Rollatorer

Sidst opdateret 11-12-2020

Kvinde gående udendørs med rollatorEn rollator kan give dig støtte, hvis du har svært ved at gå, fx på grund af svage muskler, smerter i led eller nedsat balance. I guiden kan du blandt andet læse mere om, hvordan du vælger en rollator, der passer til dine behov.

Der findes rollatorer med 3 hjulrollatorer med 4 hjul, som skubbes og rollatorer med 4 hjul, som trækkes. Rollatorer med 4 hjul, som skubbes, er de mest almindelige.

Relevant for dig? Åben

Relevant for dig? Luk

Hvis du har svært ved at gå, fx på grund af svage muskler i benene, smerter i ben eller ryg, nedsat balance eller svimmelhed, kan en rollator være et relevant hjælpemiddel for dig. Den kan give dig en større tryghed, når du bevæger dig inden for og uden for hjemmet. Den vil kunne gøre dig i stand til at gå længere strækninger og fx ordne indkøb eller komme omkring i haven.

Vigtigheden af at vælge det rigtige hjælpemiddel

Det er vigtigt, at det hjælpemiddel du vælger, giver dig lige præcis den støtte, du har brug for, til at klare dagen bedst muligt. Du kan vælge en rollator, hvis du har nedsat balance eller oplever smerter i fødder, ben, hofter eller ryg, når du går. Rollatoren kan være med til at give dig en større tryghed og dermed give dig mod på at komme mere omkring både inden for og uden for hjemmet. Det øgede aktivitetsniveau vil styrke dine muskler og led, så du kan klare flere opgaver i og uden for hjemmet. Du skal dog ikke vælge en rollator, hvis du i virkeligheden kan klare dig med fx en albuestok. Hvis rollatoren giver dig for meget støtte, eller hvis du bruger den i situationer, hvor du faktisk ikke har brug for den, kan du risikere at din evne til at gå forringes, da du ikke får den rette træning eller udfordring. For eksempel forhindrer en rollator de normale armsving og bevægelser i ryggen.

Hvis du modsat er meget dårligt gående, eller hvis du ikke kan støtte på rollatoren med dine hænder, kan du have brug for et hjælpemiddel, som giver dig mere støtte, fx et gangbord ("talerstol"), en arbejdsstol eller en kørestol.

Hvis du er i tvivl, om en rollator er det rette hjælpemiddel for dig, kan du henvende dig til en fagperson, fx hjælpemiddelafdelingen i din kommune, for at få en professionel vejledning. Selvom du ikke søger kommunen om at få rollatoren bevilget, kan de vejlede dig i valg af rollator, eller andre hjælpemidler der støtter dig bedst muligt i at klare hverdagen.

Hvilken type skal jeg vælge? Åben

Hvilken type skal jeg vælge? Luk

Rollatorens egenskaberne skal passe til dine behov. Du kan overveje om rollatoren hovedsageligt skal benyttes inden- eller udendørs, om den skal benyttes til indkøb, om du skal kunne have rollatoren med i bilen eller om du har begrænsninger i hænder, arme eller skuldre, der har betydning for dit valg af rollator.

Indendørs

Hvis pladsforholdene i dit hjem et begrænsede, kan det være en god idé at vælge en rollator med små hjul. Nogle rollatorer fås med en kurv eller en bakke, så du lettere kan tage forskellige ting med rundt i hjemmet. Hvis du kun skal bruge rollatoren lejlighedsvis, kan det være en fordel at vælge en rollator, som kan "stå selv", når den er foldet sammen.

Udendørs

Når du bruger rollatoren udendørs, skal den have store hjul for at kunne klare forskellige forhindringer, såsom kantsten, græs og grus. Hvis rollatoren skal bruges både inden- og udendørs, skal du vælge en mellemting. Det kan være en god ide at vælge en rollator med hvilesæde, så det er muligt at sidde ned undervejs.

3 eller 4 hjul

De fleste rollatorer er rollatorer med 4 hjul, som skubbes, men findes også rollatorer med 4 hjul, som trækkes, der oftest anvendes indendørs af personer, som ikke kan læne sig forover og tage fat om håndtagene. Når rollatoren er bag personen, er det desuden lettere at komme ind til fx et bord. Rollatorer som skubbes, kan ikke benyttes på denne måde.

Deltaformede rollatorer, Rollatorer med 3 hjul, kan være et alternativ til rollatorer med 4 hjul som skubbes. Disse fylder lidt mindre og kommer lettere omkring hjørner.

Rollatoren i bilen

Hvis du ønsker at have rollatoren med i en bil, skal du eller en hjælper kunne håndtere den ind og ud af bagagerummet. Nogle rollatorer har en lille strop eller låsemekanisme, som kan holde sammen på den, når den er foldet sammen, hvilket gør det lettere at løfte den ind i bilen. Du skal være opmærksom på, hvordan den foldes sammen, og hvordan kurv, taske eller andet løst monteret udstyr skal af- og påmonteres.

