Oplæsningsprogrammer og skærmlæsere

Sidst opdateret 07-10-2020

Kvinde får oplæst tekst fra computerI guiden kan du læse mere om, hvad oplæsningsprogrammer og skærmlæsere kan hjælpe med. Du kan også læse om de forskellige programtyper og deres funktioner.

Oplæsningsprogrammer og skærmlæsere anvender digital tale til oplæsning af tekst eller anden information fra en computerskærm.

Relevant for dig? Åben

Relevant for dig? Luk

Et oplæsningsprogram eller en skærmlæser kan være relevant for dig, hvis du er blind, svagsynet, ordblind eller på anden måde har svært ved at læse teksten på en computerskærm.

Oplæsningsprogrammer henvender sig primært til personer med læsevanskeligheder. Et oplæsningsprogram oplæser den valgte tekst fra computeren. Det kan være oplæsning af hjemmesider og mange typer elektroniske dokumenter. Derudover kan oplæsningsprogrammer også bruges af personer, der let bliver trætte eller mister koncentrationen ved læsning af større tekstmængde på en computerskærm.

Skærmlæsere henvender sig derimod primært til blinde eller svagsynede. Det skyldes, at skærmlæsere, foruden mulighed for oplæsning af elektronisk tekst, har funktioner, der støtter navigationen på computeren ved at oplæse funktions- og menuknapper samt felter såsom billeder og grafer. Til svagsynede personer findes der også forstørrelsesprogrammer med skærmlæser, hvor en skærmlæser og et forstørrelsesprogram fungerer integreret.

Hvordan vælger du? Åben

Hvordan vælger du? Luk

Da tilpasning i programmet oftest skal foretages individuelt, vil det være godt at få hjælp til at opsætte programmets grundindstilling eller få oprettet en profil i samarbejde med en professionel fagperson eller evt. sammen med forhandleren.

Inden du vælger en skærmlæser eller et oplæsningsprogram, er der nogle overvejelser, som er gode at have taget stilling til:

Hvor skal skærmlæseren eller oplæsningsprogrammet anvendes?

Programmet skal typisk anvendes i sammenhænge, hvor der skal læses meget tekst, fx i forbindelse med uddannelse, arbejde eller i private sammenhænge. Hvis programmet skal anvendes flere forskellige steder, og der er behov for en mere fleksibel eller mobil løsning, så bør du overveje, om programmet skal kunne fungere fra et USB-stik uden direkte installation, eller om det er vigtigt, at programmet fungerer på en smartphone eller tablet. For at få inspiration til hvilke muligheder, der er til tablets og smartphones, kan du søge i Hjælpemiddelbasens app søgning.

Hvilket styresystem?

Vær opmærksom, på hvilket styresystem din computer, tablet eller smartphone anvender. Nogle af produkterne kan bruges på alle eller flere forskellige styresystemer, mens andre er lavet til et bestemt styresystem.

Skal det være syntetiske og/eller digitale stemmer?

For at omdanne tekst fra computeren til tale, bruger programmerne enten en digitaliseret stemme eller en syntetisk stemme. Stemmerne følger som regel med ved køb af programmet, men der er ofte mulighed for at tilkøbe andre stemmer. Disse fås på mange forskellige sprog.

Den digitale stemme indeholder indtalte ord indlæst med human stemme. Det giver en tydelig udtale, men er begrænset til kun at læse tekster, der indeholder de ord, der er indtalt. Den digitale stemme fungerer godt som stavehjælp, da ordene udtales korrekt, men den er ikke velegnet til oplæsning af tekst, der kræver indholdsforståelse.

Den syntetiske stemme er kunstigt fremstillet, og oplæsningen genereres ved, at en tekst, fx et tegn, et ord, eller en hel sætning, omdannes til akustiske lyde, der kommer til at lyde som tale. En syntetisk stemme kan læse alt op. Stemmen kan beskrives som en elektronisk ”robot stemme”. Udviklingen er efterhånden så god, at der i princippet ikke er nogen grænser for, hvad der kan læses, ligesom oplæsningen lyder mere menneskelig i sin rytme med forskelligartede pauser ved komma, punktum o.l.

Skal der kunne oplæses tekst i udklipsholder?

Hvis du gerne vil have læst teksten op uden at følge med eller se teksten på skærmen samtidigt, så giver flere af produkterne mulighed for at kopiere teksten til udklipsholderen, hvorefter du kan få oplæst hele den kopierede tekst.

Skal der være mulighed for, at highlights i teksten læses op?

Hvis du gerne vil følge med i den tekst, der læses op, så er programmerne med mulighed for highlights mest relevante. I disse programmer fremhæves det oplæste ord samtidigt med, at du kan høre det med den syntetiske eller digitale stemme.

Skal der være mulighed for at få læst alternativ eller skjult tekst op?

I forbindelse med gengivelse af indhold i billeder, grafer og tabeller kan der i dokumentet være tilføjet alternativ eller skjult tekst. Skærmlæsere har denne mulighed, men også nogle oplæsningsprogrammer giver mulighed for at få læst alternativ tekst op. Det er en funktion, der henvender sig mest til blinde eller personer med nedsat syn.

Skal programmet indeholde skrivehjælp?

Nogle skærmlæsere og oplæsningsprogrammer har integreret skrivehjælp. Dette er relevant, hvis du selv skal skrive noget tekst. Har du brug for hjælp til selv at skrive en tekst på computeren, så skal du enten vælge et program, der har integreret ordforslag eller tilkøbe et ordforslagsprogram. Du kan også få hjælp til at skrive tekst ved hjælp af talegenkendelse.

Har du brug for at få læst et papirdokument op?

Har du brug for at få læst et papirdokument op, eksempelvis et brev, så skal du enten vælge et program, der har integreret OCR, eller tilkøbe et OCR-program. Hertil skal du også bruge en indskanningsenhed såsom en skanner eller et digitalt kamera med høj opløsning. Du kan også anvende en læsemaskine, som kan oplæse en trykt tekst.


» Fold alle afsnit ud /