Elevationssenge

Sidst opdateret 16-08-2016

Par i dobbeltseng med elevationsbundeEn elevationsseng kan være nyttig, hvis du har brug for at sidde oprejst i sengen, få støtte til at sætte dig op i sengen eller kunne indstille din seng i forskellige komfortstillinger. I guiden kan du læse om, hvad du skal være opmærksom på, når du vælger en elevationsseng.

Har du behov for en elevationsseng, kan løsningen enten være en indstillelig seng eller en indstillelig sengebund, der lægges i en almindelig seng, som erstatning for den eksisterende lamelbund. I Hjælpemiddelbasen findes senge og sengebunde med manuel indstilling og senge og sengebunde med motoriseret indstilling. Disse 2 produktgrupper indeholder dog også plejesenge, som adskiller sig væsentligt fra elevationssenge både hvad angår funktionalitet og krav til sikkerhed. En plejeseng er relevant, hvis du har behov for pleje i sengen, højdeindstilling, eller hvis du har behov for tilbehør til sengen, som fx sengehest eller sengegalge.

Relevant for dig?Åben

Relevant for dig?Luk

Hvis du har brug for at sidde oprejst i sengen i længere tid, brug for støtte til at sætte dig op i sengen eller brug for at kunne indstille sengen i varierende komfortstillinger, så kan en elevationsseng være en løsning.

Inden du vælger en elevationsseng, er det en god ide at få en fagperson med på råd. Selvom du ikke søger kommunen om at få bevilliget en elevationsseng, kan kommunen vejlede dig. Det kan også være, at en fagperson vurderer, at træning kan bidrage til at bedre dit funktionsniveau.

Hvordan vælger du?Åben

Hvordan vælger du?Luk

Før du vælger en elevationsseng eller -sengebund, er det vigtigt at vurdere, hvilke behov sengen skal opfylde. Tænk, så vidt muligt, frem i tiden, så du vælger en seng, der også passer på længere sigt. Det er vigtigt, at du overvejer følgende, inden du vælger produkt:

Liggefladens længde

Som en tommelfingerregel siger man, at længden på liggefladen skal være mindst 25 cm længere end din højde. Når liggefladen eleveres, ”forsvinder” en del af længden i madrassens bøjninger. Man bør også være opmærksom på, at ryglænet på nogle liggeflader kan være meget kort i forhold til den samlede liggefladelængde. Dette kan have betydning for, om ens krop passer til liggefladen, når den indstilles. Det er derfor altid en god idé at prøve forskellige senge, inden du køber.

Hvis du ønsker at placere en elevationssengebund i din eksisterende seng, skal den passe i størrelse til sengen.

Elevationssengens højde

Når du køber en elevationseng, skal du være opmærksom på, at der ofte kan leveres ben/meder i flere højder. For nogle kan det være svært at rejse sig fra en lav seng. Dog må den heller ikke blive for høj, da man skal have et godt fodfæste, når man stiger ud. Det er også muligt at anvende forhøjerklodser til sengen, hvis den er for lav.

Sengebundens inddelinger

Du får størst gavn af at vælge en sengebund med mindst 4 inddelinger: ryglæn, sædedel, øvre bendel/lårdel og nedre bendel. Det sikrer, at du kan indtage de mest hensigtsmæssige siddestillinger i sengen. Nogle senge har en indbygget nakkestøtte, som indstilles automatisk, når ryglænet slås op. På andre senge er der en separat motor til nakkestøtten, så du kan få den mest hensigtsmæssige stilling. Inden valg af elevationsseng/-sengebund bør du overveje, om nakkestøtten skal indstilles automatisk eller manuelt.


Skitse af sengebund og dens inddelinger

1) Nakkestøtte, 2) Ryglæn, 3) Sædedel, 4) Øvre bendel/lårdel, 5) Nedre bendel, 6) Sengebundens ramme.

Sengebundens opbygning

Sengebunden består ofte af trælammeller, som kan være ophængt, så de fjedrer i flere retninger. Nogle trælameller kan desuden justeres efter hårdhed. Andre lameller er opbygget med specielt udformede understøttelsespunkter, fx små individuelt fjedrende plastenheder, der angiveligt virker trykfordelende. Endelig findes der sengebunde med fast bund eller trådnetværk. Det er kombinationen af sengebund og typen af madras, der afgør liggekomforten for den enkelte.

Indstillingsmuligheder

I dag indstilles de fleste elevationssenge/sengebunde på markedet ved hjælp af motorer og en trådløs fjernbetjening. Nogle fabrikater tilbyder også styring via en app til en smartphone. Enkelte indstilles helt eller delvist manuelt, hvilket bevirker, at man ikke kan indstille sengen, mens man ligger i den.

