Trehjulede cykler

Sidst opdateret 20-10-2022

2 cyklister på trehjulede cykler hilser mødesEn trehjulet cykel kan være en hjælp, hvis du har svært ved at holde balancen på en tohjulet cykel. Guiden introducerer forskellige typer trehjulede cykler og forklarer, hvad du skal være opmærksom på, når du vælger en trehjulet cykel.

Der er grundlæggende 3 typer trehjulede cykler til en cyklende person:

Mange trehjulede cykler kan forsynes med en hjælpemotor. Det kan være en god hjælp, hvis du ikke har så mange kræfter i benene, hvis du udtrættes hurtigt, hvis du har behov for at cykle længere afstande, følges med nogen som cykler hurtigere end dig, eller hvis du færdes i bakket terræn.

Relevant for dig?Åben

Relevant for dig?Luk

Hvis du har brug for at cykle langsomt, har svært ved at holde balancen, svært ved at stå, eller hvis du føler dig utryg ved en tohjulet cykel, så kan en trehjulet cykel måske være en løsning.

Hvis du ikke har kræfter eller bevægelighed nok i benene til at cykle på en foddreven cykel, kan en hånddreven trehjulet cykel være et alternativ. Ved en hånddreven trehjulet cykel vil du typisk ligge halvvejs ned på et sæde med et ryglæn.

Der findes også trehjulede ladcykler, som er egnede til transport af en større mængde varer. En ladcykel vil dog være større, tungere og sværere at manøvrere end almindelige trehjulede cykler, og for personer med nedsat mobilitet, styrke eller bevægelighed kan en ladcykel være vanskelig at benytte. Fokus i denne guide vil derfor være på trehjulede cykler uden lad.

Mange faktorer har indflydelse på hvilken trehjulet cykel, der er det bedste valg for dig, og det er en god idé at søge professionel rådgivning, eksempelvis af din kommunes hjælpemiddelafdeling eller af en cykelforhandler. Det er også en god ide at afprøve forskellige cykler, inden du beslutter dig.

Hvordan vælger du?Åben

Hvordan vælger du?Luk

I det følgende gennemgås nogle af de valg du skal træffe, inden du beslutter dig for, hvilken type cykel der bedst kan imødekomme dine behov.

Ét eller to forhjul

Du skal tage stilling til, om din cykel skal have 2 forhjul eller 2 baghjul. Uanset om du vælger den ene eller den anden type, vil kørsel på en trehjulet cykel føles anderledes, da du, når du skal svinge, skal læne dig til modsatte side end på en tohjulet cykel.

Fordelen ved to forhjul er, at du har bedre overblik over cyklens bredde, eksempelvis på en smal cykelsti, eller hvis du skal igennem en smal passage. Det er let at trække med en trehjulede cykel med to forhjul, da du kan gå helt tæt ind til sadlen og styre cyklen med én hånd på sadlen og én hånd på styret. En cykel med to forhjul skal dog bruge en del plads for at vende.

Nogle trehjulede cykler med to forhjul kan krænge, når der svinges, da de er udstyret med en krængningsstabilisator. At krænge betyder, at forhjulene kan hælde i samme retning, som du svinger. Dermed vil cyklen til en vis grad opleves som en tohjulet cykel, hvor du læner dig til den side, som du svinger til.

En udfordring ved en cykel med 2 forhjul kan være, at den ved kørsel i langsomt tempo er tung at manøvrere.

Fordelen ved en cykel med ét forhjul er, at den er let at manøvrere ved kørsel i langsomt tempo, og den kræver mindre plads til at vende. Det kan være udfordrende at fornemme cykels bredde, da du ikke har overblik over de 2 bagerste hjul, ligesom det kan være svært at trække cyklen, da baghjulene ofte vil være i vejen.

Af- og påstigning

Indstigningshøjden har betydning for, hvor let det er at stige af og på cyklen. De fleste trehjulede cykler har en lav indstigningshøjde, men cyklerne kan have forskellige designs, og der kan være stor forskel på hvor god plads, der er til indstigningen. Nogle cykler er udformet med et trinbræt, som kan lette af- og påstigning.

Sadlens eller sædets placering har også betydning for af- og påstigning. Har du svært ved at rejse dig fra en lav stol, kan det fx være vanskeligt at stige af og på en cykel udstyret med et lavt placeret sæde.

Saddel eller sæde

Der findes som regel flere valgmuligheder, når du skal vælge mellem saddel eller sæde. Sæder anvendes ofte, hvis du sidder lavt på cyklen og træder fremad. En saddel anvendes typisk, hvis du sidder højt på cyklen og træder nedefter.

