Stokke

Sidst opdateret 14-02-2017

et ældre ægtepar og en stokEn stok kan give dig støtte, hvis du har svært ved at gå, fx på grund af svage muskler eller nedsat balance. I guiden kan du blandt andet læse om, hvad du bør overveje, når du skal vælge en stok, der passer til dig og dine behov.

Der findes mange typer af stokke, både sammenklappelige stokke og ikke sammenklappelige stokke, albuestokke og stokke med hvilesæde. For at du kan vælge den rigtige type stok, er det vigtigt, at du får afdækket dit behov for støtte.

Relevant for dig? Åben

Relevant for dig? Luk

Hvis du har svært ved at gå, fx på grund af nedsat kraft i benene, smerter i ben eller ryg, nedsat balance eller svimmelhed, kan en stok være et relevant hjælpemiddel for dig. Den kan gøre dig i stand til at gå længere strækninger og gøre dig mere sikker i din gang, således at du kan komme mere sikkert omkring.

Det er vigtigt, at det hjælpemiddel, du vælger, giver dig lige præcis den støtte, du har brug for - hverken mere eller mindre. Hvis du kan mærke, at det stadig er usikkert for dig at gå, selvom du bruger en stok, så kan du overveje, om det er en rollator, du har brug for. Du skal også være opmærksom på ikke at bruge stokken i situationer, hvor du faktisk ikke har brug for den. Du kan risikere at forringe din gangfunktion/gangevne, hvis du ikke får den rette træning eller udfordring.

Når du vælger at benytte en stok, skal du også være opmærksom på, at det kan være meget belastende for hænder, arme og skuldre, ligesom den vil ændre det normale gangmønster i forhold til armsving og bevægelser i rygsøjlen.

Hvis du er i tvivl, om en stok er det rette hjælpemiddel for dig, bør du henvende dig til en fagperson, fx hjælpemiddelafdelingen i din kommune, for at få en professionel vejledning. Selvom du ikke søger om at få stokken bevilget hos kommunen, kan de vejlede dig i valget af en stok.

Hvordan vælger du?Åben

Hvordan vælger du?Luk

Der findes flere forskellige typer af stokke. For alle typer gælder, at du bør vælge en stok, der er forsynet med et CE-mærke i forhold til direktivet eller forordningen for medicinsk udstyr. CE-mærket ser ens ud for de forskellige direktivområder, så det skal fremgå af brugsanvisningen, at stokken er CE-mærket i forhold til direktivet eller forordningen for medicinsk udstyr.

Uanset hvilken type stok du vælger, skal du også vælge en stok med passende egenskaber. Det kan du gøre ved at filtrere på egenskaber inde på listen over stokke. Det kan fx være stokkens håndtagshøjde eller hvis stokken skal have en brugervægt på 130 kg eller mere.

I det følgende kan du læse om fordele og ulemper ved de forskellige typer af stokke. 

Almindelige stokke

Har du brug for en let støtte til gang, skal du vælge en almindelig stok. På Hjælpemiddelbasen er stokke inddelt i sammenklappelige stokke og ikke sammenklappelige stokke. En sammenklappelig stok kan være praktisk, hvis du ikke altid har brug for din stok, eller hvis du fx skal have din stok med ud at rejse, eller hvis den blot skal kunne pakkes væk. En ikke-sammenklappelig stok har naturligvis den fordel, at den er klar til brug, uden at du skal klappe den ud først.

Albuestokke

Hvis du har brug for mere støtte i din gangfunktion, kan du med fordel vælge en albuestok. Albuestokken støtter dig mere end en almindelig stok, da den er forsynet med både et håndtag og en støttebøjle til underarmen. Der findes albuestokke, som kan indstilles i højden, og på nogle modeller kan afstanden mellem håndtaget og albuebøjlen også indstilles. De fleste mennesker passer dog til standardmodellerne, hvor indstillingen fra håndtaget til albuebøjlen er forudbestemt.

Stokke med anatomisk håndtag

Både almindelige stokke og albuestokke kan fås med anatomisk håndtag, hvilket betyder, at håndtaget er formet efter højre eller venstre hånd. Vælger du en stok med anatomisk håndtag, er det derfor vigtigt, at du har brug for stokken i den side, som passer til det anatomiske håndtag. Et anatomisk håndtag kan være mindre belastende for håndfladen, hvis du bruger din stok dagligt, eller hvis du lægger meget vægt på stokken. Med funktionen "Filtrér på detaljer" kan du vælge at få vist de stokke, der har anatomisk håndtag.

Stokke med hvilesæde

Hvis du vælger en stok som gangredskab frem for en rollator, er det stadig muligt at få et hvil, hvis du vælger en stok med hvilesæde. Der findes forskellige typer af stokke med hvilesæde. Nogle kan klappes helt sammen og er derfor lette at transportere. Vær opmærksom på, at en stok med hvilesæde vil være tungere end en almindelig stok pga. sædefunktionen.

Dupsko

Når du skal vælge en stok, er det en god idé at tage stilling til hvilke dupsko/dupper, den skal have. Der findes mange forskellige dupsko, oftest lavet af naturgummi eller andet skridsikkert materiale. Du kan også få særligt store dupsko, som gør at stokken kan stå af sig selv, fx når du skal betale ved kassen i supermarkedet.

Der findes også isdupsko, der kan anvendes i sne- og frostvejr. Det er dog vigtigt at overveje, hvor brugbare disse er i Danmark, da de fleste veje og fortov bliver ryddet for sne og is. Nogle modeller kan let af- og påmonteres, hvilket kan være en fordel.

