Elektroniske orienteringshjælpemidler

Sidst opdateret 08-09-2021

Mand med GPS-baseret orienteringshjælpemiddelMennesker med synsnedsættelse eller kognitive vanskeligheder kan opleve udfordringer i forhold til at finde vej og orientere sig. Der findes forskellige elektroniske orienteringshjælpemidler, som kan være til hjælp. I denne guide får du et overblik over de forskellige typer og deres funktioner.

I Hjælpemiddelbasen finder du en oversigt over nogle af de elektroniske orienteringshjælpemidler, der er på det danske marked. Der findes på nuværende tidspunkt et begrænset udvalg, men i udlandet er der flere produkter at finde. Se bl.a. EASTINs liste over elektroniske orienteringshjælpemidler.

Relevant for dig?Åben

Relevant for dig?Luk

Et elektronisk orienteringshjælpemiddel kan være relevant, hvis du har en funktionsnedsættelse, der giver dig problemer med at finde vej og orientere dig i omgivelserne.

De fleste elektroniske orienteringshjælpemidler er udviklet til mennesker med synsnedsættelse, men kan også anvendes af mennesker med andre funktionsnedsættelser, fx mennesker med kombineret syns- og hørenedsættelse eller nedsat kognitiv funktionsevne.

Det vil ofte være relevant, at behovet for et elektronisk orienteringshjælpemiddel afdækkes ved en afprøvning i samarbejde med en fagperson med viden om den funktionsnedsættelse, der skal kompenseres for. Det kan også være nødvendigt med træning eller mobilityundervisning, når du skal lære at anvende hjælpemidlet.

Du kan søge rådgivning om elektroniske orienteringshjælpemidler og andre orienteringshjælpemidler hos kommunens hjælpemiddelrådgivning, i et kommunikationscenter og i forhandleres vejledningsmaterialer. Sammenslutningen af Danske Tale- Høre- og Synsinstitutioner (DTHS) har udarbejdet en oversigt over kommunale og regionale institutioner med rådgivningsopgaver på området.

Hvordan vælger du?Åben

Hvordan vælger du?Luk

Typen af funktionsnedsættelse, og de vanskeligheder den medfører er afgørende for, hvilket elektronisk orienteringshjælpemiddel, der er relevant for dig.  Fx kan det være vigtigt at tage i betragtning, om du har en synsrest, om du bruger høreapparat, og om du kan rumme flere informationer og sanseinput på én gang.

Det kan også være relevant at overveje, om det elektroniske orienteringshjælpemiddel skal have mange funktioner at vælge imellem, eller om det er mere hensigtsmæssigt med få, simple funktioner. Derudover har formålet med anvendelsen også betydning for, hvilket produkt du bør vælge, skal det fx anvendes til sportsaktiviteter, kan der være særlige krav, som skal tages med i overvejelserne.

I det følgende beskrives forskellige typer af elektroniske orienteringshjælpemidler og deres anvendelsesmuligheder.

Mobile orienteringshjælpemidler med ultralydssensorer

Mobile orienteringshjælpemidler med ultralydssensorer kan bruges af mennesker med synsnedsættelse til at registrere og advare om genstande eller forhindringer i de nære omgivelser primært i hofte- og hovedhøjde, hvor mobilitystokken ikke er anvendelig. Advarslen kan ske via lyd, fx bipsignaler, eller taktilt, fx vibration.

Det er vigtigt at være bevidst om, at sensorerne ikke kan registrere nedadgående forhindringer fx et trin eller et hul i vejen. Mobile orienteringshjælpemidler med ultralydssensorer bør derfor bruges sammen med en mobilitystok. Det kræver træning at lære at skelne hjælpemidlets signaler. Derfor anbefales det at få mobilityundervisning, når du skal lære at anvende et orienteringshjælpemiddel med  ultralydsssensorer.

GPS-baserede orienteringshjælpemidler

Til gruppen af GPS-baserede orienteringshjælpemidler hører både dedikerede apparater med indbygget software og apps til navigation og transport. Fælles for de GPS-baserede orienteringshjælpemidler er, at de kan informere om aktuel position samt guide fra et sted til et andet. Nogle kan oplyse om kommende vejkryds, spisesteder, afstand til destination, retning eller foretage automatisk omstilling til, hvorvidt man færdes til fods eller med et transportmiddel.

Dedikerede apparater

De dedikerede apparater har forskellige egenskaber fx taleoutput, vibration, kombination af visuelt og auditivt output, touchskærm eller følbare knapper. Andre apparater har mikrofon og talegenkendelse.

Der findes apparater, der egner sig til forskellige udfordringer. For eksempel, er der apparater, der kan bruges til at lave individuelle ruter, i områder hvor GPS-signaler mangler. Andre kan spejlvende ruten, så du nemt finder tilbage, og andre igen kan navigere i åbne områder uden gader, fx parker og skovområder. Disse funktioner kan være særligt anvendelige i forbindelse med idræt og fritidsaktiviteter fx orienteringsløb, skisport eller vandring.

Der findes også apparater, som kombinerer flere funktioner og udover orienteringsfunktionen indeholder: DAISY lydbogsafspiller, musikafspiller, diktafon samt mulighed for at skanne og oplæse trykte materialer.

En fordel ved at vælge dedikerede apparater er at funktionen adskilles fra smartphonen, omvendt kan en ulempe være, at du skal have mere udstyr med dig.

Apps til navigation og transport

Apps til navigation og transport kan anvendes til at finde vej og lave rejseplaner. Der findes apps til navigation og transport, som er specielt udviklet til mennesker med synsnedsættelse. Disse kan fx fungere sammen med den indbyggede talesyntese i en smartphone.
En fordel ved at anvende apps i en smartphone er, at flere funktioner er samlet i et og samme apparat. En ulempe kan være, at batteridriftstiden afkortes markant, når GPS-funktionen benyttes.

Hjælpemiddelbasens app søgning kan du søge efter apps til navigation og transport.

Elektroniske mobilitystokke

Elektroniske mobilitystokke kombinerer den traditionelle mobilitystok med GPS-teknologi og ultralydssensorer.

En elektronisk mobilitystok kan give information om underlaget gennem stokkens spids og give informationer om forhindringer over hoftehøjde på baggrund af information fra sensorerne. Elektroniske stokke findes med indbygget GPS eller kan forbindes med en app på din smartphone og derved fungere som vejviser.

Anvendelse af en elektronisk mobilitystok kræver en anden teknik end ved brug af en traditionel mobilitystok. Vær desuden opmærksom på følgende:

  • Stokkene findes foreløbig kun med engelsk tale
  • Stokkene er ofte tungere og fylder mere end traditionelle mobilitystokke
  • Der kan være udfordringer med GPS-signalet mellem højhuse, i tunneller og lignende

Der er på nuværende tidspunkt ikke en dansk forhandler af elektroniske mobilitystokke. De skal derfor rekvireres fra udlandet. Du kan dog godt få vejledning og undervisning i brugen af en elektronisk mobilitystok i Danmark. Forhør dig hos nærmeste hjælpemiddelrådgivning eller kommunikationscenter.

SikkerhedÅben

SikkerhedLuk

Har du en synsnedsættelse skal elektroniske orienteringshjælpemidler (undtagen de elektroniske mobilitystokke) typisk anvendes i kombination med en mobilitystok, da hjælpemidlerne fx ikke nødvendigvis registrerer alle forhindringer og niveauforskelle på ruten.


» Fold alle afsnit ud /