Nyt materiale om forebyggelse og behandling af tryksår

10-02-2017 af udmeldt bruger

Hjælpemiddelbasen offentliggør hermed et nyt materiale om forebyggelse og behandling af tryksår. Se, hvordan I kan arbejde systematisk med området og få viden om relevante hjælpemidler. Materialet rummer også baggrundsviden om bl.a. målgrupper og omfanget af problemer med tryksår og vævsskader.

Arbejder du til daglig med tildeling af hjælpemidler som leder eller medarbejder, og støder du ofte på problematikker om tryksår?
Mennesker med omfattende aktivitets- og mobilitetsbegrænsninger er i risiko for at få tryksår og har brug for en forebyggende indsats. Tryksår eller vævsskader er et område på kroppen, hvor huden er beskadiget på grund af et langvarigt tryk eller vævsforskydning (shear). Det kan for eksempel være, fordi en person ligger meget ned i sin seng eller sidder i en kørestol i lange perioder.

Systematisk forebyggelse og valg af hjælpemidler


Det ny materiale rummer to overordnede artikler. Den ene beskriver den indsats, der skal til, for at man som kommune eller institution systematisk kan forebygge, at borgerne får vævsskader:
Den anden handler om, hvordan man vælger og bruger hjælpemidler til både forebyggelse og behandling af vævsskader. Det kan dreje sig om senge, madrasser, kørestole og siddepuder:

Materialet rummer også en række baggrundsartikler, hvor du kan finde supplerende viden, det drejer sig om:


Baseret på dansk og international forskning


Materialet bygger på meget solide, evidensbaserede anbefalinger fra den anden udgave af Clinical Practice Guidelines. De internationale guidelines er udviklet over to år, 2012-14, hvor forskningslitteraturen er blevet opdateret i forhold til første version. Quick Reference Guide, indeholder uddrag af Clinical Practice Guideline. Den kan ikke erstatte originalen, men kan bruges af professionelle, der hurtigt skal sætte sig ind i området.
Materialet inddrager desuden relevant dansk forskning og danske erfaringer.