Kom godt i gangÅben

Kom godt i gangLuk

Når du går med en stok, skal du tilstræbe at gå så normalt som muligt både med hensyn til skridtlængde og tempo. Gå så rankt du kan med stokken. Det kan være en god idé at få en anden person til at iagttage din gang for at se, om du går rankt og så normalt som muligt.Kvinde går ned ad trappe med støtte fra gelænder og albuestok

Menneskets naturlige gangmønster er diagonalgang, hvor venstre arm svinges frem sammen med højre ben og vice versa. Derfor skal stokken holdes i modsat hånd i forhold til det ben/den side, som du har problemer med. 

Hvis du bruger to stokke, vil måden du bruger dem på afhænge af, hvor meget du kan støtte på det skadede ben. Hvis du kan støtte næsten helt på benet, skal du stadig føre venstre arm frem sammen med højre ben (diagonalgang), men hvis du næsten ikke eller slet ikke kan støtte på benet, skal begge stokke sættes i jorden på én gang foran dig, så du kan støtte med begge stokke, når du fører benene frem ét ad gangen.

Det er en god idé at få vejledning til, hvordan du anvender din stok, når du går på trapper. Her kan det være en fordel at lave samleskridt op og ned ad trapper. Det vil sige, at du sætter det samme ben op på hvert trin ved hvert skridt.

Når du går samleskridt på en trappe, skal du sætte det ”gode” ben først op på trinet, og når du går ned ad trappen, så skal det ”dårlige” ben sættes først på trinet.

Indstilling af stokken

Har du fået udleveret din stok af kommunen, kan den være indstillet til dig, når du modtager den. Hvis du selv har anskaffet stokken, vil den i nogle tilfælde blive leveret usamlet, og du skal selv sørge for, at den bliver samlet efter anvisningerne og indstillet korrekt, så den passer til dig.

En stok skal indstilles i den rigtige højde inden brug. Det er vigtigt både for at undgå unødige smerter og for at opnå den bedste holdning, når du går. Indstil den, mens du har det fodtøj på, som du oftest vil bruge sammen med stokken. En tommelfingerregel for højdeindstillingen er, at når du står ret op med løst hængende arme ned langs siderne, skal overkanten af stokkens håndtag nå til håndleddet. Der kan selvfølgelig være individuelle hensyn, som gør, at du må vælge en anden indstilling.

Gør dit hjem klarÅben

Gør dit hjem klarLuk

At gøre dit hjem klar til en stok kræver ikke nødvendigvis den store forberedelse. Du kan dog overveje, om det er praktisk at placere en eller flere stokkeholdere rundt i huset. Disse finder du i Hjælpemiddelbasen under stokkeholdere som monteres på vægge eller andre emner. En sådan stokkeholder er en lille krog eller klemme, hvor du kan hænge eller placere stokken. Det kan være praktisk at have fx i badeværelset, køkkenet eller i gangen, så stokken er inden for rækkevidde, når du er på toilet, laver mad eller tager jakke på. Du kan også få stokkeholdere monteret på stokken, således at du kan hænge den på bordkanten, når du sætter dig. Derudover findes der også bærestropper eller magnetiske klips, så du kan have begge hænder fri til fx at betale i supermarkedet.

Desuden findes der også stokkeholdere til at montere på en rollator. Disse er beregnet til dig, som både anvender stok og rollator. Stokkeholderen er monteret på din rollator og kan nemt tages af og sættes på plads igen på rollatoren.

Rengøring og vedligeholdelse Åben

Rengøring og vedligeholdelse Luk

Det er vigtigt at læse forhandlerens brugsanvisning for at vide, hvordan du bedst vedligeholder og rengør din stok. Du skal især være opmærksom på, hvilke rengøringsprodukter, der kan anvendes på det materiale, stokken er lavet i.

Har du valgt en sammenklappelig stok, kan der være mekaniske dele, der kan gå i stykker. Disse bør tjekkes med jævne mellemrum, da delene kan blive slidte. Dette er også særlig vigtigt i forhold til din sikkerhed, så stokken stadig er stabil, når du lægger vægt på den ved gang.

Det er også vigtigt, at du tjekker dupskoene jævnligt, da nedslidte dupsko også kan være årsag til, at stokken ikke står så sikkert fast, som den burde.

Læs altid forhandlerens brugsanvisning for at se, hvordan du bedst vedligeholder din stok.

Sikkerhed Åben

Sikkerhed Luk

For at du kan bruge din stok på en sikker måde, må du sætte dig grundigt ind i, hvordan den fungerer. Læs om sikkerhed ved brug i stokkens brugsanvisning og øv dig i gå med den i sikre omgivelser. Det er en god idé at få hjælp fra en terapeut fra kommunen, så du får den mest hensigtsmæssige og sikre gang, når du går med din stok.

Det er vigtigt at placere stokken forsvarligt, når du sætter den fra dig, så du eller andre personer ikke falder over den. Vær desuden opmærksom på at løse gulvtæpper i din bolig medfører en risiko for ulykker/fald, da stokken kan hænge i eller glide på tæppet.

Teknisk sikkerhed

Stokke der af fabrikanten er beregnet til at kompensere for en funktionsnedsættelse skal være CE-mærket i forhold til direktivet eller forordningen for medicinsk udstyr. Stokke skal leve op til en række krav omkring sikkerhed, styrke, holdbarhed og funktionalitet, som sikrer, at stokken kan anvendes af personer med funktionsnedsættelser. Disse krav fremgår bl.a. af standarden:

Og for albuestokke tillige af standarden:

Hvis stokken lever op til de relevante standarder, og du følger fabrikantens anvisninger, så er den sikker at bruge.


» Fold alle afsnit ud /