Tandemer og parcykler

Sidst opdateret 15-12-2023

3 par på tandemcykler/parcykel mødesEn tandem eller en parcykel kan være en hjælp, hvis du har svært ved at cykle selvstændigt, fx på grund af synsmæssige, kognitive eller fysiske udfordringer. Guiden introducerer parcykler og forskellige typer af tandemcykler og beskriver nogle af de muligheder, fordele og ulemper, der kan være ved de forskellige typer af cykler.

Der er grundlæggende tre typer af cykler, som gør det muligt for to personer at cykle sammen:

Nogle tandem- og parcykler kan forsynes med en hjælpemotor. Det kan være en god hjælp, hvis den ene af jer, eller begge, har svært ved at træde cyklen eller udtrættes hurtigt – eller hvis I har behov for at cykle længere afstande, eller I færdes i bakket terræn.

Relevant for dig?Åben

Relevant for dig?Luk

En tandem- eller en parcykel kan være relevant, hvis du har behov for støtte til at færdes i trafikken på en cykel. Det kan fx være pga. nedsat syn, manglende trafikforståelse, nedsat orienteringssans eller nedsat motorisk funktionsevne.

Hvis du selv kan færdes på en cykel, men har en fysisk funktionsnedsættelse eller nedsat balance kan en trehjulet cykel til én person være et alternativ.

Læs mere i guiden Trehjulede cykler.

Er du kørestolsbruger, og ønsker du at færdes på en cykel, findes der ladcykler, som er designet til at transportere en bruger i en kørestol. Der findes også cykler, hvorpå man kan tilkoble en kørestol foran cyklen.

Hvis du ikke har kræfter eller bevægelighed nok i benene til at cykle på en foddreven cykel, kan en håndreven tandemcykel med tre hjul eller en hånddreven parcykel være et alternativ.

 

Hvordan vælger du?Åben

Hvordan vælger du?Luk

Mange faktorer har indflydelse på, hvilken tandemcykel eller parcykel der er det bedste valg for dig, og det er en god idé at søge rådgivning, eksempelvis hos din kommunes hjælpemiddelafdeling eller hos en cykelforhandler med specialviden om tandemcykler og parcykler. Det er også en god ide at afprøve forskellige cykler, inden du beslutter dig.

Først og fremmest skal du afgøre, om det er en parcykel, en tandemcykel med to hjul eller en tandemcykel med 3 hjul, som er bedst for dig. Derfor beskrives i det følgende nogle grundlæggende fordele og ulemper ved de 3 cykeltyper.

Parcykler

Parcykler er trehjulede eller firhjulede cykler, hvor to personer sidder ved siden af hinanden. De trehjulede parcykler er mest udbredt og har ofte et forhjul og to baghjul.

Fordelen ved en parcykel kan være, at det er let at kommunikere, fordi man sidder ved siden af hinanden. En parcykel giver også begge cyklister frit udsyn under kørslen.

Med tre eller fire hjul er en parcykel stabil, og derfor er den god, hvis du har balancemæssige udfordringer. På en parcykel vil det heller ikke være nødvendigt at sætte fødderne på jorden, når man holder stille, fx i et lyskryds.

Parcykler er ofte udstyret med et sæde frem for en sadel. Dette giver en mere understøttet siddestilling, hvilket kan være hensigtsmæssigt, hvis du har vanskeligt ved at sidde på en cykelsadel eller hurtigt udtrættes. For at lette af- og påstigning på cyklen har nogle parcykler mulighed for at dreje sædet og justere styret, så det ikke er i vejen for dig. På nogle parcykler er kædetrækket konstrueret, så man ikke skal træde over kæden/kædeskærmen for at komme af og på cyklen. Dette betyder, at af- og påstigning kan ske, uden at man skal løfte fødderne højt.

