Anvendelse og besøgstal

Især terapeuter, sagsbehandlere, indkøbere, hjælpemiddelbrugere og deres pårørende anvender Hjælpemiddelbasens oplysninger og besøger Hjælpemiddelbasens website, der har ca. 81.000 besøg pr. måned. Foruden anvendelsen af oplysningerne via Hjælpemiddelbasens website bruges dataudtræk fra Hjælpemiddelbasen af kommuner og regioner som informationskilde, til lagerstyring, sagsbehandling og terapeutfagligt arbejde på hjælpemiddelområdet. Endelig bliver Hjælpemiddelbasens produktoplysninger præsenteret på den europæiske portal EASTIN, som er tilgængelig på alle europæiske sprog.