Toiletforhøjere

Sidst opdateret 28-09-2016

Mand som benytter toiletforhøjerHvis du har svært ved at rejse/sætte dig på toilettet, kan en toiletforhøjer være nyttig. Guiden handler om forskellige typer toiletforhøjere og forklarer, hvad du skal være opmærksom på, når du vælger en toiletforhøjer.

I Hjælpemiddelbasen kan du finde oplysninger om fastmonterede toiletforhøjere, løse toiletforhøjere og fritstående toiletforhøjere. Der findes også andre løsninger, hvis du har svært ved at rejse dig fra og sætte dig på toilettet, fx støttegreb som også kan anvendes i kombination med en toiletforhøjer.

Relevant for dig?Åben

Relevant for dig?Luk

Hvis du har svært ved at rejse dig fra eller sætte dig på toilettet, fx på grund af nedsat styrke eller bevægelighed, kan en toiletforhøjer være et relevant hjælpemiddel. Hvis du fx er blevet hofteopereret og i en periode ikke må bøje hoften så meget, er behovet for en toiletforhøjer måske kun midlertidigt.

Der findes også forhøjede toiletter og toiletsokler, der kan monteres under det eksisterende toilet med henblik på at forhøje toilettet.

Hvis du ikke selv kan flytte dig over på toilettet, kan et alternativ til en toiletforhøjer eller et forhøjet toilet være en toiletstol med hjul, som af en hjælper kan køres ind over toilettet.

Kan du ikke benytte ovenstående løsninger, findes der også elektrisk indstillelige toiletsædeløftere, der kan hjælpe dig med at rejse dig og sætte dig på toilettet.

Kontakt evt. din kommunes hjælpemiddelafdeling, før du anskaffer dig en toiletforhøjer. Kommunen kan rådgive dig om det rette valg, og en fagperson vil eventuelt kunne vurdere, om træning kan bidrage til at forbedre dit funktionsniveau.

Hvordan vælger du en toiletforhøjer?Åben

Hvordan vælger du en toiletforhøjer?Luk

Før du vælger en toiletforhøjer, er det vigtigt at vurdere, hvilken type toiletforhøjer, der vil passe dig bedst. Skal det være en fastmonteret, en løs eller en fritstående toiletforhøjer?

Fastmonterede toiletforhøjere

Fastmonterede toiletforhøjere monteres permanent på toilettet i stedet for det eksisterende toiletsæde, og det er derfor en forudsætning, at monteringsbeslagene passer til din wc-kumme.

Fordelen ved en fastmonteret toiletforhøjerer, at den altid ligger sikkert på plads, da den ikke kan forskubbe sig. Desuden har de fleste låg, som kan anvendes til at sidde på, fx ved påklædning (vær dog opmærksom på om låget er beregnet til at sidde på, se mere herom i afsnittet om sikkerhed).
Ulempen ved en fastmonteret toiletforhøjer kan være, at den ikke er let at fjerne, hvis andre, der benytter toilettet, ikke kan anvende toiletforhøjeren.

Løse toiletforhøjere

Nogle løse toiletforhøjere lægges direkte på wc-kummen, med det eksisterende toiletsæde opslået. Andre lægges på det eksisterende toiletsæde. Du skal sikre dig, at modellen passer til din wc-kumme eller toiletsæde med eventuelle låg. Der findes løse toiletforhøjere som er forsynet med positioneringsbeslag, der medvirker til, at forhøjeren ikke så let kan forskubbe sig under brug. Nogle beslag kan indstilles én gang for alle til det aktuelle toilet, andre skal fastgøres, fx ved hjælp af fingerskruer, hver gang toiletforhøjeren bliver flyttet.

En løs toiletforhøjer kan være en god idé, hvis behovet for en forhøjelse kun eksisterer i en kortere periode, eller hvis man ønsker at fjerne toiletforhøjeren, når toilettet benyttes af andre.
Det kan også være en fordel med en løs toiletforhøjer, hvis du fx ønsker at tage forhøjeren med på rejse eller i sommerhuset. Vær dog opmærksom på toiletforhøjerens vægt, hvis du ønsker at transportere den.
En ulempe ved en løs toiletforhøjer er, at man ikke kan anvende det almindelige toiletsædes låg uden at fjerne toiletforhøjeren. 

