på toilettet, eller hvis du ikke kan komme ud til toilettet, vil en flytbar toiletstol være en løsning. Kan du ikke komme ud af sengen, vil du evt. kunne bruge en urinkolbe.

Er din hånd- eller armfunktion svækket, kan en toiletpapirtang måske være en simpel løsning. Kan du ikke håndtere en sådan tang, kan et toiletbræt med indbygget skylle- og tørrefunktion være aktuelt.Kvinde på toilet med skylle- og tørrefunktion

Læs mere i:

Ved inkontinens kan der være tale om forskellige typer af hjælpemidler. Der er bleer til voksne i forskellige udformninger fra små indlægsbleer (svarende til bind) til trusseformede bleer. Nogle af dem vil kunne anvendes både ved urininkontinens og ved afføringsinkontinens. Derudover vil du kunne have gavn af absorberende underlag til brug i sengen eller i en stol.

Læs mere i:

Beklædning og hjælpemidler til påklædning Åben

Beklædning og hjælpemidler til påklædning Luk

Fx støtte- og kompressionsstrømper, specialsyede beklædningsgenstande, strømpepåtagere, strømpeaftagere, jakke- og buksepåtagere samt påklædningspinde.

Der findes forskellige former for specialfremstillet tøj og fodtøj, der enten kan give dig ekstra støtte og komfort, eller som er praktisk udformet, hvis du fx sidder i en kørestol.

Mand der tager bukser på med påklædningspinde

Desuden findes der en række hjælpemidler til af- og påklædning. Hvis du fx har svært ved at nå ned til fødderne, kan det være en løsning med et langt skohorn, en strømpepåtager eller en påklædningspind til benklæderne.

Der findes også alternative lukkemekanismer, hvis du har svært ved at håndtere knapper, lynlåse og snørebånd.

Læs mere i:

Hjælpemidler til at sidde og ligge Åben

Hjælpemidler til at sidde og ligge Luk

Fx forhøjerklodser, tryksårsforebyggende madrasser og puder, lejringspuder, sengeheste samt plejesenge.

Hvis du ikke kan eller har svært ved at rejse dig fra eller sætte dig på en stol, kan du evt. få monteret forhøjerklodser eller -ben på dine siddemøbler. Desuden findes der stole med særlige funktioner.

Læs mere i:

Har du behov for at sidde i forbindelse med daglige gøremål, kan det være relevant med en ståstøttestol eller en aktivitets- og arbejdsstol, evt. med centralbremse. Nogle stole kan indstilles, så de kan anvendes til at støtte en halvstående stilling.Mand siddende på aktivitets- og arbejdsstol ved køkkenvask

Læs mere i:

Har du et øget behov for at ligge, opholder du dig i sengen under måltider og samtale, eller har du brug for hjælp til at komme ind og ud af sengen, kan en plejeseng eller en sengebund med el-funktioner være en løsning. Derudover kan det være nødvendigt at have en madras med særlige egenskaber, fx trykfordelende egenskaber.

Læs mere i:

Har du svært at finde den helt rigtige stilling til hvile eller støtte, kan forskellige lejringspuder være relevante.

Spise- og drikkehjælpemidler Åben

Spise- og drikkehjælpemidler Luk

Fx bestik, kopper, glas, sugerør, tallerkener med særlig udformning samt spiserobotter.

Der findes specialdesignet bestik og service samt tilpasningsgreb. Det kan fx være bestik, der er fremstillet i et meget let materiale, en tallerken med høj kant, en skarp kniv eller en gaffel med særligt spidse tænder. Det kan også være en hjælp at bruge krus eller glas med en eller to hanke. Hanke fås også som løse greb, der kan anvendes på forskellige krus og glas, ligesom der findes sugerør med ventil, så den væske, som allerede er suget op i røret, ikke løber retur i glasset.

Derudover findes der elektriske eller manuelle apparater (spiserobotter), som kan anvendes til, at du selvstændigt kan føre mad fra en tallerken til munden, selvom du ikke har færdigheder til at håndtere bestik.

 Læs mere i:

Husholdnings- og madlavningshjælpemidler Åben

Husholdnings- og madlavningshjælpemidler Luk

Fx redskaber, værktøjer og apparater med særlige betjeningsmuligheder, særlige funktioner eller særlig udformning.