Problemer med hænder, arme eller skuldre

Hvis du har så svære problemer med hænder, arme eller skuldre, at du dårligt kan støtte dig til rollatoren, kan du overveje en rollator med underarmsstøtte. Du skal dog være opmærksom på, at en rollator med underarmsstøtte er større end en almindelig rollator. Nogle gange er det muligt at vælge mere komfortable håndtag end de medfølgende. Hvis du kun kan bruge den ene hånd til at støtte med, skal du vælge en rollator, som er særligt udviklet/velegnet til enhåndsbetjening.

Der kan desuden være forskel på, hvor meget man skal kunne åbne hånden for at gribe om bremsegrebet, og der kan også være forskel på, hvor mange kræfter man skal bruge for at aktivere bremsen. Prøv forskellige modeller, så du er sikker på, at du kan bruge bremserne og manøvrere rollatoren.

Kom godt i gang med en rollator Åben

Kom godt i gang med en rollator Luk

Husk altid at læse brugsanvisningen inden du tager din rollator i brug. Det kan være en god idé at øve sig i at folde den sammen og at af- og påmontere eventuel kurv eller bakke.

Her er nogle gode råd til at komme godt i gang med din nye rollator:

Indstilling

Hvis du har fået din rollator fra kommunen, er det sandsynligt, at den er samlet og evt. også indstillet til dig, når du modtager den. Hvis du selv har anskaffet den, vil den i nogle tilfælde blive leveret usamlet, og du skal så selv sørge for, at den bliver samlet efter anvisningerne og indstillet korrekt til dig.Illustration af rollatorens optimale håndtagshøjde i forhold til person

En rollator skal indstilles i den rigtige højde inden brug. Det er vigtigt både for at undgå unødige smerter, og for at opnå den bedste holdning, når du går. Indstil den, mens du har det fodtøj på, som du oftest vil bruge sammen med rollatoren. En tommelfingerregel for højdeindstillingen er, at når du står ret op med løst hængende arme ned langs siderne, skal overkanten af rollatorens håndgreb nå til håndleddene. Der kan selvfølgelig være individuelle hensyn, som gør, at du må vælge en anden indstilling. Hvis der er luftfyldte hjul på rollatoren, skal de være pumpede efter anvisningen, da flade hjul giver en forkert højde.

Hvis der er hvilesæde på rollatoren, og du har tænkt dig at bruge det, skal højden på sædet passe til dig. Når du sidder på sædet, skal du kunne nå jorden med dine fødder. Hvis sædet ikke passer i højden, bliver det risikabelt at sætte sig på det og rejse sig igen. Det er vigtigt, at du låser rollatoren, når du sætter dig på sædet, og først låser den op, når du har rejst dig igen.

Gå så rankt du kan med rollatoren. Du skal tilstræbe at gå "inde i" rollatoren (ikke bag baghjulene). På nogle af rollatorerne kan sædet vippes op uden, at rollatoren slås sammen. På den måde får du mere plads til at gå "inde i" den. Få evt. en anden person til at se, om du går rankt.

Bremser

Det er meget vigtigt, at du kan betjene bremserne, både for at tage farten af rollatoren, når du går, og for at parkere den, når du skal sætte dig på den.

Folde sammen og folde ud

Du skal vide, hvordan rollatoren foldes sammen og foldes ud igen. Nogle rollatorer har en lille strop, som kan holde sammen på den, når den er foldet sammen. Det gør det lettere at håndtere den, når den skal opbevares eller fx lægges i et bagagerum. Når de skal foldes ud, er der nogle rollatorer, som skal "falde i hak" med en form for låsemekanisme, og det er vigtigt, at dette gøres rigtigt hver gang, så rollatoren ikke pludselig folder sammen, mens du går med den.

Kurv

Ofte skal kurven eller bakken tages af, når rollatoren skal foldes sammen. Det er derfor vigtigt, at du ved, hvordan det skal gøres. Du skal i øvrigt være opmærksom på, at det er anderledes at manøvrere med rollatoren, når kurven er lastet med varer. Bemærk, at det ved de fleste rollatorer anbefales ikke at have mere end 5 kg varer i kurven.

Afprøvning

Du bør afprøve rollatoren i dine hjemlige omgivelser eller i tilsvarende omgivelser. Bl.a. kræver det lidt øvelse at komme omkring på trange steder, op og ned ad kantsten og at køre på ujævnt eller skævt underlag (de fleste fortove skråner lidt). 

Du skal regne med, at du i den første tid efter, at du er begyndt at bruge rollatoren, vil kunne blive træt eller øm i hænder, arme og skuldre. Det er fordi, at du nu belaster din krop på en ny måde, og det skulle gerne fortage sig efter kort tid.

