Toiletforhøjere

Sidst opdateret 20-02-2023

Mand som benytter toiletforhøjerHvis du har svært ved at rejse eller sætte dig på toilettet, kan en toiletforhøjer måske hjælpe dig. Guiden beskriver forskellige typer toiletforhøjere og forklarer, hvad du skal være opmærksom på ved valg af en toiletforhøjer.

Der findes grundlæggende 3 typer toiletforhøjere:

Relevant for dig?Åben

Relevant for dig?Luk

Hvis du har svært ved at rejse dig fra eller sætte dig på toilettet, fx på grund af nedsat styrke eller bevægelighed, eller hvis du bruger for mange kræfter på det, kan en toiletforhøjer være et relevant hjælpemiddel. Hvis du er blevet hofteopereret, og i en periode ikke må bøje hoften så meget, kan behovet for en toiletforhøjer være midlertidigt.

Der findes også andre løsninger, hvis du har svært ved at rejse dig fra og sætte dig på toilettet, fx støttegreb og fritstående toiletarmstøtter, som kan anvendes med og uden en toiletforhøjer. Du kan også få monteret en ekstra toiletsokkel, som forhøjer hele toilettet. Kan du ikke benytte disse løsninger, findes der elektriske toiletsædeløftere.

Hvis du har svært ved at flytte dig over på toilettet, kan et alternativ til en toiletforhøjer være en toilet- eller en toilet-badestol med hjul, som kan køres ind over toilettet.

Der er mange faktorer, som har indflydelse på, hvilken toiletforhøjer der er det bedste valg for dig. Det kan derfor være en god ide at søge professionel rådgivning, eksempelvis af din kommunes hjælpemiddelafdeling. Kommunen kan rådgive dig om det rette valg, og en fagperson kan vurdere, om genoptræning kan bidrage til at forbedre din funktionsevne.

Hvordan vælger du?Åben

Hvordan vælger du?Luk

Før du vælger en toiletforhøjer, skal du tage stilling til, hvilken type toiletforhøjer der vil passe bedst til dine behov. Skal det være en fastmonteret, en løs eller en fritstående toiletforhøjer?

Fastmonterede toiletforhøjere

De fastmonterede toiletforhøjere monteres permanent på toilettet i stedet for det eksisterende toiletsæde. Det er derfor en forudsætning, at monteringsbeslagene passer til din wc-kumme, eller at der kan tilkøbes et monteringssæt.

Fordelen ved en fastmonteret toiletforhøjer er, at den ligger sikkert på toiletkummen. Derved risikerer du ikke, at den forskubber sig, når du sætter dig på toilettet. De fleste fastmonterede toiletforhøjere har desuden et låg, som i nogle tilfælde kan anvendes til at sidde på, fx ved påklædning (vær opmærksom på om låget er beregnet til at sidde på).

Ulempen ved de fastmonterede toiletforhøjere er, at de ikke er lette at fjerne, hvis andre, der benytter toilettet, ikke kan anvende toiletforhøjeren.

Løse toiletforhøjere

Løse toiletforhøjere er kendetegnet ved, at de kan anvendes uden afmontering af det eksisterende toiletsæde. Nogle løse toiletforhøjere lægges direkte på wc-kummen, med det eksisterende toiletsæde opslået, andre lægges ovenpå det eksisterende toiletsæde. Inden du anskaffer dig en løs toiletforhøjer bør du sikre dig, at modellen passer til din wc-kumme eller toiletsædet.

Der findes løse toiletforhøjere, som er forsynet med positioneringsbeslag, der medvirker til, at forhøjeren ikke så let kan forskubbe sig under brug. Nogle beslag kan indstilles én gang for alle til det aktuelle toilet, andre skal fastgøres, fx ved hjælp af fingerskruer eller fingerklemmer, hver gang toiletforhøjeren flyttes.

