Rollatorer

02-05-2016 af Mary Petersen

Kvinde gående udendørs med rollatorEn rollator kan give dig støtte, hvis du har svært ved at gå, fx på grund af svage muskler eller nedsat balance. I guiden kan du blandt andet læse mere om, hvordan du vælger en rollator, der passer til dine behov.

Der findes rollatorer med 3 hjulrollatorer med 4 hjul, som skubbes og rollatorer med 4 hjul, som trækkes. Rollatorer med 4 hjul, som skubbes, er de mest almindelige.

Relevant for dig? Åben

Relevant for dig? Luk

Hvis du har svært ved at gå, fx på grund af svage muskler i benene, smerter i ben eller ryg, nedsat balance eller svimmelhed, kan en rollator være et relevant hjælpemiddel for dig. Den vil kunne gøre dig i stand til at gå længere strækninger og fx ordne indkøb, komme omkring i haven og lignende.

Vigtigheden af at vælge det rigtige hjælpemiddel

Det er vigtigt, at det hjælpemiddel, du vælger, giver dig lige præcis den støtte, du har brug for - hverken mere eller mindre. Du skal ikke vælge en rollator, hvis du i virkeligheden kan klare dig med fx en albuestok. Hvis rollatoren giver dig for meget støtte, eller hvis du bruger den i situationer, hvor du faktisk ikke har brug for den, kan du risikere at forringe din gangfunktion/gangevne, fordi du ikke får den rette træning eller udfordring.

Hvis du modsat er meget dårligt gående eller har mange smerter, kan du have brug for et hjælpemiddel, som giver dig mere støtte, fx et gangbord ("talerstol") eller en kørestol. Det kan være meget belastende for hænder, arme og skuldre at gå med en rollator, ligesom den forhindrer den normale måde at gå med armsving og bevægelser i rygsøjlen. Derudover risikerer du, at rollatoren blot kommer til at stå ubenyttet i et hjørne, uden at du i øvrigt er blevet hjulpet med dit problem.

Hvis du er i tvivl, om en rollator er det rette hjælpemiddel for dig, bør du henvende dig til en fagperson, fx hjælpemiddelafdelingen i din kommune, for at få en professionel vejledning. Selvom du ikke søger kommunen om at få rollatoren bevilget, kan de vejlede dig i valg af rollator.

Hvordan vælger du en rollator? Åben

Hvordan vælger du en rollator? Luk

Vælg en rollator, der er forsynet med et CE-mærke i forhold til Direktivet for medicinsk udstyr. CE-mærket ser ens ud for de forskellige direktivområder, så det skal fremgå af brugsanvisningen, at rollatoren er CE-mærket netop i forhold til Direktivet for medicinsk udstyr.

Der findes rigtig mange forskellige rollatorer, som passer til forskellige mennesker i forskellige situationer. Mange modeller har forskelligt udseende, og selvom det ikke er uden betydning, hvordan en rollator ser ud, er det mere vigtigt, at den fungerer efter hensigten. Du bør derfor overveje lige præcis dine behov, begrænsninger og ønsker.

Indendørs

Da der sjældent er meget plads, kan det være en god idé at vælge en rollator med små hjul til indendørs brug. Nogle rollatorer fås med en bakke, hvilket kan være en hjælp til at tage forskellige ting med rundt i hjemmet. Hvis du kun skal bruge rollatoren lejlighedsvis, skal du overveje, om den skal kunne ’stå selv’, når den er foldet sammen, da det ikke er alle rollatorer, der kan det.

Udendørs

Når du bruger rollatoren udendørs, skal den have store hjul for at kunne klare forskellige forhindringer, såsom kantsten, græs og grus. Hvis rollatoren skal bruges både inden- og udendørs, skal du vælge en mellemting. Det kan være nyttigt at vælge en rollator med hvilesæde, så det er muligt at sidde ned undervejs.

Andre typer rollatorer

Nogle få rollatorer har kun tre hjul: et (evt. to tæt sammen) foran og to bagtil. Disse rollatorer fylder lidt mindre og kommer lettere omkring hjørner, men samtidig er de også lidt mindre stabile.

Der er også rollatorer, som man trækker efter sig. De anvendes for det meste indendørs og af personer, som ikke kan gå uden støtte. Når rollatoren er bag personen, er det lettere at komme ind til fx et bord.

Rollatoren i bilen

Hvis du ønsker at have rollatoren med i en bil, skal du eller en hjælper kunne håndtere den ind og ud af bagagerummet. Nogle rollatorer har en lille strop eller lignende, som kan holde sammen på den, når den er foldet sammen, hvilket gør det lettere at løfte den ind i bilen. Du skal være opmærksom på, hvordan den foldes sammen, og hvordan kurv, taske eller andet løst monteret udstyr skal af- og påmonteres.

