Elscootere

Sidst opdateret 23-08-2022

Mand på trehjulet elscooterEn elscooter kan være en hjælp, hvis du har brug for at komme længere omkring, end du kan gå, og ikke har mulighed for at benytte cykel eller bil. Guiden introducerer dig til de forskellige typer af elscootere og giver råd om, hvordan du færdes på en elscooter.

Der er grundlæggende tre typer elscootere: Klasse A primært til indendørs brug, klasse B til både indendørs og udendørs brug samt klasse C primært til udendørs brug. I hver af de tre klasser er der både trehjulede og firehjulede elscootere.

Relevant for dig?Åben

Relevant for dig?Luk

De fleste brugere af en elscooter er mennesker, der har nedsat gangdistance, men som stadig har brug for og lyst til at komme omkring. Mange oplever elscooteren som et godt alternativ til at komme på ture og selv klare sine ærinder, når det ikke længere er muligt at køre bil eller cykle. Den typiske bruger af en elscooter er selv i stand til at stige ind i og ud af køretøjet og at færdes gående over korte afstande, evt. vha. stokke eller rollator.

Hvordan vælger du? Åben

Hvordan vælger du? Luk

Der findes forskellige modeller og størrelser af elscootere, afhængig af om de især skal bruges indendørs i butikscentre, udendørs i terræn eller både inden- og udendørs. Du skal derfor tage stilling til, hvad du hovedsageligt skal bruge den til, og hvor du skal bruge den, samt om den skal kunne medbringes i bil/minibus. Derudover skal du tage stilling til, om du ønsker en trehjulet eller en firehjulet model.

Der er mange faktorer, som har indflydelse på, hvilken elscooter der er det bedste valg for dig. Det er derfor en god idé at søge professionel rådgivning, fx hos kommunens hjælpemiddelafdeling - også selv om du ikke får elscooteren bevilget fra kommunen.

Elscooterens størrelse

Elscootere inddeles i tre størrelser, betegnet som klasse A, B og C. Disse betegnelser fremgår af den europæiske standard for elkørestole (DS/EN 12184), og klasserne beskriver elscooterens fysiske størrelse, stabilitet, hvor langt elscooteren kan køre på en opladning, samt hvor terrængående den er. Størrelsen på elscooteren skal både passe til dit kørselsbehov og til din fysik. Vælger du fx en lille elscooter for at kunne komme omkring på snævre arealer, men din fysik er stor – høj eller tung – kan du risikere, at elscooteren bliver ustabil. Har du derimod en lille fysik, så kan en stor elscooter blive svær at manøvrere for dig.

Derudover skal du gøre op med dig selv, hvilke omgivelser du typisk skal køre i. Hvis du fx bor i et niveaufrit område med let adgang til indkøb eller andre aktiviteter og ikke har behov for at køre uden for dit nærområde, kan du med fordel vælge en klasse A eller klasse B elscooter. Vil du derimod gerne køre lange ture eller køre i ujævnt terræn, skal du vælge en klasse C elscooter.

Medbringes i bil eller minibus

Flere af elscooterne kan skilles ad, så de lettere kan medbringes i bagagerummet på en bil. Det kan udvide dine muligheder for at tage på ture længere væk fra hjemmet.
Hvis du vil medbringe din elscooter i en minibus, skal elscooteren have påmonteret fastspændingsbeslag el. lign. Nogle elscootere har fra fabrikken fastspændingsbeslag påmonteret, andre modeller skal have det eftermonteret.

Skal du sidde i elscooteren under transport i en minibus, skal du også selv være fastspændt i bilen svarende til sikkerhedsseler på bilsæder.

Tre- eller firehjulet elscooter

Det kan være svært at træffe valget imellem en tre- eller firehjulet elscooter. Mange vurderer, at den firehjulede elscooter er mere sikker end den trehjulede, men det er ikke sandt i alle tilfælde. En firehjulet elscooter er mere retningsstabil på lange og lige strækninger. Den er også mere stabil, hvis du har brug for meget støtte ved ind- og udstigning til elscooteren. Den trehjulede elscooter er derimod mere håndterlig og manøvredygtig på snævre områder, som fx i et supermarked. Den er også lettere at dreje med, da der kun er ét forhjul, som giver rullemodstand. Har du ikke så mange kræfter i armene, er den trehjulede derfor ofte det bedste valg.

Hvis du har brug for at sidde med benene let strakt frem foran dig, vil der typisk være bedre plads til dem på en trehjulet, da du her kan sidde med en fod på hver side af ratstammen.

Du skal altså tænke hele vejen rundt om dit kørselsbehov og din funktion, før du træffer det endelige valg af elscooter. Benyt dig af elscooterfirmaernes afprøvningstilbud, før du køber, og afprøv nogle situationer, som svarer bedst muligt til din hverdag.

Indstilling af elscooteren

En elscooter kan kun i begrænset omfang tilpasses den enkelte bruger, men der er dog nogle muligheder, som det er vigtigt at forholde sig til.