Parcykler fås med forskellige tråd. De kan blandt andet fås med synkront tråd, hvor man cykler synkront sammen. De kan også fås med dobbelt friløb, hvor man cykler hver for sig, eller med indstilleligt dobbelt friløb, hvor den ene cyklist kan vælge, om den anden cyklist skal træde med eller ej. På nogle cykler med dobbelt friløb kan de to cyklister vælge hver sit gear og dermed træde i pedalerne i forskelligt tempo.

Nogle parcykler fås med hånddrev. Det vil typisk fungere sådan, at den ene cyklist kan træde med fødderne og styre cyklen, mens den anden kan ”træde rundt” med armene.

Parcykler kan have den ulempe, at de fylder meget i trafikken, og at de er store at opbevare.

Det bevægemønster og den brug af kroppen, som kørsel på en parcykel giver, vil på mange måder være anderledes, end hvis du færdes på en tandemcykel med to eller tre hjul. Parcykler vil have en forholdsvis stor vindmodstand, den vil ikke kunne hælde/krænge, og du vil ikke få samme mulighed for at bruge vægtforskydning af kroppen, som en integreret del af kørslen. Hvis du ønsker at cykle med henblik på at træne din kondition, kan en tandemcykel måske også være et bedre valg.

Tandemcykler med to hjul

Tandemcykler med to hjul er cykler til to personer, der sidder i forlængelse af hinanden.

Tandemcykler med to hjul kan enten styres og gearbetjenes fra det forreste sæde eller fra det bageste sæde. På nogle cykler, som styres og gearbetjenes fra det bageste sæde, er det forreste styr fikseret. På andre er der mulighed for at give den forreste cyklist medstyring.

Cyklerne fås med forskelligt tråd. De kan fås med synkront tråd, hvor man cykler sammen samtidigt i en fælles rytme. De kan også fås med indstilleligt friløb, hvor den cyklist, som ikke styrer gearbetjeningen, har mulighed for friløb. Friløb betyder, at det ikke bidrager til cyklens fremdrift at træde i pedalerne.

At færdes på en tandemcykel med to hjul, minder mere om at færdes på en traditionel tohjulet cykel, idet balancen opretholdes ved fremdrift. Cyklens bredde svarer nogenlunde til en traditionel cykel. Kørsel på en tandemcykel vil dog på mange måder også føles anderledes, end kørsel på en traditionel cykel. Det kan kræve tilvænning, især for den person, som ikke betjener bremser og gear, og som eventuelt ikke har medstyring. Uden medstyring vil medbevægelse under kørsel være begrænset, da styret ikke drejer med i sving.

Hvis man sammenligner en trehjulet parcykel eller en trehjulet tandemcyklel med en tohjulet tandemcykel, vil den tohjulede oftest være hurtigere og veje mindre. Den tohjulede kan også være lettere at færdes på, hvis man cykler på smalle stier eller fx på en markvej med to kørespor. Endelig vil en tohjulet tandemcykel være mindre pladskrævende ved parkering og opbevaring.

En udfordring ved en tohjulet tandemcykel kan være, at af- og påstigning kræver koordinering og balance. Her kan cyklens indstigningshøjde have betydning. Færdsel på en tohjulet tandemcykel kræver desuden andre balancemæssige og motoriske færdigheder, end færdsel på en trehjulet cykel. Fx skal man have fødderne på jorden, når man holder stille i et lyskryds.

For den person, der sidder bagest, kan udsynet være begrænset, hvis den forreste person sidder i samme højde.

Tandemcykler med tre hjul

Tandemcykler med tre hjul er cykler til to personer, der sidder i forlængelse af hinanden.

Nogle tandemcykler med tre hjul styres og gearbetjenes fra det forreste sæde. På andre foregår styringen og gearbetjeningen fra det bageste sæde.

Der findes både tandemcykler med tre hjul, hvor de to hjul er bagest, men også modeller, hvor de to hjul er forrest.