En løs toiletforhøjer kan være en god idé, hvis behovet for en forhøjelse er midlertidigt, eller hvis der er behov for at fjerne toiletforhøjeren, fx når toilettet benyttes af andre. En løs toiletforhøjer er også en fordel, hvis du fx ønsker at tage forhøjeren med på rejse eller i sommerhuset.

Ulempen ved løse toiletforhøjere er, at man ikke kan anvende det almindelige toiletsædes låg uden at fjerne toiletforhøjeren.

Fritstående toiletforhøjere

En fritstående toiletforhøjer er kendetegnet ved, at den placeres henover et eksisterende toilet. Den består af et toiletsæde, med eller uden låg og armlæn, monteret på et højdeindstilleligt stativ. Inden du vælger en fritstående toiletforhøjer skal du sikre dig, at der er plads til den henover toilettet, og at den kan stå godt fast på gulvet, også selvom gulvet hælder.

En fordel ved en fritstående toiletforhøjer er, at den kan flyttes, når der ikke er brug for den. Desuden kan nogle forsynes med en toiletspand, så de også kan anvendes som toiletstol fx ved siden af en seng. Endelig kan nogle også benyttes som badetaburet (læs om badetaburetter i guiden Badetaburetter, badestole og bruseklapsæder).

En ulempe ved en fritstående toiletforhøjer er, at den optager plads på badeværelset, med mindre den står permanent henover toilettet.

Hvilke egenskaber?Åben

Hvilke egenskaber?Luk

Uanset hvilken type toiletforhøjer du vælger, er der en række egenskaber, du skal tage stilling til for at få mest mulig gavn af toiletforhøjeren.

Toiletforhøjerens højde

Både fastmonterede, løse og fritstående toiletforhøjere findes i forskellige højder og nogle kan højdeindstilles. Det er vigtigt, at finde en toiletforhøjer som har eller som kan indstilles til en højde, der tilgodeser dine behov. Toiletforhøjere uden højdeindstilling kan have en mere simpel konstruktion, hvilket kan være en fordel fx i forhold til rengøring.

Hvis toilettet bliver forhøjet, kan det være svært at få et godt fodfæste, når du skal rejse dig fra toilettet. Ofte vil det også være lettere at komme af med afføring på toilettet, hvis du sidder på et lavt toilet, idet den optimale stilling indtages ved at bøje i hoften, rette ryggen op, svaje i lænden og læne hele kroppen fremad, så halebenet vender bagud. Hvis toilettet er forhøjet anbefales det derfor, at man sætter fødderne op på en lav skammel for at kunne opnå denne stilling.

Skråstilling af sæde

Hvis du har nedsat bevægelighed i hofterne eller i en periode ikke må bøje så meget i hofteleddet, kan det være en hjælp, hvis sædet kan skråstilles, så det skråner i retningen ned mod knæene. Vær dog opmærksom på, at du lettere kan glide ned af sædet, hvis det er skråstillet.

Armlæn

Nogle toiletforhøjere har indbygget armlæn, som kan være en hjælp, når du skal rejse dig fra og sætte dig på toilettet. Nogle armlæn kan klappes op, ned eller tages af, så du har større bevægelsesfrihed, når du sidder på toilettet, eller hvis du flytter dig sidelæns til eller fra en kørestol. Alternativt kan man anskaffe armlæn som monteres på toilettet, fritstående toiletarmstøtter, støttegreb til montering på væggen, eller armstøtter, der monteres i væggen eller i gulvet ved siden af toilettet.

Stænkskærm

Nogle modeller har en stor åbning mellem sædet og wc-kummen. Her kan det være en god idé at anvende en indvendig stænkskærm, som lukker for denne åbning, således at risikoen for uheld minimeres. Nogle modeller har eller kan leveres med stænkskærm. Der findes også løse stænkskærme, som kan tilkøbes.