På mange elscootere kan du indstille styrets afstand til sædet. Med en bekvem afstand får du bedre kontrol over elscooteren. Selvom du har fundet den optimale køreindstilling, kan du få behov for at ændre indstillingen, så der bliver mere plads ved ind- og udstigning. I givet fald skal du indstille afstanden hver gang, du skal køre. Vær omhyggelig med at låse ratstammen, før du kører.

På flere af elscooterne er det muligt at få påmonteret et drejeligt sæde. Det er især nyttigt, hvis du har problemer med at komme af og på, og derudover kan det bruges til fx at sidde ved enden af et picnicbord eller lignende. En del sæder har desuden armlæn, der kan klappes op.

Hvis du har svært ved at klare mange ujævnheder i terrænet, fx pga. smerter i ryggen, skal du vælge en elscooter med god affjedring. I nogle tilfælde kan affjedringen indstilles.

Udstyr til elscooteren

Hvis du har brug for at kunne transportere varer på din elscooter, kan der på de fleste monteres en kurv eller en taske bag sædet eller foran på ratstammen. Du kan også udstyre elscooteren med en større bagagekurv. Endelig har du mulighed for at anskaffe dig en anhænger til elscooteren, hvis du skal transportere mange eller store ting.

Af sikkerhedsmæssige årsager, skal du være opmærksom på, at elscooterens køreegenskaber ændrer sig, når der tilføjes mere vægt til elscooteren, ligesom placeringen/fordelingen af den ekstra vægt også har indflydelse på køreegenskaberne.

Du kan montere en stokkeholder på din elscooter, så du kan medbringe en eller to stokke på dine ture. Det er ligeledes muligt at få et stativ til at transportere en rollator på elscooteren.

Har du brug for at komme over trin, når du er på tur, kan du anskaffe dig en transportabel og sammenklappelig rampe, som kan medbringes på elscooteren.

I forhold til vind og vejr kan det være en fordel at anskaffe en kørepose og/eller særligt udformet regntøj eller andet overtøj, som er egnet til brug i kørestol. Derudover findes der luffer, som dækker både styr og hænder, og på nogle elscootere er det muligt at montere vindskærme.

Nogle vælger også at købe en elscooter med kabine for at blive skærmet for vind og nedbør. En kabine kan dog nedsætte din orienteringsevne både hvad angår syn og hørelse, så du skal køre ekstra forsigtigt med en kabine.

Kom godt i gangÅben

Kom godt i gangLuk

Start med at læse brugsanvisningen grundigt. I brugsanvisningen beskrives bl.a., hvad lige præcis din model kan klare af forhindringer, skråninger, kørestrækning m.v. Elscooteren er konstrueret til disse forhold og må ikke bruges over evne.

Hvis det er første gang, du har en elscooter, er det vigtigt at bruge god tid på at blive fortrolig med den. Du bør bruge tid på at køre ture i nærområdet, gerne ledsaget af en anden person og start langsomt ud. De fleste elscootere har en regulatorknap, hvor du kan indstille maxhastigheden fra lav til høj. Derudover kan en del elscootere fra forhandlerens side programmeres til at køre langsomt i begyndelsen og kan senere omprogrammeres til hurtigere kørsel, når du er blevet fortrolig med den. Du bliver ofte hurtig fortrolig med kørsel lige frem, men det er vigtigt at lære sig elscooterens reaktioner ved opbremsninger og i sving, ligesom det også er vigtigt at lære sig den hastighed, hvor elscooteren drejer sikkert. Mange tidligere bilister skal vænne sig til, hvor langt ned i fart man skal, før man trygt kan dreje skarpt med elscooteren.

Tag også ture op og ned ad kantstensramper, i den udstrækning elscooteren er beregnet til at kunne klare dem. Læs grundigt brugsanvisningen, hvor der står, hvor høje forhindringer netop din model kan klare. Det er også en god idé at øve sig i at manøvrere i snævre miljøer, så du ikke en dag fx befinder dig mellem reolerne i et supermarked, hvor du ikke kan komme fri igen.

Du bør oplyse dit forsikringsselskab om, at du har en elscooter, som hører med til dit indbo. Det kan have betydning for både prisen på din forsikring og dens dækningsgrad. Det kan også være en god idé at tilmelde sig en vejhjælp, så du kan få hjælp, hvis elscooteren får en defekt eller løber tør for strøm langt fra hjemmet.

Gør dit hjem klarÅben

Gør dit hjem klarLuk

Inden du køber en elscooter, skal du gøre dig overvejelser om, hvordan du færdes mellem din indgangsdør og elscooteren. Har du en meget begrænset gangfunktion og svært ved at komme af og på elscooteren, kan det være hensigtsmæssigt at parkere den inde i dit hjem eller tæt på indgangsdøren. Skal den parkeres inde i dit hjem, skal du være sikker på, at den kan komme over dørtrinnet, evt. ved hjælp af en fast rampe. Derudover skal du tænke igennem, hvordan du fra elscooteren kan åbne og lukke døre. De samme overvejelser skal du gøre dig, hvis du bruger en stok eller rollator, hvorledes det kan være hensigtsmæssigt at placere hjælpemidlerne i forhold til hinanden, så du let har adgang til dem.