Sæder har ofte et ryglæn, men der findes også sadler, der kan forsynes med ryglæn. Et ryglæn støtter ryggen og kan give dig en bedre stabilitet på cyklen. Ryglænet kan også medvirke til, at du bedre kan træde til i pedalerne, fordi du stemmer imod med ryggen.

Nogle sæder og sadler har indbygget affjedring, der gør det mere behageligt at køre på et ujævnt terræn, da affjedringen mindsker stød fra underlaget. Dette kan være en fordel, hvis du eksempelvis har smerter i bækken eller ryg.

Der findes sæder med en drejekonsol. Dette kan gøre det lettere at stige på cyklen, da sædet kan svinges til den side, som du stiger på fra. Når du sidder på cyklen, kan sædet drejes på plads.

Oprejst eller halvvejs liggende kørestilling

Foddrevne og hånddrevne cykler fås både i modeller, hvor du sidder oprejst, som på en tohjulet cykel, og i modeller, hvor du halvvejs ligger ned.

En fordel ved den halvvejs liggende kørestilling er, at du ikke har så meget vægt på arme, skuldre og ryg som ved cykling i oprejst stilling. Desuden kan du overføre mere kraft til benene, når du kan stemme imod ryglænet. Disse modellers lave tyngdepunkt giver cyklen en god stabilitet.

Når du sidder lavt, får du dog et begrænset udsyn og dermed et mere begrænset overblik over trafikken. Andre trafikanter vil nemmere kunne overse dig. Det kan desuden være svært at orientere sig bagud uden et sidespejl på cyklen. Endelig kan cyklen være svær at komme på og af igen.

Hjælpemotor

Det kan være en god idé at vælge en trehjulet cykel med hjælpemotor, hvis du har nedsat kraft i benene, hvis du udtrættes hurtigt, hvis du har behov for at cykle længere afstande, følges med nogen som cykler hurtigere end dig, eller hvis du færdes i bakket terræn. Et alternativ til en hjælpemotor er en lav gearing af cyklen, som vil gøre det lettere at cykle, selvom du har nedsat kraft i benene. Cykling med lav gearing vil dog blive relativ langsom.

En hjælpemotor giver mulighed for at cykle hurtigt, og derfor er det væsentligt at vurdere, om det er sikkert for dig at færdes i det tempo, som en hjælpemotor tilbyder. Læs mere i afsnittet ”Sikkerhed ved kørsel”

Der findes hjælpemotorer, der kan give starthjælp. Dvs. du vil få mulighed for at sætte cyklen i gang uden at træde i pedalerne. Dette kan være en fordel, hvis du, pga. nedsat kraft i benene, ikke kan træde cyklen an. En hjælpemotor kan også gøre det muligt at bakke med cyklen, hvilket kan gøre det lettere at vende cyklen.

Nogle hjælpemotorer har indstillingsmuligheder, som gør det muligt for dig at justere den kraft, som hjælpemotoren bidrager med. Hvis du har brug for særlige indstillingsmuligheder, er det væsentligt, at undersøge om du rent fysisk kan betjene disse, hvad enten betjeningsmuligheder sidder på cyklen eller kontrolleres via en app.

Hvis du vælger en cykel med hjælpemotor, er det relevant at forholde sig til batteriets egenskaber, både hvad angår opladning, kapacitet og levetid, men også den fysiske størrelse og betjeningen i forbindelse med afmontering og opladning.

Indvendige eller udvendige gear

Hvis du vælger en cykel med udvendige gear, vil du få mulighed for at få flere gear, end hvis du vælger en cykel med indvendige gear.

Fordelen ved indvendige gear er, at de er lette at vedligeholde, og du kan skrifte gear, både når du holder stille, og når cyklen bevæger sig.

Udvendige gear har den fordel, at kraftoverførslen er mere direkte, derved er energitabet ikke så stort som ved indvendige gear, og cyklen bliver lettere at træde.

Du skal være opmærksom på, at kun cykler med indvendige gear fås med fodbremser.

Både til udvendige og indvendige gear fås skiftegreb med klik, hvilket letter præcisionen i gearskiftet. Nogle gearskiftere kan være stramme at betjene, og der kan være forskel på skifterens udformning. Dette kan have betydning for, hvilke krav gearskiftet stiller til din håndfunktion. Det kan være en god ide at afprøve flere typer, inden du beslutter dig for, hvilken der passer bedst til dig.

Til nogle cykler med indvendige gear kan man tilkøbe et bakgear, som kan gøre det lettere at vende cyklen, fx hvis du har svært ved at stige af cyklen. Ønsker du mulighed for at bakke på en cykel med udvendige gear, vil det forudsætte en hjælpemotor.

