Elektroniske orienteringshjælpemidler

Sidst opdateret 12-09-2016

Mand med GPS-baseret orienteringshjælpemiddelGuiden giver dig et overblik over, hvorvidt elektroniske hjælpemidler er relevante for dig. Derudover informerer guiden om forskellige typer af elektroniske orienteringshjælpemidler og deres funktioner.

Har du brug for hjælp til at finde vej og orientere dig, når du færdes?
Hvis du er blind, har nedsat syn, kognitive vanskeligheder eller andre problemer, der giver dig vanskeligheder med at finde vej eller orientere dig om omgivelserne, kan du måske have gavn af et elektronisk orienteringshjælpemiddel. I Hjælpemiddelbasen finder du en oversigt over nogle af de elektroniske orienteringshjælpemidler, der er på det danske marked. Der findes på nuværende tidspunkt et begrænset udvalg, men i udlandet er der flere produkter at finde. Se bl.a. EASTINs liste over elektroniske orienteringshjælpemidler.

Relevant for dig?Åben

Relevant for dig?Luk

Et elektronisk orienteringshjælpemiddel kan være relevant, hvis du har en funktionsnedsættelse, der giver dig problemer med at finde vej og orientere dig i omgivelserne.

De fleste elektroniske orienteringshjælpemidler er udviklet til mennesker, der er blinde eller svagsynede. Det udelukker dog ikke, at produkterne kan anvendes af mennesker med andre funktionsnedsættelser, fx mennesker med kombineret syns- og hørenedsættelse eller nedsat kognitiv funktionsevne.

Det vil ofte være relevant, at behovet for et elektronisk orienteringshjælpemiddel afdækkes ved en afprøvning, som udføres af en fagperson med kendskab til den funktionsnedsættelse, der skal kompenseres for. Det kan være nødvendigt med træning eller mobilityundervisning, når du skal lære at anvende hjælpemidlet.

Du kan søge rådgivning om elektroniske orienteringshjælpemidler og andre orienteringshjælpemidler hos kommunens hjælpemiddelrådgivning, i et kommunikationscenter og i forhandleres vejledningsmaterialer.

Hvordan vælger du?Åben

Hvordan vælger du?Luk

Typen af funktionsnedsættelse, og de vanskeligheder den giver, er afgørende for, hvilket elektronisk orienteringshjælpemiddel, der er mest anvendeligt for dig.  Fx kan det være vigtigt at tage i betragtning, om du har en anvendelig synsrest, om du bruger høreapparat, og om du kan rumme og anvende mange informationer og sanseinput på én gang. Endvidere kan det være relevant at gøre sig klart, om det elektroniske orienteringshjælpemiddel skal have mange funktioner at vælge imellem, eller om det er mere hensigtsmæssigt med få, simple funktioner. Derudover har formålet med anvendelsen også betydning for, hvilket produkt du bør vælge, skal det fx anvendes til sportsaktiviteter, kan der være særlige krav.

I det følgende beskrives forskellige typer af elektroniske orienteringshjælpemidler og deres anvendelsesmuligheder. Det er ikke en udtømmende liste, da der i takt med den teknologiske udvikling, løbende kommer flere produkter til.

Sensorbaserede mobile orienteringshjælpemidler

Sensorbaserede mobile orienteringhjælpemidler kan bruges personer, der er blinde eller svagtseende, til at registrere og advare om forhindringer i de nære omgivelser i hofte og hovedhøjde, hvor mobilitystokken ikke er anvendelig. De kan bæres i hånden eller hænges om halsen. Nogle er beregnet til montering på mobilitystokken. Når sensoren registrerer genstande i omgivelserne, gives der besked via lyd, fx bip signaler, eller taktilt, fx vibration. Det er vigtigt at være bevidst om, at sensoren ikke kan registrere nedadgående forhindringer fx et trin eller et hul i vejen. Sensoren skal derfor altid bruges sammen med din mobilitystok. Vær opmærksom på, at nogle sensorbaserede orienteringshjælpemidler også vibrerer af andre årsager end forhindringer i omgivelserne. Det kræver derfor både træning og overskud at skelne hjælpemidlets signaler. Det anbefales at få mobilityundervisning, når du skal lære at anvende et sensorbaseret mobilt orienteringshjælpemiddel.

GPS-baserede orienteringshjælpemidler

Til gruppen af GPS-baserede orienteringshjælpemidler hører dedikerede apparater med indbygget software samt navigations- og transportapps til smartphones. Fælles for de GPS-baserede orienteringshjælpemidler er, at de kan informere om aktuel position samt guide fra et sted til et andet. Nogle kan tillige oplyse om kommende vejkryds, spisesteder, afstand til destination, retning eller foretage automatisk omstilling til, hvorvidt man færdes med tog, bus eller bil mm.

Dedikerede apparater

De dedikerede apparater kan have en skærm kombineret med mulighed for anvendelse af lyd, fx taleoutput, og vibration. Nogle betjenes via touchskærm, nogle med følbare knapper, mens andre har indbygget mikrofon, hvilket muliggør navigation via talegenkendelse.