Din elscooter skal oplades jævnligt, typisk hver nat, hvis du bruger den dagligt. Du skal derfor sikre dig, at der er en stikkontakt inden for rækkevidde af, hvor din elscooter skal parkeres. De færreste mennesker har plads til den inde i huset, derfor kan du få behov for at etablere et strømudtag uden for huset, evt. i et skur, en garage eller en carport. Hvis du bor i et almennyttigt byggeri, skal boligselskabet godkende etablering af parkeringsplads og strømudtag til elscooteren.

Din elscooter har bedst af at være parkeret overdækket. Hvis du ikke har mulighed for at have den i en garage, carport eller et skur, kan du vælge mellem forskellige typer af dækkener. Det kan være i form af en presenning eller kaleche

Rengøring og vedligeholdelseÅben

Rengøring og vedligeholdelseLuk

Læs i brugsanvisningen om, hvordan du rengør og vedligeholder elscooteren. Angående vedligeholdelse skal du bl.a. være opmærksom på følgende:

  • Batterierne skal vedligeholdes og oplades efter forskrifterne for at være så driftssikre som muligt.
  • Elscooteren har bedst af at stå overdækket, når den ikke er i brug.
  • Dæktrykket skal være som foreskrevet, da det har betydning for strømforbruget (pga. rullemodstand), manøvreringen og hastigheden.
  • Slidbanerne på dækkene skal tjekkes jævnligt. De må ikke slides for langt ned, da det går ud over elscooterens bremseevne.
  • Bremserne og alle lys skal tjekkes jævnligt
  • Elscooteren skal efterses regelmæssigt. Flere forhandlere og servicefirmaer tilbyder dette mod betaling.

SikkerhedÅben

SikkerhedLuk

Hvis kommunen har givet dig afslag på en ansøgning om elscooter som hjælpemiddel eller forbrugsgode begrundet i, at de ikke finder dig sikker i trafikken – fx som følge af en hjerneskade eller stærk medicin – bør du ikke anskaffe den selv. Det er vigtigt, at enten en læge eller en terapeut hjælper dig med at vurdere, om det er forsvarligt, at du anskaffer dig en elscooter, da man ofte vurderer sig selv til at være bedre, end man er.

Nogle mennesker får en elscooter bevilget som forbrugsgode af kommunen, hvor de selv skal betale ca. halvdelen af elscooterens pris, men mange må selv købe en. Der er også en del privat handel med brugte elscootere. Er det din første elscooter, bør du søge professionel rådgivning, før du anskaffer dig en. Hvis du ikke har fået professionel rådgivning ved anskaffelse af elscooteren, er det meget vigtigt, at du på anden måde sætter dig godt ind i produktet, inden du køber. Husk at få brugsanvisningen med ved privat handel.

Når du skal til at tage din elscooter i brug, så husk at starte ud med lav fart. Når du skal køre op eller ned over forhindringer, fx fortovets kantsten, skal du køre lige frem mod forhindringen, dvs. vinkelret på, og tage farten af, inden du forcerer forhindringen. Du kan læse i brugsanvisningen, hvor høj en forhindring lige præcis din elscooter er beregnet til at kunne klare. Overskrid aldrig denne grænse.

Hvis du sidder på din elscooter under transport i bus, skal både du og elscooteren være fastspændt efter Færdselsstyrelsens forskrifter. For at din elscooter kan fastspændes, skal du have et fastspændingsbeslag monteret på den, som kan fæstnes på fastspændingsskinner i bussen.

Mærkning og prøvning

Når du skal vurdere kvaliteten af en elscooter, kan du bl.a. undersøge, om den er CE-mærket som medicinsk udstyr, og om den er prøvet efter relevante standarder for elkørestole. CE-mærket ser ens ud for de forskellige direktivområder, så det skal fremgå af brugsanvisningen, at elscooteren er CE-mærket netop som medicinsk udstyr.

Færdselsregler

I trafikken skal du følge reglerne for cykler, hvis du kører mere end 6 km/t. Du skal altså køre på cykelstien eller ude i højre side af vejbanen, hvis der ikke er en cykelsti. Når du kører mindre end 6 km/t, betragtes du som en fodgænger og må køre på fortove og i indkøbscentre. Kør hensynsfuldt blandt fodgængere, da du som regel har mere fart på end gående, fylder mere og er lydløs. Den maksimalt tilladte hastighed for en elscooter er 15 km/t. Du skal være opmærksom på, at nogle elscootere kan køre 20 km/t eller mere, men du skal stadig holde dig til reglerne i Færdselsloven.

Kører du i lygtetændingstiden, skal du have lys på ligesom på en cykel. Det er i øvrigt almindeligt brugt og en god idé at trække en gul signalvest ned over ryglænet, så du bliver mere synlig i trafikken. Der er ikke et lovmæssigt krav om, at du bruger cykelhjelm, men det kan være en god idé.


» Fold alle afsnit ud /