Selvom en cykel har mange gear, er det væsentligt, at gearingen også passer til dig, for at du kan udnytte alle gear. De fleste cykler kan leveres med en individuelt tilpasset gearing. Tal fx med din cykelforhandler om mulighederne.

Cykler med udvendige gear kan ikke fås med fodbremse. Ønsker du en cykel med fodbremse, er det kun en mulighed at vælge indvendige gear.

Fod- eller håndbremse

Har du været vant til en cykel med fodbremse, kan det kræve tilvænning at skifte til en cykel med håndbremser og omvendt, da betjening af bremser ofte sker som en automatiseret handling. Du skal derfor overveje, om du skal have samme typer bremser, som du plejer, eller om der er grunde til, at du ønsker at skifte til et andet bremsesystem.

Fast nav eller friløb – foddrevne cykler

Et nav er den midterste del af et cykelhjul og dermed hjulets omdrejningspunkt. For de hånddrevne cykler veksler typen af nav meget, og derfor beskrives kun de forskellige typer af nav for foddrevne trehjulede cykler i dette afsnit.

Fast nav

På en cykel med fast nav kan du både træde fremad og bagud på pedalerne, så cyklen enten kører forlæns eller baglæns. Pedalerne vil rotere konstant, når cyklen bevæger sig, hvilket har den ulempe, at du ikke kan ”holde hvil” på pedalerne, fx ned ad bakke. Fast nav kan være velegnet til børn, der skal lære at cykle, eller til personer, der har svært ved at lave en cirkulær bevægelse med et eller begge ben, idet benene bliver ført rundt, når cyklen triller.

Frit nav (friløb) uden fodbremse

Hvis cyklen har frit nav uden fodbremse, kan du træde baglæns, uden at cyklen reagerer. På grund af friløbet kan du ”holde hvil” på pedalerne når cyklen triller, fx ned ad bakke.

Frit nav (friløb) med fodbremse

Har din cykel frit nav med fodbremse, vil cyklen bremse, når du træder baglæns. Det giver dig stadig mulighed for at ”holde hvil” på pedalerne når cyklen triller.

Frit nav (friløb) med fodbremse og bakgear

Nogle cykler med frit nav og fodbremse fås med bakgear. Hvis cyklen er sat i bakgear, vil baglæns tråd få cyklen til at køre baglæns. Hvis cyklen ikke er sat i bakgear, vil baglæns tråd aktivere fodbremsen. Bakgear kan bl.a. være nyttigt, hvis du har svært ved at stige af cyklen, og bakgear kan lette parkering og manøvrering af cyklen.

Med eller uden differentialtræk

Trehjulede cykler fås med og uden differentialtræk. Differentialtræk betyder at trækket på de 2 forhjul eller de 2 baghjul er jævn og ensartet, selvom hjulene ruller i forskelligt tempo, fx når du drejer i et sving. Differentialtrækket gør, at kraftoverførslen er bedre, og at cyklen er lettere at manøvrere i sving.

Udstyr og tilpasningerÅben

Udstyr og tilpasningerLuk

Der findes forskelligt udstyr og tilpasninger, som kan anvendes til at tilpasse cyklen til dine behov, fx cykelkurve, stokkeholdere, sidespejl osv. Ofte vil din cykelhandler kunne dig råd og vejledning i forhold til hvilke muligheder der findes. Nedenfor gives nogle forskellige eksempler på udstyr og tilpasninger.

Udstyr til transport af varer og genstande

De fleste trehjulede cykler med oprejst kørestilling kan forsynes med en cykelkurv. Her skal du være opmærksom på fabrikantens angivelser af den tilladte vægt i kurven. Hvis du ikke overholder den, kan cyklen blive ustabil og vanskelig at manøvrere. Der findes også bagagebokse og cykeltasker, som kan anvendes på en trehjulet cykel.

Du kan også få stokkeholdere eller rollatorholdere, som gør det lettere at medbringe en stok eller en rollator på cyklen.

For inspiration, se Udstyr til transport af varer og genstande på cykler.

Andet udstyr til tilpasning af cyklen

En trehjulet cykel vil altid skulle indstilles specifikt til dig, men derudover findes der også forskelligt udstyr, som kan bruges til at tilpasse cyklen.

Der findes forskellige typer af styr og armstøtter, som gør det muligt, at bruge et andet greb til at holde på styret, eller til at få styret tættere på din krop, således at du sidder mere oprejst, når du cykler.