Polstret sæde

Hvis du er meget tynd, har eller er i risiko for at få tryksår, så kan det være en god idé at anskaffe dig en toiletforhøjer med et blødt, polstret sæde. Et alternativ kan være at tilkøbe en pude eller et overtræk med polstring.

Sæde med hygiejneudskæring

Nogle toiletforhøjere har en udskæring fortil og/eller bagtil i sædet, så det er nemmere at foretage intimhygiejne. Det kan særligt være en fordel, hvis du har brug for andres hjælp til dette.

Sæde med arthrodeseudskæring

Nogle toiletforhøjere har en udskæring i forhøjeren fortil i den ene side, som er beregnet til at give plads til et hofteled, der har meget nedsat bevægelighed eller som i en periode ikke må bøjes så meget. De findes med udskæring i højre eller venstre side. Nogle vil foretrække at anvende en toiletforhøjer, der kan skråstilles, da denne kan være mere behagelig at sidde på.

Maksimal brugervægt 

Fabrikanten skal oplyse toiletforhøjerens maximale brugervægt. Det skal fremgå af mærkningen og i brugsanvisningen. Det er vigtigt ikke at overskride denne vægt, da det ellers kan være usikkert at anvende forhøjeren.

Låg

Mens de fleste fastmonterede toiletforhøjere har låg, så er det ikke alle løse eller fritstående toiletforhøjere, der har et låg. Det er derfor vigtigt at tage stilling til, om du har brug for en toiletforhøjer med låg fx til at sidde på ved af- og påklædning. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, om låget er beregnet til at sidde på (læs mere herom i afsnittet om sikkerhed).

Gør dit hjem klar til en toiletforhøjerÅben

Gør dit hjem klar til en toiletforhøjerLuk

Tjek om forhøjerens udformning i kombinationen med din wc-kumme og cisterne tillader, at et evt. låg kan slås op og holde sig oprejst. Tjek også om der er plads til evt. armlæn og plads til, at de kan slås op eller ned, hvis de er beregnet til det.

Sørg for, at forhøjeren bliver monteret korrekt og sidder forsvarligt fast, så den ikke kan forskubbe sig under brug. Hvis du har valgt en fastmonteret toiletforhøjer, skal du først afmontere det eksisterende toiletsæde.

Det kan også være, at du har behov for at få opsat støttegreb, anskaffe armlæn som monteres på toilettet eller anskaffe fritstående toiletarmstøtter.

Tænk også på, om toiletpapirsrullen kan nås fra den nye siddeposition. Det kan være, den skal monteres et andet sted, eller at du har brug for en anden toiletpapirsholder.

Rengøring og vedligeholdelseÅben

Rengøring og vedligeholdelseLuk

Du bør følge leverandørens anvisninger med hensyn til rengøring og vedligeholdelse. Af hensyn til hygiejne og smitterisiko er det vigtigt, at toiletforhøjeren holdes ren. Man skal også med regelmæssige mellemrum sikre sig, at den stadig sidder forsvarligt fast ved fx at stramme skruer og efterse øvrige dele.

SikkerhedÅben

SikkerhedLuk

Læs og følg de anvisninger som gives i brugsanvisningen. Det er fx vigtigt, at du sikrer dig, at låget er beregnet til at sidde på, inden du sætter dig.

Alle toiletforhøjere, som markedsføres til personer med funktionsnedsættelse, skal være CE-mærkede som medicinsk udstyr.

CE-mærket ser ens ud for de forskellige direktivområder, så det skal fremgå af brugsanvisningen, at toiletforhøjeren er CE-mærket netop som medicinsk udstyr.

Toiletforhøjere skal leve op til en række krav, fx omkring sikkerhed, herunder stabilitet, holdbarhed og funktionalitet, der specielt sikrer, at toiletforhøjeren kan anvendes af personer med funktionsnedsættelser. Disse krav fremgår bl.a. af standarden:


» Fold alle afsnit ud /