Plejesenge

Sidst opdateret 16-08-2016

Kvinde siddende i plejeseng mens hun spiserEn plejeseng kan være relevant for dig, hvis du har behov for pleje i sengen eller behov for at afhjælpe en funktionsnedsættelse. Guiden giver dig gode råd og forklarer, hvad du skal være opmærksom på, når du vælger en plejeseng.

I Hjælpemiddelbasen findes plejesenge i produktgrupperne senge og sengebunde med manuel indstilling og senge og sengebunde med motoriseret indstilling. Disse 2 produktgrupper indeholder dog også elevationssenge, som adskiller sig væsentligt fra plejesenge. Til plejesenge stilles der større krav til funktionalitet og sikkerhed, end der gør til elevationssenge. Plejesenge kan i modsætning til elevationssenge højdeindstilles, og plejesengen kan benyttes, hvis du har brug for pleje i sengen eller brug for tilbehør til sengen, som fx en sengehest eller en sengegalge.

Relevant for dig?Åben

Relevant for dig?Luk

Hvis du har behov for pleje i sengen, svært ved at komme ind og ud af sengen eller er meget sengeliggende på grund af en funktionsnedsættelse, kan en plejeseng være relevant. Derudover er den relevant, hvis du har behov for tilbehør til sengen, fx sengehest eller sengegalge. Plejesenge kan indstilles i højden og i liggefladen, og en plejeseng vil typisk være en erstatning for en almindelig seng.

Kontakt evt. din kommunes hjælpemiddelafdeling, før du anskaffer dig en plejeseng. Kommunen kan rådgive dig, og en fagperson vil eventuelt vurdere, om træning kan bidrage til at bedre dit funktionsniveau. Ifølge arbejdsmiljølovgivningen kan en plejeseng også betragtes som et teknisk hjælpemiddel for evt. ansatte, fx hjælpere. Her skal kommunen stille hjælpemidlet til rådighed for at sikre den ansatte et sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø.

Hvordan vælger du?Åben

Hvordan vælger du?Luk

Før du vælger en plejeseng, er det vigtigt at vurdere, hvilke behov sengen skal opfylde. Tænk, så vidt muligt, frem i tiden, så du vælger en seng, der også passer på længere sigt. Det er vigtigt, at du overvejer følgende, inden du vælger produkt:

Liggefladens længde

Som en tommelfingerregel siger man, at længden på liggefladen skal være mindst 25 cm længere end din højde. Når liggefladen eleveres, ”forsvinder” en del af længden i madrassens bøjninger.

Sengens højde

Når du anskaffer dig en højdeindstillelig plejeseng, skal du være opmærksom på, om du selv kan komme ind og ud af sengen. Plejesenge skal mindst kunne komme ned til 40 cm over gulv (målt fra sengebunden uden madras) og kunne gå op til 80 cm, for at en hjælper kan få gode arbejdsstillinger. Det er vigtigt, at man har et godt fodfæste, når man stiger ud af sengen. For nogle personer kan en lavere seng være en fordel, så det er vigtigt at prøve sig frem.

Sengebundens inddelinger

Du får størst gavn af at vælge en sengebund med mindst 4 inddelinger: ryglæn, sædedel, øvre bendel/lårdel og nedre bendel. Det sikrer, at man kan indtage de mest hensigtsmæssige siddestillinger i sengen. Der findes sjældent indstillelige nakkestøtter på plejesenge. Hvis den er manuelt indstillelig, kan man ikke selv indstille den, mens man ligger i sengen.


Skitse af sengebund og dens inddelinger

1) Nakkestøtte, 2) Ryglæn, 3) Sædedel, 4) Øvre bendel/lårdel, 5) Nedre bendel, 6) Sengebundens ramme.


Indstillingsmuligheder

I dag indstilles de fleste plejesenge ved hjælp af en motor og en fjernbetjening. Enkelte indstilles helt eller delvist manuelt, hvilket bevirker, at man ikke kan ligge i sengen samtidig med, at den indstilles.

Følgende krav til indstillinger gælder for plejesenge, der lever op til standarden for plejesenge:

  • Ryglænet skal kunne komme op i min. 70° over vandret (vinkel A), da det kan være en hjælp, når man skal ud af sengen.
  • Nedre bendel skal kunne indstilles min. 20° under vandret (vinkel D) med ”knæ-knæk”, da det aflaster hælene og mindsker risikoen for tryksår. Desuden sidder man mere afslappet i sengen med ”knæ-knæk”, når ryglænet slås op (lændesvajet bevares, da hasemusklerne ikke udspændes).
  • Lårdelen skal kunne eleveres min. 12° (vinkel B), da det hjælper dig til ikke at glide ned i sengen, når ryglænet slås op.
  • Der må ikke være klemningspunkter for fingre mellem liggefladens bevægelige dele og sengerammen/sengebunden (dvs. mindst 25 mm mellem bevægelige dele, fx mellem ryglænets sider og sengerammen).
  • Der er krav til størrelse og trykkraft for knapper på håndbetjeningen, så sengen kan betjenes af personer med nedsat kraft og problemer med at styre bevægelserne i hænderne.