Der findes også pedaler eller fodplader, der gør det muligt at spænde foden fast til pedalen, fx med henblik på at træde cyklen med ét ben. Hvis du har svært ved at holde den siddende balance på cyklen, kan der eventuelt monteres en kropsstøtte på din sadel eller dit sæde. Endelig er det også muligt at få monteret et sidespejl, som gør det nemmere at orientere sig bagud, hvis du fx har nedsat bevægelighed i nakken eller udfordringer med din balance.

Se nogle af de muligheder der findes under Udstyr til tilpasning af cykler.

Gør dit hjem klarÅben

Gør dit hjem klarLuk

Det er vigtigt at tænke på måder at parkere din cykel, da en trehjulet cykel kræver mere plads end en tohjulet cykel. En fordel er dog, at den kan stå uden et cykelstativ eller støttefod.

Hvis du har valgt en cykel med hjælpemotor, så skal der findes et stik, der hvor du ønsker at oplade den, medmindre den har et aftageligt batteri. Hvis du ikke har mulighed for at opbevare cyklen under tag, så kan du få et overtræk eller en ”garage” til at dække cyklen til.

Service og vedligeholdelseÅben

Service og vedligeholdelseLuk

Du bør følge leverandørens anvisninger med hensyn til rengøring, vedligeholdelse og serviceeftersyn. Du skal med regelmæssige mellemrum sikre dig, at cyklen er fuldt funktionsdygtig ved fx at smøre kæde og kabler, efterspænde skruer, tjekke at bremserne virker og efterse øvrige dele. Du kan evt. indgå en serviceaftale med en cykelhandler.

Sikkerhed og reglerÅben

Sikkerhed og reglerLuk

I forhold til sikkerhed er der både aspekter vedrørende færdsel på cyklen og selve cyklen.

Hos Cyklistforbundet kan du læse om Færdselslovens særlige regler for cyklister (kapitel 7).

Hvis du vil vide hvilke krav, færdselsloven har til cyklens udstyr, kan du læse nærmere herom i Bekendtgørelse om cyklers indretning og udstyr m.v.

Sikkerhed ved kørsel

Vær opmærksom på, at du altid skal køre lige op ad og ned over nedkørsler og andre forhindringer med en trehjulet cykel. Sørg for at de to parallelle hjul, hvad enten de er placeret foran eller bag på cyklen, forcerer forhindringen samtidigt. Når du skal svinge med cyklen, skal du tage farten af cyklen.

De fleste underlag, fx cykelstier, skråner også lidt, for at vandet ikke samler sig på vejbanen. Det skal man vænne sig til at korrigere for.

Begiv dig aldrig ud på en offentlig vej, før du føler dig sikker på, at du mestrer det. Nedsat bevægelighed i nakken, balanceproblemer, nedsat overblik over trafikken eller nedsat reaktionsevne kan påvirke evnen til at færdes sikkert i trafikken. Det er derfor vigtigt, at du forholder dig til, om du vil være i stand til at færdes forsvarligt i trafikken på en trehjulet cykel med eller uden motor.

Brugervægt

Fabrikanten skal oplyse, hvor stor en brugervægt den trehjulede cykel er beregnet til. Det skal fremgå af mærkningen og i brugsanvisningen. Det er vigtigt ikke at overskride denne vægt, da cyklen ellers kan gå i stykker.

Bremser

Ifølge Færdselsloven skal en cykel være forsynet med mindst to uafhængige bremsesystemer, der virker på henholdsvis for- og baghjulene.

En cykel med mere end to hjul, der er udstyret med lad, kasse eller lignende, skal desuden være forsynet med parkeringsbremse på de hjul, som bærer ladet. En parkeringsbremse sikrer, at cyklen står stille, når du stiger af og på, og at cyklen bliver stående, hvor du parkerer den. Det er især vigtigt på et skrånende underlag.

Teknisk sikkerhed

Alle trehjulede cykler der markedsføres til personer med en funktionsnedsættelse, skal være CE-mærkede som medicinsk udstyr. Med CE-mærket står leverandøren inde for, at cyklen opfylder kravene i forordningen for medicinsk udstyr. Hvis cyklen ikke er markedsført særligt til personer med funktionsnedsættelser er det ikke et krav, at cyklen lever op til forordningen for medicinsk udstyr.

Den trehjulede cykel skal leve op til en række krav inden for fx sikkerhed, herunder stabilitet, holdbarhed og funktionalitet, der specielt sikrer, at den trehjulede cykel kan anvendes af personer med funktionsnedsættelser. Nogle af disse krav er indeholdt i nedenstående standard:


» Fold alle afsnit ud /