Lokaliserings- og sporingssystemer

Sidst opdateret 27-10-2016

Ældre mand på bænk. Har armbånd med GPS-sender.Med et lokaliserings- og sporingssystem kan du eller dine pårørende få hjælp til at finde ud af, hvor du er, hvis du mister orienteringen og ikke kan finde tilbage, mens du er på tur. Læs i guiden om forskellige typer af Lokaliserings- og sporingssystemer.

Lokaliserings- og sporingssystemer anvender satellitter til beregning af positionen og består af en GPS-sporingsenhed (en sender) og en modtager. Sporingsenheden, som du medbringer, kan være en selvstændig enhed eller være indbygget i en mobiltelefon, smartphone eller i et armbåndsur. Modtagerenheden kan være en vagtcentral, mobiltelefon, app til smartphone eller tablet eller en internetside med login.

Relevant for dig? Åben

Relevant for dig? Luk

Et GPS-baseret overvågningssystem kan være relevant, hvis du har en funktionsnedsættelse, der giver dig problemer med at finde vej og orientere dig i omgivelserne, når du bevæger dig rundt udenfor. Det kan også være relevant for pårørende til borgere, der har svært ved at finde vej eller har en risiko for at blive væk. Det kan eksempelvis være pårørende til demente, mennesker med erhvervet hjerneskade eller andre, der kan have svære hukommelsesproblemer.

Systemet kan give en tryghed i de situationer, hvor du er i tvivl om, hvor du er, eller når du ikke kan finde hjem igen. En pårørende kan ved en forespørgsel på modtagerenheden se, hvor du er, og flere GPS-baserede overvågningssystemer giver mulighed for, at du aktivt kan sende din position som en alarm til modtagerenheden ved at trykke på en nødkaldsknap.

Pga. satellitforbindelsen fungerer GPS-sporingsenheden bedst udenfor. Til overvågning indenfor findes ikke-kropsbårne automatiske nødkald, der er velegnet til at overvåge rum eller bestemte steder, eksempelvis et soveværelse, en seng eller en døråbning.

Når du anvender en GPS-sporingsenhed, hvis position kan læses af andre, så er det vigtigt, at du selv er indstillet på, at du bliver overvåget. Graden af overvågning kan variere alt efter type. Hvis du er pårørende til en borger, der ikke kan give et habilt samtykke, og du ønsker, at kommunen eller plejecentret skal udstyre vedkommende med en GPS-sporingsenhed, så skal det håndteres som magtanvendelse, og kommunalbestyrelsen skal give tilladelse. Læs mere om magtanvendelse og overvågning.

Du kan søge rådgivning om GPS-baserede overvågningssystemer og andre orienteringshjælpemidler hos kommunens hjælpemiddelrådgivning, i et kommunikationscenter og i forhandleres vejledningsmaterialer.

Hvad skal du vælge? Åben

Hvad skal du vælge? Luk

Funktionsnedsættelsen, og de vanskeligheder den giver, er afgørende for, hvilket GPS-baseret overvågningssystem, der er mest anvendeligt for dig. Det kan være relevant inden anskaffelsen at tænke på, om overvågningssystemet skal have mange funktioner at vælge imellem, eller om det skal være med få, simple funktioner.

I det følgende beskrives forskellige typer af GPS-baserede overvågningssystemer.

GPS uden nødkaldsknap

Denne type er til dig, der gerne vil have en lille diskret GPS-sporingsenhed med på eksempelvis gåturen, men ikke ønsker selv at kunne alarmere. Den kan fås som halssmykke, armbånd eller blot en lille æske, der kan bæres i lommen. Typen er meget enkel, og den vil ofte anvendes sammen med en pårørende eller et plejepersonale. For visse af disse typer kan modtagerenheden sættes til automatisk alarmering, når et defineret område forlades.

Der udvikles meget på dette område. Sporingsenhederne bliver mindre og mindre og kan i dag bl.a. også fås integreret i en skosål.

GPS med nødkaldsknap

GPS-sporingsenheden med nødkaldsknap er til dig, der gerne vil have muligheden for at foretage et nødkald, hvis du bliver utryg eller ikke længere ved, hvor du er. Nødkaldet sender en besked med din position til modtagerenheden, der samtidig fortæller pårørende eller plejepersonale, hvor du er, og at du gerne vil have hjælp. Den kan fås i mange forskellige udformninger, fx som halssmykke, armbånd, armbåndsur eller blot en lille æske, der kan bæres i lommen. For visse af disse typer kan modtagerenheden sættes til automatisk at overvåge GPS-sporingsenhedens geografiske position og foretage alarmering, når denne forlader et defineret område.

GPS med nødkaldsknap og tovejs tale

Denne type kaldes også i nogle tilfælde for en tryghedstelefon eller en GPS med tryghedstelefon. GPS-sporingsenheden er udstyret med en opkaldsknap eller alarmknap og giver ved tryk på denne knap mulighed for 2-vejs talefunktion. Det gør også GPS-sporingsenheden anvendelig som almindelig telefon med 1-knapsbetjening. For visse af disse typer kan modtagerenheden sættes til automatisk at overvåge GPS-sporingsenhedens geografiske position og foretage alarmering, når denne forlader et defineret område.

GPS i smartphones og mobiltelefoner

I dag har mange smartphones eller mobiltelefoner en indbygget GPS-sporingsenhed. Mobiltelefoner med GPS fungerer i store træk som tryghedstelefon. Den kan i nogle tilfælde sættes til automatisk at sende en SMS-besked med positionen til en eller flere kontaktpersoner.

GPS og navigationsapps til smartphones er almindeligt anvendt i forhold til at finde vej eller at orientere sig om geografisk position. Flere apps giver mulighed for at dele den geografiske position med andre, og man vælger selv, hvem positionen skal deles med. Apps kan have tillægsfunktioner såsom muligheden for at sende en mail eller en SMS-besked. Endvidere kan visse apps sættes til at dele din position via sociale medier, fx Facebook.
Der udvikles rigtigt meget på app-området, og nogle giver mulighed for automatisk alarmering.

I Hjælpemiddelbasens app søgning kan du søge efter apps til orientering og navigation. Alternativt kan du søge direkte i App Store, Google Play eller Microsoft Store på din smartphone.

Vedligeholdelse Åben

VedligeholdelseLuk

Sørg for at kontrollere batteriet og hold sporingsenheden fri for støv og smuds omkring knapper og tastatur. Der er ofte et abonnement forbundet med brugen af GPS-baserede overvågningssystemer, så det er vigtigt at holde øje med fornyelse og tidsfrister i forbindelse med et sådan abonnement.

Læs mere Åben

Læs mere Luk

GPS overvågning skal i visse tilfælde håndteres som magtanvendelse. Det kan du læse mere om i 3 pjecer udgivet af Socialstyrelsen. De findes under udgivelser på Socialstyrelsens side om magtanvendelse.

Folketingets ombudsmand har i 2013 præciseret, at magtanvendelse (herunder GPS overvågning) kun kan tages i brug, når det er absolut nødvendigt. Det kan læses på ombudsmandens hjemmeside, hvor der også findes link til ombudsmandens udtalelse i en konkret sag.

Servicelovens paragraffer om magtanvendelse findes på Retsinfo.dk i kapitel 24.

 


» Fold alle afsnit ud /