Illustration af vinkler i forbindelse med indstilling af sengebund

Madras

Når du skal vælge madras, så husk altid at vælge en madras, der kan følge liggefladens bevægelser, dvs. den skal være fleksibel. Her er der mange typer, der kan opfylde dette krav, fx madrasser med posefjedre og forskellige typer skummadrasser. Det er en rigtig god ide at vælge en forhandler, der tilbyder ombytningsret i op til 1-2 måneder, da det kan være svært at vurdere madrassen ordentligt efter at have ligget kortvarigt på den.

Som en tommelfingerregel siger man (ref. Liggekomfort – i relation til ”ondt i ryggen”. F & U Centret 1999), at en skummadras har en levetid på 5-7 år, og en springmadras en levetid på 8-10 år.

Hvis du ligger mange timer i sengen og har svært ved at bevæge dig, vil det være relevant at tænke på, at madrassen også skal være tryksårsforebyggende. Her vil der være behov for en sundhedsfaglig vurdering inden valg af underlag.

Din vægt

Fabrikanten skal oplyse hvor stor en belastning, sengen er beregnet til. Her skelner man mellem brugervægt og den samlede belastning på sengen, der, ud over brugervægt, omfatter vægten af madras, tilbehør og sengetøj.

Gør dit hjem klarÅben

Gør dit hjem klarLuk

Hvis du vælger en plejeseng med motorer, så tænk over sengens placering i rummet. Den bør placeres i nærheden af en stikkontakt, så der ikke trækkes ledninger hen over gulvet. Vær også opmærksom på, at ledningerne ikke kommer i klemme mellem de bevægelige dele.

Du skal også sikre dig, at der er plads til, at sengen kan indstilles, der hvor den står, fx at der ikke er en væglampe, der kommer i klemme, når ryglænet slås op, eller når sengen indstilles i højden. Hvis du anvender andre hjælpemidler, fx en kørestol, skal der også være plads til denne ved siden af sengen. Det samme gælder, hvis der er brug for én eller to hjælpere ved sengen eller en mobil personløfter.

Rengøring og vedligeholdelseÅben

Rengøring og vedligeholdelseLuk

Du bør følge leverandørens anvisninger med hensyn til rengøring og vedligeholdelse. Hvis plejesengen har motorer, er der oftest behov for regelmæssige eftersyn af sengen. Dette vil fremgå af leverandørens brugsanvisning. Det er ejeren af sengen (oftest kommunen), der er ansvarlig for, at eftersynene bliver overholdt. Hvis ikke disse overholdes, kan leverandøren ikke stå inde for sikkerheden.

SikkerhedÅben

SikkerhedLuk

Hvis du ønsker at placere en plejeseng ved siden af en anden seng, kan der opstå farlige klemningssituationer for den person, der ligger ved siden af, når du bevæger sengebundens dele. Tænk på, at børn mange gange lægger sig på tværs i en voksenseng.

Alle plejesenge, som markedsføres og sælges i Danmark, skal være CE-mærket efter direktivet eller forordninge for medicinsk udstyr. CE-mærket betyder, at leverandøren står inde for, at udstyret opfylder de væsentlige krav for medicinsk udstyr, der er beregnet til personer med funktionsnedsættelser.

Plejesenge skal leve op til en række krav, fx omkring sikkerhed, holdbarhed og funktionalitet, der specielt sikrer, at sengene kan anvendes af personer med funktionsnedsættelser og er sikre for alle, der befinder sig i og omkring sengen. Det fremgår af standarden

Standarden omfatter kun produkter til voksne.

Det vil typisk være kommunen, der køber plejesengen, og de kan sikre sig, at sengen lever op til standarden. Socialstyrelsen har udarbejdet en tjekliste (Skabelon: Elektrisk indstillelig plejeseng), der gennemgår de væsentlige aspekter, man kan medtage i en kravspecifikation.

Vil du vide mere?Åben

Vil du vide mere?Luk

Hvis du ønsker at læse mere om plejesenge, så har Socialstyrelsen udgivet en mere omfattende vejledning om plejesenge. Den henvender sig især til professionelle og giver en udførlig gennemgang af sengens egenskaber og tilbehør og hvordan man bruger plejesengen bedst muligt, f.eks. i forebyggelsen af tryksår. Den beskriver valg af plejesenge, separate sengebunde og grundtilbehør, som f.eks. sengeheste og sengegalger. Der er også fokus på de specielle krav, der må stilles til plejesenge til børn, da børn ikke må ligge i en plejeseng beregnet til voksne. Endelig gennemgår den forskellene mellem plejesenge og elevationssenge, der sælges i almindelig handel.


» Fold alle afsnit ud /