Hvis din arm- eller håndfunktion er nedsat, kan selv simple hjælpemidler gøre en stor forskel. Det kan være armaturgreb, låg- og emballageåbnere til fx skruelåg, dåser, flasker og mælkekartoner, non-slip underlag, kartoffelskrællere samt flere andre redskaber.Kvinde åbner glas med skruelågsåbner

Hvis du har svært ved at holde på redskaber i dit køkken, kan du evt. bruge et tilpasningsgreb, som sættes på det, der er svært at holde ved.

Det kan være en væsentlig lettelse i hverdagen at tage elektriske husholdningsapparater i brug. Nogle apparater fås med fjernbetjening, og hvis apparatet kan forbindes til wifi, kan der fx også være mulighed for stemmestyring.

Hvis du har brug for at kunne sidde ned i forbindelse med husholdning, kan en aktivitets- og arbejdsstol måske være en god løsning, evt. i en høj udgave – en ståstøttestol – som kan støtte dig i en halv-stående stilling.

Ved borddækning og afrydning kan det være en hjælp at benytte et rullebord. Bordet kan også benyttes til at transportere andre ting rundt i dit hjem.

Læs mere i:

Der findes ligeledes forskellige hjælpemidler til rengøring. I den lavteknologiske ende af skalaen er der fx karkludsvridere, koste og fejebakker på langt skaft, tøjklemmer uden fjedre og tøjkurve på hjul. I den mere højteknologiske ende af skalaen er der fx håndstøvsugere, robotter til støvsugning, gulvvask eller vinduespudsning samt wifi-forbundne hvidevarer.

Læs mere i:

Ortoser Åben

Ortoser Luk

Fx bandager til støtte af rygsøjle, arme og ben, skoindlæg samt ortopædisk fodtøj.

Hvis musklerne svækkes, og du mister funktioner, kan du i nogle tilfælde have gavn af en ortose/skinne omkring de svækkede led.

En håndledsskinne kan fx støtte dig i at bruge redskaber og bestik, og en fodortose eller et skoindlæg kan gøre det lettere for dig at gå. Nogle ortoser kan desuden medvirke til, at dine muskler ikke så let bliver forkortede og kan på den måde modvirke kontrakturer og fejlstillinger i leddene.

Læs mere i:

Sansestimulerende hjælpemidler Åben

Sansestimulerende hjælpemidler Luk

Fx tyngdedyner samt kugle- og kædeveste.

Hvis dit centralnervesystem er forstyrret, eller hjernen har udfordringer med at bearbejde sanseindtryk, kan det komme til udtryk på forskellige måder, fx:

  • Ubehag ved berøring
  • Hyperaktivitet
  • Motorisk uro
  • Passivitet eller tilbageholdenhed ved deltagelse i aktiviteter
  • Utilpashed ved bevægelse
  • Øget muskelspænding
  • Angst
  • Udadreagerende eller selvstimulerende adfærd
  • Nedsat koncentrationsevne og/eller nedsat hukommelse.

Der er forskellige sansestimulerende hjælpemidler, som evt. vil kunne være en lettelse i din hverdag. Det omfatter bl.a. tyngdedyner, kugleveste, kuglepuder, men også mindre redskaber som fx massageruller og massagebolde.

Læs mere i:

Hjælpemidler særligt til børn Åben

Hjælpemidler særligt til børn Luk

Fx elektrisk højdeindstillelige pusleborde, særlige lege- og aktivitetsredskaber samt særlige autostole, barnesenge, barnestole, barnevogne og klapvogne.

Bad

Når dit barn er lille, kan du vaske det i et lille badekar, eventuelt et badekar, som er højdeindstilleligt. Der findes indsatser til badekar, som støtter barnets hoved og krop og sørger for, at barnet ikke får hovedet under vand.

Kan dit barn sidde, vil det kunne bruge et sæde, som kan placeres i et almindeligt badekar. Sædet kan tilpasses til det enkelte barn og fås med løftefunktion.

Hvis du ikke har mulighed for at bade dit barn i et badekar, kan du benytte en badestol til brusebadet. Badestole fås med eller uden hjul og med mere eller mindre støtte til barnet.

Hvis du ikke kan bade dit barn i badekar eller under bruser, vil et højdeindstilleligt bruseleje være et alternativ. Til et større barn vil det være godt at kombinere bruselejet med fx en lofthængt personløfter for at undgå for mange tunge løft.