Følgende opmærksomhedspunkter vedr. indstillingsmuligheder (svarende til de gældende krav for plejesenge) kan hjælpe dig til at vælge det rigtige produkt:

  • Ryglænet skal kunne komme op i min. 70° over vandret (vinkel A). Det kan være en hjælp, når man skal ud af sengen.
  • Nedre bendelen skal kunne indstilles min. 20° under vandret (vinkel D) med ”knæ-knæk”, da det aflaster hælene og mindsker risikoen for tryksår. Desuden sidder man mere afslappet i sengen med ”knæ-knæk”, når ryglænet slås op (lændesvajet bevares, da hasemusklerne ikke udspændes).
  • Lårdelen skal kunne eleveres min. 12° (vinkel B). Det hjælper dig til ikke at glide ned i sengen, når ryglænet slås op.
  • Der må ikke være klemningspunkter for fingre mellem liggefladens bevægelige dele og sengerammen/sengebunden (dvs. mindst 25 mm mellem bevægelige dele, fx mellem ryglænets sider og sengerammen).
  • Der er krav til størrelse og trykkraft for knapper på håndbetjeningen, så sengen kan betjenes af personer med nedsat kraft og problemer med at styre bevægelserne i hænderne.

Illustration af vinkler i forbindelse med indstilling af sengebund

Madras

Nogle elevationssenge har den indstillelige sengebund bygget ind i selve madrassen, fx boxelevationssenge. Andre anvender en seperat madras ovenpå en indstillelige sengebund. Fordelen ved en seperat madras er, at man kan skifte madrassen uden at skulle udskifte den indstillelige sengebund. En anden fordel er, at man kan krydsvende madrassen. Dette forudsætter dog, at madrassen er symmetrisk opbygget, da det ikke er muligt ved en zoneopdelt madras.

Som en tommelfingerregel siger man (ref. Liggekomfort – i relation til ”ondt i ryggen”. F & U Centret 1999), at en skummadras har en levetid på 5-7 år, og en springmadras en levetid på 8-10 år.

Når du skal vælge madras, så husk altid at vælge en madras, der kan følge liggefladens bevægelser, dvs. den skal være fleksibel. Her er der mange typer, der kan opfylde dette krav, fx madrasser med posefjedre og forskellige typer skummadrasser. Det er en rigtig god ide at vælge en forhandler, der tilbyder ombytningsret i op til 1-2 måneder, da det kan være svært at vurdere madrassen ordentligt efter at have ligget kortvarigt i den i butikken.

Hvis du ligger mange timer i sengen og har svært ved at bevæge dig, vil det være relevant at tænke på, at madrassen også skal være tryksårsforebyggende. Her vil der være behov for en sundhedsfaglig vurdering inden valg af underlag.

Din vægt

Fabrikanten skal oplyse, hvor stor en belastning elevationssengen må udsættes for.

Gør dit hjem klarÅben

Gør dit hjem klarLuk

Hvis du vælger en elevationsseng/-sengebund med motorer, så tænk over sengens placering i rummet. Den bør placeres i nærheden af en stikkontakt, så der ikke skal trækkes ledninger hen over gulvet. Vær også opmærksom på at ledningerne ikke kommer i klemme mellem de bevægelige dele. Du skal også sikre dig, at der er plads til, at sengen kan indstilles, der hvor den står, fx at der ikke er en væglampe, der kommer i klemme, når ryglænet slås op.

Rengøring og vedligeholdelseÅben

Rengøring og vedligeholdelseLuk

Du bør følge leverandørens anvisninger med hensyn til rengøring, vedligeholdelse og evt. eftersyn.

Hvis der er aftageligt betræk, skal leverandørens anvisninger følges ved rengøringen og vask.

Hvis elevationssengen/-sengebunden har motorer, kan der være behov for regelmæssige eftersyn. Det vil fremgå af leverandørens brugsanvisning. Disse retningslinjer skal følges, for at fabrikanten kan stå inde for sikkerheden.

SikkerhedÅben

SikkerhedLuk

Følg altid leverandørens anvisninger omkring sikkerheden. Hvis du anvender en eller to indstillelige sengebunde i en dobbeltseng, kan der opstå farlige klemningssituationer for den person, der ligger ved siden af, når du bevæger sengebundens dele. Det samme gælder, hvis du placerer to enkeltsenge ved siden af hinanden. Tænk på, at børn mange gange lægger sig på tværs i en voksenseng.

Elevationssenge/-sengebunde med motorer skal være CE-mærkede efter Maskindirektivet, for at sikkerheden er i orden.

Drejer det sig derimod om en egentlig plejeseng, skal den være CE-mærket efter det direktivet eller forordningen for medicinsk udstyr. Plejesenge skal leve op til en række krav, fx omkring sikkerhed, holdbarhed og funktionalitet, der specielt sikrer, at sengene kan anvendes af personer med funktionsnedsættelser og er sikre for alle, der befinder sig i og omkring sengen.


» Fold alle afsnit ud /