Problemer med hænder, arme eller skuldre

Hvis du har så svære problemer med hænder, arme eller skuldre, at du dårligt kan støtte dig til rollatoren, kan du overveje en model med underarmsstøtte. Du skal dog være opmærksom på, at en model med underarmsstøtte er større end en almindelig. Nogle gange er det muligt at vælge mere komfortable håndtag end de medfølgende. Hvis du kun kan bruge den ene hånd til at støtte med, skal du vælge en rollator, som er særligt indrettet til det formål.

Der kan desuden være forskel på, hvor meget man skal kunne åbne hånden for at gribe om bremsegrebet, og der kan også være forskel på, hvor mange kræfter man skal bruge for at aktivere bremsen. Prøv forskellige modeller, så du sikrer dig, at du kan bruge bremserne.

Kom godt i gang med en rollator Åben

Kom godt i gang med en rollator Luk

Husk altid at læse brugsvejledningen grundigt inden du tager din rollator i brug.

Her er nogle gode råd til at komme godt i gang med din nye rollator:

Indstilling

Hvis du har fået din rollator fra kommunen, er det sandsynligt, at den er samlet og evt. også indstillet til dig, når du modtager den. Hvis du selv har anskaffet den, vil den i nogle tilfælde blive leveret usamlet, og du skal så selv sørge for, at den bliver samlet efter anvisningerne og indstillet korrekt til dig.Illustration af rollatorens optimale håndtagshøjde i forhold til person

En rollator skal indstilles i den rigtige højde inden brug. Det er vigtigt, både for at undgå unødige smerter, og for at opnå den bedste holdning, når du går. Indstil den, mens du har det fodtøj på, som du oftest vil bruge sammen med rollatoren. En tommelfingerregel for højdeindstillingen er, at når du står ret op med løst hængende arme ned langs siderne, skal overkanten af rollatorens håndgren nå til håndleddene. Der kan selvfølgelig være individuelle hensyn, som gør, at du må vælge en anden indstilling. Hvis der er luftfyldte hjul på rollatoren, skal de være pumpede efter anvisningen, da flade hjul giver en forkert højde.

Hvis der er hvilesæde på rollatoren, og du har tænkt dig at bruge det, skal højden på sædet passe til dig. Hvis det ikke passer i højden, bliver det risikabelt at sætte sig på det og at rejse sig op.

Gå så rankt, du kan, med rollatoren. Du skal tilstræbe at gå "inde i" rollatoren (ikke bag baghjulene). På nogle af rollatorerne kan sædet vippes op uden, at rollatoren slås sammen. På den måde får du mere plads til at gå "inde i" den. Få evt. en anden person til at se for dig, om du går rankt.

Bremser

Det er meget vigtigt, at du kan betjene bremserne, både for at tage farten af rollatoren, når du går og for at parkere den, når du skal sætte dig og rejse dig fra den.

Folde sammen og folde ud

Du skal vide, hvordan rollatoren foldes sammen og foldes ud igen. Nogle rollatorer har en lille strop eller lignende, som kan holde sammen på den, når den er foldet sammen. Det gør det lettere at håndtere den, når den skal opbevares eller fx lægges i et bagagerum. Når de skal foldes ud, er der nogle rollatorer, som ligesom skal "falde i hak" med en slags låsemekanisme, og det er meget vigtigt, at dette gøres rigtigt hver gang, så rollatoren ikke pludselig folder sammen, mens du går med den.

Kurv

Ofte skal kurven eller bakken tages af, når rollatoren skal foldes sammen. Det er derfor vigtigt, at du ved, hvordan det skal gøres. Du skal i øvrigt være opmærksom på, at det er anderledes at manøvrere med rollatoren, når kurven er lastet med varer. Bemærk, at det ved de fleste rollatorer anbefales ikke at have mere end 5 kg varer i kurven.

Afprøvning

Du bør afprøve rollatoren i dine hjemlige omgivelser eller i tilsvarende omgivelser. Bl.a. kræver det lidt øvelse at komme omkring på trange steder (fx i stuen), op og ned ad kantsten og at køre på ujævnt eller skævt underlag (de fleste fortove skråner lidt). 

Du skal regne med, at du i den første tid efter, at du er begyndt at bruge rollatoren, vil kunne blive træt eller øm i hænder, arme og skuldre. Det er fordi, du nu belaster din krop på en ny måde, og det skulle gerne fortage sig efter kort tid.

Gør dit hjem klar til en rollator Åben

Gør dit hjem klar til en rollator Luk

Indendørs

Hvis du skal bruge rollatoren indendørs, skal du sikre dig, at den kan være og fungere i dit hjem. Fjern dørtrinene eller udlign dem med små ramper. Fjern eller fastgør løse tæpper, som rollatoren ellers kan hænge fast i. Gør plads mellem møblerne, og gør plads til, at du kan parkere rollatoren inden for rækkevidde, når du sidder ned.