Fritstående toiletforhøjere

En fritstående toiletforhøjer placeres henover et eksisterende toilet og består af et toiletsæde, med eller uden låg og armlæn, monteret på et højdeindstilleligt stativ. For at kunne vælge en fritstående toiletforhøjer skal du sikre dig, at der er plads til den henover toilettet, og at den kan stå godt fast på gulvet, selvom gulvet fx hælder.

En fordel ved en fritstående toiletforhøjer er, at den kan løftes væk, når der ikke er brug for den. Desuden kan nogle forsynes med en toiletspand, så de også kan anvendes som toiletstol fx ved siden af en seng. Endelig kan nogle også benyttes som badetaburet (læs evt. om badetaburetter i guiden Badetaburetter, badestole og bruseklapsæder).
En ulempe ved fritstående toiletforhøjere er, at de tager plads op på badeværelset, hvis de ikke skal benyttes af alle hele tiden.

Hvilke egenskaber?Åben

Hvilke egenskaber?Luk

Uanset hvilken type toiletforhøjer du vælger, er der en række egenskaber, du skal tage stilling til for at kunne vælge det rette produkt.

Toiletforhøjerens højde

Både fastmonterede og løse toiletforhøjere findes i forskellige højder. Nogle modeller har indbygget justeringsmulighed og kan indstilles til fx 5, 10 og 15 cm forhøjelse. Hvis forhøjeren er til permanent brug, bør du fra starten vælge en forhøjer med den højde, der passer dig bedst, da du ikke får behov for at højdeindstille den. De fritstående toiletforhøjere har ben, der kan højdeindstilles efter dit behov.

Hvis toilettet bliver forhøjet, kan det være svært at få et godt fodfæste, når du skal rejse dig fra toilettet. Ofte vil det være lettere at komme af med afføring på toilettet, hvis du sidder på et lavt toilet, idet den optimale stilling indtages ved at bøje i hoften, rette ryggen op, svaje i lænden og læne hele kroppen fremad, så du stritter med halebenet. Hvis toilettet er forhøjet anbefales det derfor, at man sætter fødderne op på en lav skammel for at kunne opnå denne stilling (fx plastskammel beregnet til børn). Men det skal være en skammel, som er let at skubbe væk igen, mens man sidder på toilettet. Læs evt. mere i artiklen Den optimale defækationsstilling giver succes fra fagbladet Sygeplejersken, 2007, (9) s. 40-45.

Skråstilling af sæde

Har du har nedsat bevægelighed i hofterne, kan det være en hjælp, hvis sædet er skråstillet, så det skråner i retningen ned mod knæene. Vær dog opmærksom på, at du lettere kan glide ned af sædet, hvis det er skråstillet. Nogle toiletforhøjere kan både skråstilles og indstilles i vandret position.

Armlæn

Nogle toiletforhøjere har indbygget armlæn, som kan være en hjælp, når du skal rejse dig fra og sætte dig på toilettet. De fleste kan klappes op eller ned, så du har større bevægelsesfrihed, når du sidder på toilettet, eller hvis du flytter dig sidelæns til eller fra en kørestol. Vær opmærksom på, om der er plads til armlænene på badeværelset.
Alternativt kan man anskaffe armlæn som monteres på toilettetfritstående armlænstøttegreb til montering på væggen, eller toiletstøtter, der monteres i væggen eller i gulvet ved siden af toilettet.

Stænkskærm

Nogle modeller har en stor åbning mellem selve sædet og wc-kummen. Her vil det være en god idé at anvende en indvendig stænkskærm, som kan leveres til nogle forhøjere. Herved aflukker man denne åbning, så risikoen for ”uheld” minimeres. Andre modeller er massive, forstået på den måde, at der er ingen eller få åbninger.

Blødt sæde

Hvis du er meget tynd, har tryksår eller er i risiko for at få tryksår, så kan det være en god idé at anskaffe dig en toiletforhøjer med et blødt sæde. Et alternativ kunne være at benytte et blødt overtræk til sædet.