Cyklerne fås med forskelligt tråd. De kan fås med synkront tråd, hvor man cykler sammen samtidigt. De kan også fås med indstilleligt friløb, hvor den cyklist, som ikke styrer gearbetjeningen, har mulighed for friløb. Friløb betyder, at det ikke bidrager til cyklens fremdrift at træde i pedalerne.

I forhold til en tohjulet tandemcykel kan en trehjulet tandemcykel, ligesom en parcykel, have den fordel, at det er lettere at opretholde balancen under kørsel og ved stop, fx ved et lyskryds. For nogle vil af- og påstigning også være lettere.

Sammenlignet med en parcykel, kan en trehjulet tandemcykel give en mere strømlinet sidestilling, og derfor være et mere oplagt valg, hvis man vil cykle hurtigt. En trehjulet tandemcykel kan måske også være mere oplagt, end en parcykel, hvis man ønsker at cykle uden hjælpemotor, da en parcykel har større vindmodstand. På en trehjulet tandemcykel kan udsynet dog, til forskel på en parcykel, være begrænset for den person, der sidder bagest.

 

Udstyr og tilpasningerÅben

Udstyr og tilpasningerLuk

Der findes forskelligt udstyr og tilpasninger, som kan anvendes til at tilpasse cyklen til dine behov. Ofte vil en cykelhandler kunne dig råd og vejledning om, hvilke muligheder der findes.

Der findes fx styr og armstøtter, som gør det muligt at bruge et andet greb til at holde på styret eller til at få styret tættere på din krop, så du sidder mere oprejst, når du cykler.

Der findes også pedaler eller fodplader, der gør det muligt at spænde foden fast til pedalen, fx med henblik på at træde cyklen med ét ben. Hvis du har svært ved at holde den siddende balance på cyklen, kan der eventuelt monteres en kropsstøtte på din sadel eller dit sæde.

Udstyr til transport

Flere parcykler og tandemcykler kan forsynes med en cykelkurv. Her skal du være opmærksom på fabrikantens angivelser af den tilladte vægt i kurven. Hvis du ikke overholder den, kan cyklen blive ustabil og vanskelig at styre. Der findes også bagagebokse og cykeltasker, som kan anvendes på parcykler og tandemcykler.

Du kan også få stokkeholdere eller rollatorholdere, som gør det lettere at medbringe en stok eller en rollator på cyklen.

OpbevaringÅben

OpbevaringLuk

Det er vigtigt at tænke på henstillingsmuligheder og opbevaring, da en parcykel og en tandemcykel kræver mere plads, end en tohjulet cykel.

Har du valgt en cykel med hjælpemotor, skal der være en stikkontakt på det sted, hvor du ønsker at oplade den, medmindre cyklen har et aftageligt batteri. Har du ikke mulighed for at opbevare cyklen under tag, kan du få et overtræk til cyklen.

Service og vedligeholdelseÅben

Service og vedligeholdelseLuk

Du bør følge leverandørens anvisninger med hensyn til rengøring, vedligeholdelse og serviceeftersyn. Du skal med regelmæssige mellemrum sikre dig, at cyklen er fuldt funktionsdygtig ved fx at smøre kæde og kabler, efterspænde skruer og tjekke, at bremserne virker, og efterse øvrige dele. Du kan evt. indgå en serviceaftale med en cykelhandler.

Teknisk sikkerhed Åben

Teknisk sikkerhedLuk

Alle cykler, der markedsføres til personer med en funktionsnedsættelse, skal være CE-mærkede som medicinsk udstyr. Med CE-mærket står leverandøren inde for, at cyklen opfylder kravene i forordningen for medicinsk udstyr. Nogle af disse krav er indeholdt i nedenstående standard:

Er cyklen ikke markedsført særligt til personer med funktionsnedsættelser, er det ikke et krav, at cyklen lever op til forordningen for medicinsk udstyr.


» Fold alle afsnit ud