Udendørs

Hvis rollatoren skal bruges både indendørs og udendørs, skal du sikre dig, at du er i stand til at komme ind og ud af døren med rollatoren. Alternativt kan du overveje, om du hellere skal have to: en til brug indendørs og en til brug udendørs. Hvis du ikke bruger din rollator indendørs, skal du sikre dig, at du har et opbevaringssted, som gerne er overdækket.

Rengøring og vedligeholdelse Åben

Rengøring og vedligeholdelse Luk

Først og fremmest er det vigtigt at læse i brugsanvisningen, hvordan lige præcis din rollator skal vedligeholdes. Der kan være forskel på, hvilke rengørings- og smøremidler man må anvende på de forskellige rollatorer.

En rollator skal, ligesom en cykel, jævnligt efterspændes, da den med tiden kan blive leddeløs og ustabil.
Rollatorens hjul tiltrækker meget støv og snavs fra gulvet, bl.a. hår. Der kommer derfor med tiden til at samle sig en lille "hårbolle" omkring hjulenes akser. Disse "hårboller" bremser hjulene og skal jævnligt fjernes, for at rollatoren kører godt. Hvis et af hjulene kører trægt pga. snavs, vil rollatoren køre skævt, og du skal bruge unødige kræfter på at styre den.

Det er også vigtigt at sørge for, at slidbanerne på hjulene er i orden, og at dækkene har det korrekte lufttryk, især på rollatorer hvor bremserne virker ved at klemme på dækkene. Hvis slidbanerne er slidte eller dækkene er flade, vil rollatoren ikke bremse effektivt. Til mange af rollatorerne kan man købe nye hjul som reservedele.

Afhængig af hvor meget du bruger din rollator, vil håndgrebene med tiden blive slidt, hvilket kan gå ud over både komfort og hygiejne. Mange håndgreb har en "lukket" overflade, som er smuds- og svedafvisende, men ved slid eller stød kan overfladen beskadiges.

Det kan også ske, at håndgrebene løsner sig. I nogle tilfælde kan de strammes til igen, i andre tilfælde skal de udskiftes. Rollatoren må ikke bruges med løse håndgreb.

Sikkerhed Åben

Sikkerhed Luk

Rollatoren skal passe til dig i størrelse (se afsnittet "Kom godt i gang med en rollator"). Hvis den er for stor, vil du have svært ved at håndtere og manøvrere den. Hvis den er for lille, vil den ikke kunne give dig den nødvendige støtte. Det er også afgørende, at du har kræfter nok til at aktivere bremserne. Bremserne spiller en væsentlig rolle for rollatorens sikkerhed.

Rollatoren skal vedligeholdes efter forskrifterne i brugsanvisningen, da der ellers kan opstå farlige situationer.

De fleste rollatorer har bremser, som virker ved at trykke på hjulenes dæk. Med den type bremser er det vigtigt, at hjulene ikke er nedslidte eller mangler luft.
Hvis bremserne ikke er vedligeholdte, virker de ikke optimalt, og rollatoren står ikke stabilt, når du skal sætte dig på den.

Sikkerhed ved brug

Du skal være opmærksom på ikke at fylde mere vægt i rollatorens kurv, end den er beregnet til (oftest 5 kg). Hvis der er for meget i kurven, vil rollatoren kunne vælte, når du skal op og ned ad kantsten eller trin.

Hvis du kun kan bruge den ene hånd og dermed også kun kan aktivere bremserne i den ene side af rollatoren, kan du komme galt af sted med den. Du skal derfor vælge en rollator, som er særligt indrettet til dette formål.

De fleste rollatorer, især dem til udendørs brug, har et hvilesæde. Inden du sætter dig på eller rejser dig fra sædet, skal du sikre dig, at rollatoren er låst med parkeringsbremsen i begge sider.

Når de skal foldes ud, er der nogle rollatorer, som ligesom skal "falde i hak" med en slags låsemekanisme, og det er meget vigtigt, at dette gøres rigtigt hver gang, så rollatoren ikke pludselig folder sammen, mens du går med den.

Du må ikke sidde på rollatoren og samtidig skubbe dig rundt med fødderne eller få en anden til at skubbe dig, med mindre det er udtrykkeligt angivet i brugsvejledningen, at rollatoren må anvendes på denne måde.

De små indendørs rollatorer har som regel ikke et hvilesæde. Hvis de har en bakke, må du ikke bruge bakken til at sidde på.

Læs i øvrigt om sikkerhed ved brug i rollatorens betjeningsvejledning.


» Fold alle afsnit ud /