Sæde med intimudskæring

Nogle toiletforhøjere har en udskæring fortil og/eller bagtil i sædet, så det er nemmere at foretage intimhygiejne.

Sæde med arthrodeseudskæring

Nogle toiletforhøjere har en udskæring i forhøjeren fortil i den ene side, som er beregnet til at give plads til et hofteled, der har meget nedsat bevægelighed. Vær opmærksom på, at de findes med udskæring i højre eller venstre side. Mange vil dog foretrække at anvende en toiletforhøjer, der kan skråstilles, da dette kan være mere behageligt at sidde på.

Maksimal brugervægt 

Fabrikanten skal oplyse hvor stor en brugervægt, toiletforhøjeren er bergenet til. Det skal fremgå af mærkningen og i brugsanvisningen. Det er vigtigt ikke at overskride denne vægt, da forhøjeren ellers kan brase sammen.

Gør dit hjem klar til en toiletforhøjerÅben

Gør dit hjem klar til en toiletforhøjerLuk

Hvis du har anskaffet dig en toiletforhøjer beregnet til at blive fastmonteret, skal du først afmontere det eksisterende toiletsæde. Dernæst skal du rengøre wc-kummen og monteringshullerne grundigt, da der kan samle sig mange bakterier i disse åbninger. Sørg desuden for, at forhøjeren sidder forsvarligt fast, så den ikke kan forskubbe sig under brug. Det samme gælder for de løse toiletforhøjere, her skal man dog ikke afmontere det eksisterende toiletsæde først.

Tjek om forhøjerens udformning i kombinationen med din wc-kumme og cisterne tillader, at et evt. låg kan slås op og holde sig oprejst. Og tjek om der er plads til evt. armlæn og plads til, at de kan slås op eller ned, hvis de er beregnet til det.

Det kan også være, at du har behov for at få opsat støttegreb, anskaffe armlæn eller ryglæn som monteres på toilettet eller anskaffe fritstående armlæn eller ryglæn.

Tænk også på, om toiletpapirsrullen kan nås fra den nye siddeposition. Det kan være, den skal monteres et andet sted, eller at du har brug for en anden toiletpapirsholder.

Rengøring og vedligeholdelseÅben

Rengøring og vedligeholdelseLuk

Du bør følge leverandørens anvisninger med hensyn til rengøring og vedligeholdelse. Af hensyn til hygiejne og smitterisiko er det vigtigt, at toiletforhøjeren holdes ren. Man skal også med regelmæssige mellemrum sikre sig, at den stadig sidder forsvarligt fast ved fx at stramme skruer og efterse øvrige dele.

SikkerhedÅben

SikkerhedLuk

Overbelast ikke toiletforhøjeren, men følg nøje fabrikantens anvisninger. Sikr dig, at låget er beregnet til at sidde på, inden du sætter dig.

Alle toiletforhøjere, som markedsføres og sælges i Danmark, skal være CE-mærkede som medicinsk udstyr. CE-mærket betyder, at leverandøren står inde for, at toiletforhøjeren opfylder de væsentlige krav i direktivet eller forordningen for medicinsk udstyr.

Toiletforhøjere skal leve op til en række krav, fx omkring sikkerhed, herunder stabilitet, holdbarhed og funktionalitet, der specielt sikrer, at toiletforhøjeren kan anvendes af personer med funktionsnedsættelser. Disse krav fremgår bl.a. af standarden

Hvis produktet lever op til standarden, og du følger fabrikantens anvisninger, så er forhøjeren sikker at bruge.

Vil du vide mere? Åben

Vil du vide mere? Luk

Kommunerne køber typisk toiletforhøjere gennem offentlige udbud, og her beder man om, at produkterne skal leve op til standarden for hjælpemidler til brug ved personlig hygiejne. Socialstyrelsen har udarbejdet en tjekliste (Indkøbsskabelon), der gennemgår de væsentlige aspekter, man kan medtage i en kravspecifikation for toiletforhøjere.


» Fold alle afsnit ud /