I forbindelse med at dit barn skal vaskes og skiftes, vil et elektrisk højdeindstilleligt puslebord kunne være en god hjælp.

Aktiviteter på gulvet

Hvis dit barn skal lege på gulvet, kan det være en forudsætning, at barnet kan støttes fysisk. Hvis barnets aktiviteter skal foregå liggende, kan det bruge stabiliserende lejringssystemer. Hvis barnet skal lege siddende, kan det bruge et siddemøbel, som støtter den siddende stilling.

Seng

Hvis dit barn har brug for megen hjælp i sengen, vil det være en stor fordel, at barnet har en seng med elektrisk højderegulering, så du kan få en bekvem arbejdshøjde, når du hjælper barnet. Senge fås også med flere indstillingsmuligheder, som kan være relevante, alt afhængig af dit barns behov.Barn i tremmeseng

Det kan være nødvendigt at bruge lejringspuder til at støtte barnets stilling, så fejlstillinger i leddene modvirkes.

Læs mere i:

Mad og drikke

Hvis dit barn har svært ved at benytte almindeligt bestik og service, er der mulighed for at anvende specialfremstillet bestik. Det kan fx være bestik, der er fremstillet i meget let materiale, bestik med tilpassede greb, så det bliver nemmere for barnet at holde fast om det, eller bestik, som er skånsomt mod tænder og gummer.

For at hjælpe dit barn med at drikke af glas eller krus findes der tilpasningsgreb, der monteres på glasset eller kruset. Desuden findes der krus med drikkelåg og krus med udskæring til næsen, så barnet kan hælde af det uden at skulle lægge nakken langt tilbage.

Oplever dit barn udfordringer med, at maden rutsjer rundt på eller ud af tallerkenen, kan der fås rumopdelte tallerkener, tallerkener med høje kanter eller løse tallerkenkanter, som kan sættes på almindelige tallerkener. Der fås også tallerkener med sugekop i bunden, så tallerkenen står fast på bordet.

Læs mere i: 

Kommunikation og alarmer

Hvis dit barns evne til at kommunikere er svækket, kan det være hensigtsmæssigt, at barnet anvender kommunikationshjælpemidler. Fx en talemaskine, hvor barnet aktiverer en elektronisk stemme ved hjælp af tastetryk eller anden form for udpegning på et tastatur eller en skærm. Der findes også lavteknologiske kommunikationshjælpemidler, fx symbolsæt og symboltavler, der kan anvendes til kommunikation ved udpegning af billeder eller ord.

Der findes alarmsystemer, som kan være hensigtsmæssige at tage i anvendelse. Dette kan fx være en babyalarm, men der findes også forskellige alarmsystemer med manuel eller automatisk aktivering, med eller uden tovejs tale m.v.

Legetøj og spil

Der findes specialudviklet legetøj og spil, der kan være relevant, både i forhold til at udvikle og støtte dit barns motorik og i forhold til at støtte dit barns sociale udvikling.

Både til indendørs og til udendørs brug kan du få specielle gynger, der har særlig støtte til kroppen, eller gynger, hvor barnet kan ligge ned, mens det gynger.2 børn spiller med store kort og kortholder

Hvis dit barn bruger smartphone, tablet eller spillekonsoller, men har svært ved at holde på det, findes der forskellige holdere, som man kan fiksere udstyret i for så at placere det inden for barnets rækkevidde.

Læs mere i:

Transport

Hvis dit barn ikke kan sidde selvstændigt, kan der være behov for en særligt indrettet autostol, som giver ekstra støtte. Ligeledes findes der specielle klapvogne, som giver ekstra støtte til barnet.

Boligændringer Åben

Boligændringer Luk

Fx fjernelse af dørtrin, udvidelse af døråbninger, dørautomatik, tilpasning af køkken eller badeværelse, ramper, særlige belysningsarmaturer samt opsætning af gelændere.

Mindre boligtilpasninger kan gøre, at boligen fortsat er egnet, selvom dit funktionsniveau ændrer sig. Det er individuelt og afhængig af din bolig, hvilke boligændringer, der er relevante. Fx kan fjernelse af dørtrin, udvidelse af døråbninger eller opsætning af en rampe ved indgangsdøren gøre det muligt at komme omkring med en rollator eller en kørestol.

En mindre boligændring kan også være indretning eller tilpasning af et badeværelse eller køkkenet eller opsætning af støttegreb eller gelænder i boligen.


» Fold alle afsnit ud /