Der findes apparater, som kan bruges til at lave individuelle ruter i områder, hvor GPS-pejlinger mangler. Nogle kan spejlvende ruten, så du nemt finder tilbage, og nogle kan navigere i åbne områder uden gader, fx i parker og skovområder. Disse funktioner kan være særligt anvendelige i forbindelse med idræt og fritidsinteresser som fx orienteringsløb, skisport eller vandreture.

Udover orienteringsfunktionen har enkelte dedikerede apparater også andre funktioner, fx DAISY lydbogsafspiller, musikafspiller, mulighed for at optage og afspille egne notater samt mulighed for at skanne og få oplæst trykte materialer.

De dedikerede apparater benyttes ofte håndholdt, men kan som regel også bæres i lommen eller om halsen.

I forhold til apps har et dedikeret apparat, for nogle, den fordel, at det er mere følbart, idet det har fysiske knapper. Det er oftest designet til at være udendørs og fås i mere eller mindre forenklede udgaver. For nogle kan det desuden være at foretrække, at funktionerne er adskilt fra smartphonen. Ulempen kan være, at du skal have mere udstyr med dig, og at du skal lære nyt udstyr at kende. 

Navigations- og transportapps til smartphones

Navigations- og transportapps til smartphones er almindeligt anvendt i forhold til at finde vej og lave rejseplaner. Enkelte apps, fx BlindSquare og GetThere, er udviklet særligt til at hjælpe mennesker med synshandicap med at finde vej og orientere sig. Disse fungerer enten ved berøring eller talegenkendelse.
Apps kan have tillægsfunktioner såsom muligheden for telefonopkald og opkobling til sociale medier.

En af fordelene ved at anvende apps fremfor et dedikeret apparat kan være, at du ikke behøver endnu et apparat til samlingen. At anvende apps kræver dog, at du er bekendt med betjeningen af en smartphone samt med brug af en skærmlæser, såfremt du er blind. Ikke alle finder det hensigtsmæssigt at benytte deres smartphone til mange ting på samme tid. Endvidere skal du være opmærksom på, at smartphones har en forholdsvis kort batteridriftstid, især hvis GPS-funktionen benyttes.

Yderligere to apps, Be My Eyes og Glad Tur, kan være relevante, selvom de ikke er egentlige orienteringshjælpemidler. Via appen Be My Eyes kan du ringe op til en frivillig person og bede vedkommende om en synstolkning, fx læse et gadenavn, busplan eller andet, når du færdes. Glad Tur er et eksempel på en app, som oplyser om tilgængelighed, fx i forhold til restauranter og offentlige bygninger, for personer med funktionsnedsættelse, både motorisk og synsmæssigt. Appen oplyser om steders tilgængelighed i forhold til brugerens behov på baggrund af en brugerprofil.

I Hjælpemiddelbasens app søgning kan du søge efter apps til orientering og navigation. Alternativt kan du søge direkte i App Store, Google Play eller Windows Store på din smartphone.

Elektroniske stokke

Elektroniske mobilitystokke, som fx I-cane Mobilo og Sonicane, er udviklet særligt til mennesker med synshandicap. Elektroniske stokke kombinerer på forskelligvis funktioner fra GPS-baserede og sensorbaserede orienteringshjælpemidler med funktioner fra den traditionelle mobilitystok. De er således anvendelige både i forhold til at registrere forhindringer i omgivelserne ved jorden og i højden samt til at finde vej. 

En elektronisk mobilitystok kan, udover informationer fra stokkens spids, der holdes på jorden som en almindelig mobilitystok, give informationer om forhindringer i højden via en sensor. Elektroniske stokke giver besked om forhindringer fx via bip signal og/eller taktilt, fx via Braille eller en følbar pil, der anviser retning. Elektroniske stokke findes med indbygget GPS eller kan forbindes med en app på din smartphone, som fungerer som vejviser. Nogle stokke har en send min position funktion, så andre personer kan finde dig.

En elektronisk stok kræver en anden anvendelsesteknik end en traditionel mobilitystok. Det anbefales derfor at få undervisning af en mobilityinstruktør, for at få optimalt udbytte af stokken.

Du bør endvidere være opmærksom på følgende vedrørende elektroniske stokke:

  • Stokkene findes foreløbig kun med engelsk tale.
  • Stokkene kan være tungere end traditionelle mobilitystokke.
  • På trods af teleskopfunktionen, kan de ikke altid blive små nok til at have i tasken eller under bordet.
  • Der kan være problemer mellem højhuse, i tunneller og lignende, hvor GPS-signalet kan svigte.
  • Stokkens eventuelle app skal fungere på det styresystem, som du har på din smartphone.
  • Ved brug af en app, kræver det, at du kan anvende en skærmlæser, hvis du er blind.

Der er på nuværende tidspunkt ikke en dansk forhandler af elektroniske stokke. De skal derfor rekvireres fra udlandet. Du kan dog godt få vejledning og undervisning i brugen af elektronisk stok i Danmark. Forhør dig hos din kommunes hjælpemiddelrådgivning eller hos et kommunikationscenter.

SikkerhedÅben

SikkerhedLuk

Elektroniske orienteringshjælpemidler sikrer dig ikke i trafikken. Elektroniske orienteringshjælpemidler registrerer ikke nødvendigvis alle forhindringer på ruten. Hvis du har nedsat syn eller er blind, er det derfor nødvendigt at anvende udstyret i kombination med din mobilitystok.


» Fold alle afsnit ud /