Glidebrætter, glidestykker og drejepuder

Sidst opdateret 23-12-2016

Mand forflytter sig m. et glidebrætGuiden introducerer forskellige små forflytningshjælpemidler, som du kan anvende selvstændigt. Hjælpemidlerne kan fx være nyttige, hvis du har svært ved at komme ind og ud af en bil, eller du har svært ved at flytte dig mellem en kørestol og en almindelig stol.

I Hjælpemiddelbasen kan du finde oplysninger om glidebrætter til forflytning i siddende stilling, glidestykker og drejepuder, som alle er små forflytningshjælpemidler, du kan anvende selvstændigt uden en hjælper.

Relevant for dig?Åben

Relevant for dig?Luk

Der kan være mange årsager til, at du har behov for et lille forflytningshjælpemiddel. Måske har du ikke kræfter nok i benene til at rejse dig, eller du har nedsat bevægelighed. Det kan også skyldes nedsat balance, og i sådanne tilfælde kan det være mere sikkert for dig at benytte et forflytningshjælpemiddel til en lav forflytning, så du undgår at skulle rejse dig helt op i lodret stilling. 

Når du anvender et forflytningshjælpemiddel, skal du være sikker på, at du er i stand til at bære din egen vægt ved hjælp af dine arme og ben.

Anvendelse af det rette forflytningshjælpemiddel kan bidrage til, at du opnår en selvstændighed i forflytninger, som du måske ikke kunne klare selv før.

Hvis du er i tvivl om hvilken type forflytningshjælpemiddel, der passer bedst til dine behov, kan du rette henvendelse til din kommune og lade en fagperson foretage en kvalificeret vurdering. Selvom du ikke søger om at få hjælpemidlet bevilget af kommunen, kan kommunen stadig vejlede dig i valg og brug af forflytningshjælpemidlet.

Hvordan vælger du?Åben

Hvordan vælger du?Luk

Når du skal vælge et lille forflytningshjælpemiddel, skal du forholde dig til hvilken forflytningssituation, du har brug for hjælp til.

Med udgangspunkt i fire typiske forflytningssituationer gives der i det følgende eksempler på anvendelige forflytningshjælpemidler. Undervejs gøres der opmærksom på en række punkter, som  har betydning for valg af produkt.

Forflytning mellem kørestol og almindelig stol

Hvis du skal forflytte dig mellem en kørestol og en almindelig stol eller en lænestol, kan et glidebræt være anvendeligt. Nogle glidebrætter er bøjelige, således at du glider lettere over kørestolens drivhjul. Glidebrættet kan også have en funktion, der sikrer, at glidebrættet er mere stabilt under dig, fx en udskæring til drivhjulet på kørestolen. En sådan udskæring kan både stabilisere glidebrættet men bidrager også til, at hjulet ikke bliver en hindring ved forflytningen. De fleste glidebrætter har et håndtag. Et håndtag kan gøre det lettere at fjerne brættet, når du har forflyttet dig.

Ved valg af glidebræt skal du også forholde dig til, om den flade du skal forflytte dig til, er blød eller hård. Det kan være en fordel at vælge et mere stift og stabilt glidebræt, hvis siddefladen, du forflytter dig til, er hård. Hvorimod hvis siddefladen er mere blød, som fx en lænestol, kan du uden besvær anvende et mere eftergiveligt glidebræt.

Det kan være en god ide at supplere med et dækskjold, hvis ikke glidebrættet har en udskæring til dækket. Dækskjoldet trykkes ned over kørestolens hjul og bevirker, at hjulets overflade bliver glat, så du kan flytte dig uden at hænge i hjulets gummibelægning.

Hvis der er stor højdeforskel mellem de to siddeflader, kan du med fordel anvende forhøjerklodser eller forhøjerben til lænestolen/den almindelige stol, da det vil lette dig i din forflytning, når begge siddeflader er lige høje.

Forflytning mellem kørestol og badestol eller toilet

I forbindelse med forflytninger mellem kørestol og badestol eller toilet findes der glidebrætter, som er specielt velegnede hertil. Nogle glidebrætter har et håndtag, der gør det nemmere at fjerne brættet efter forflytningen. De kan også have specielle udskæringer til kørestolshjul og toiletsæde, hvilket kan bidrage til at lette forflytningen. I nogle tilfælde gør denne specielle udformning, at brættet ikke skal fjernes under toiletbesøget, hvilket kan være en fordel i forhold til sikkerheden.

Det kan også være, at du har brug for at få opsat et støttegreb i dit badeværelse for at gøre din forflytning mere sikker.
Når du vælger et glidebræt til forflytninger mellem kørestol og badestol eller toilet, skal du af hygiejniske årsager være opmærksom på om glidebrættets materiale og udformning er rengøringsvenligt.

Forflytning mellem kørestol og seng

Kan du selv forflytte dig mellem kørestol og seng, men har du svært ved at komme helt tilbage i kørestolen, eller længere ind på sengekanten? I så fald kan et glidestykke være et hjælpemiddel til dig.

I nogle situationer kan det være en fordel, at glidestykket kun kan glide én vej. Det kan fx være ved forflytninger mellem kørestol og seng, og her kan du anvende glidestykker med envejs-glidefunktion. Disse glidestykker kan glide den ene vej og låse den anden vej. Med denne funktion kan du lettere skubbe bagdelen tilbage på sengekanten og komme til at sidde i oprejst siddestilling uden fare for at glide af.

Yderligere skal du være opmærksom på, at der ikke er stor højdeforskel mellem kørestolen og sengen, når du skal forflytte dig. Her skal du overveje, om det kan være en fordel at have en seng, der kan justeres i højden som fx en plejeseng.

Forflytning mellem bil og kørestol

Du kan også anvende et forflytningshjælpemiddel, hvis du skal forflytte dig mellem din bil og din kørestol. Derudover kan en drejepude på bilsædet også være en hjælp. En drejepude er delt i to lag, der glider friktionsfrit mod hinanden. Med dette hjælpemiddel undgår du at vride i ryggen, når du skal ind og ud af bilen, og din forflytning bliver lettere. Det kan være en fordel at kombinere drejepuden med et støttegreb til bil. Dette støttehåndgreb placeres i dørkarmens låsebøjle i bilen og gør din forflytning mere sikker både ved ind- og udstigning, da du får mulighed for at holde ved grebet i den ene side og døren i den anden side.

Rengøring og vedligeholdelse Åben

Rengøring og vedligeholdelse Luk

Du bør følge leverandørens anvisninger med hensyn til rengøring og vedligeholdelse.

De fleste glidebrætter kan rengøres med en fugtig klud. Hvis der er tale om vaskbare materialer, er det en god ide at læse forhandlerens brugsanvisning for at se, hvordan du bedst vedligeholder dit hjælpemiddel.

SikkerhedÅben

SikkerhedLuk

Det er vigtigt, at du altid har dit forflytningshjælpemiddel inden for rækkevidde i de situationer, hvor du har brug for det. Skal du fx strække dig langt efter dit glidebræt, når du ligger i sengen eller sidder i en stol, kan du risikere at falde. Du skal overveje i hvilke situationer, du skal anvende dit forflytningshjælpemiddel, og du kan eventuelt få en terapeut fra din kommune til at hjælpe dig med en hensigtsmæssig placering af det. Det er en god idé, at lade en fagperson foretage en kvalificeret vurdering, bl.a. i forhold til sikkerhed samt et evt. behov for træning.


» Fold alle afsnit ud Fold alle afsnit ud