Gør dit hjem klar til en rollator Åben

Gør dit hjem klar til en rollator Luk

Indendørs

Hvis du skal bruge rollatoren indendørs, skal du sørge for, at den fungerer i dit hjem. Hvis dørtrin besværliggør din gang med rollator i hjemmet, kan du udligne dørtrinnene med små dørtrinsramper eller helt fjerne dem. Det kan være en god idé at fjerne eller fastgøre løse tæpper, som rollatoren kan hænge fast i. Derudover vil god plads mellem møblerne gøre det nemmere for dig at komme omkring i dit hjem. Vær opmærksom på om der er plads til at parkere rollatoren, så du har den inden for rækkevidde, når du sidder eller ligger ned. 

Udendørs

Hvis rollatoren skal bruges både inden- og udendørs, skal yderdøren have en åbning, så du kan komme igennem den med rollatoren. Alternativt kan du overveje, om du hellere skal have to rollatorer: en til brug indendørs og en til brug udendørs. Hvis du ikke bruger din rollator indendørs, kan det være hensigtsmæssigt at parkere den udendørs overdækket. Du kan fx finde et dækken til rollatorer under andet tilbehør til ganghjælpemidler.

Rengøring og vedligeholdelse Åben

Rengøring og vedligeholdelse Luk

Først og fremmest er det vigtigt at læse i brugsanvisningen, hvordan lige præcis din rollator skal vedligeholdes. Der kan være forskel på, hvilke rengørings- og smøremidler man må anvende på de forskellige rollatorer.

En rollator skal, ligesom en cykel, jævnligt efterspændes, da den med tiden kan blive løs og ustabil. Især er det vigtigt, at bremserne jævnligt bliver efterset.

Rollatorens hjul kan tiltrække meget støv, snavs og hår fra gulvet, hvilket kan forringe dens køreegenskaber.

Det er også vigtigt at sørge for, at slidbanerne på hjulene er i orden, og at dækkene har det korrekte lufttryk, især på rollatorer hvor bremserne virker ved at klemme på dækkene. Hvis slidbanerne er slidte eller dækkene er flade, vil rollatoren ikke bremse effektivt. Til flere rollatorer kan man købe nye hjul som reservedele.

Afhængig af hvor meget du bruger din rollator, vil håndgrebene med tiden blive slidt, hvilket kan gå ud over både komfort og hygiejne. Mange håndgreb har en "lukket" overflade, som er smuds- og svedafvisende, men ved slid eller stød kan overfladen beskadiges.

Det kan også ske, at håndgrebene løsner sig. I nogle tilfælde kan de strammes til igen, i andre tilfælde skal de udskiftes.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du vedligeholder din rollator, eller hvis der skal udskiftes reservedele, kan du kontakte hjælpemiddelafdelingen i din kommune.

Sikkerhed og kvalitet Åben

Sikkerhed og kvalitet Luk

Rollatoren skal passe til dig i størrelse, være indstillet korrekt og dens egenskaber skal passe til dine behov (se afsnittet "Kom godt i gang med en rollator"). 

Rollatoren skal vedligeholdes efter forskrifterne i brugsanvisningen.

Kontakt hjælpemiddelafdelingen i kommunen, hvis du føler dig utryg ved din rollator eller oplever, at din rollator ikke fungerer optimalt. 

Sikkerhed ved brug

Du må ikke sidde på rollatoren og samtidig skubbe dig rundt med fødderne, eller få en anden til at skubbe dig, med mindre at det er udtrykkeligt angivet i brugsanvisningen, at rollatoren må anvendes på denne måde.

Du skal være opmærksom på ikke at fylde mere vægt i rollatorens kurv, end den er beregnet til (oftest 5 kg). Hvis der er for meget i kurven, vil rollatoren kunne vælte, når du skal op og ned ad kantsten eller trin.

Hvis du kun kan bruge den ene hånd til at bremse, er det vigtigt at vælge en rollator, hvor bremserne er udviklet til enhåndsbetjening. 

De fleste rollatorer, især dem til udendørs brug, har et hvilesæde. Inden du sætter dig eller rejser dig fra sædet, skal du sikre dig, at rollatoren er låst med parkeringsbremsen i begge sider. Når du sidder på sædet, er det vigtigt, at du kan nå jorden med dine fødder.

Når rollatoren skal foldes ud, skal du sørge for, at stellets låsemekanisme aktiveres, så den ikke folder sammen, mens du går med den.

Mærkning og prøvning

Når du skal vurdere en rollators kvalitet, kan du bl.a. undersøge om rollatoren er CE-mærket som medicinsk udstyr, og om den er prøvet efter relevante standarder for rollatorer. CE-mærket ser ens ud for de forskellige direktivområder, så det skal fremgå af brugsanvisningen, at rollatoren er CE-mærket netop som medicinsk udstyr.

I Hjælpemiddelbasen kan du filtrere produktoversigterne, således at du kun får vist produkter, som, ifølge forhandlerens oplysninger, er CE-mærket og/eller prøvet efter relevante standarder.

Læs mere om sikkerhed og kvalitet i rollatorens brugsanvisning.