Støttegreb, gelændere og toiletstøtter

Sidst opdateret 02-02-2022

Kvinde på et toilet holder i et støttegrebHar du svært ved at holde balancen, svært ved at gå, rejse dig eller sætte dig, så kan opsætning af et støttegreb, et gelænder eller en toiletstøtte være en hjælp. Guiden handler om, hvad du skal være opmærksom på, når disse typer hjælpemidler skal vælges og monteres hjemme hos dig.

Guiden handler om fastmonterede og flytbare støttegreb som kan bruges, når man skifter stilling eller forflytter sig og gelændere til støtte ved gang, fx på trapper. Guiden omhandler desuden toiletmonterede toiletstøtter og fritstående toiletstøtter til brug ved toiletbesøg.

Relevant for dig? Åben

Relevant for dig? Luk

Har du problemer med at gå, er din balance nedsat, eller har du brug for noget at holde fast i, når du skal sætte dig ned på fx toilettet og rejse dig op igen, så kan et støttegreb, et gelænder eller en toiletstøtte være et relevant hjælpemiddel. Disse produkter er beregnet til at forhindre dig i at falde og give dig støtte, når du skal skifte stilling. Støttegrebet eller gelænderet kan være nyttigt både i badeværelset og andre steder i hjemmet, fx på gangarealer, ved ramper og ved indgangsdøre.

Udover eller i stedet for et støttegreb, gelænder eller en toiletstøtte, kan et ganghjælpemiddel også være en hensigtsmæssig løsning, fx en stok eller en rollator.

Kontakt evt. din kommunes hjælpemiddelafdeling, som kan rådgive dig om det rette valg. En fagperson vil også kunne vurdere, om træning kan bidrage til at forbedre dit funktionsniveau.

Hvor og hvordan? Åben

Hvor og hvordan? Luk

Dit valg af produkt afhænger af hvor i hjemmet, du har udfordringer, hjemmets indretning og karakteren af dine mobilitetsmæssige udfordringer. Analysér den eller de udfordringer, du har i dit hjem grundigt og vælg det støttegreb, gelænder eller den toiletstøtte, der bedst løser dine udfordringer.

Herunder finder du en kort gennemgang af, hvilke produkter der kan bruges forskellige steder i dit hjem, og hvad du skal være opmærksom på, når du vælger. Der gives eksempler med fastmonterede støttegreb. Nogle gange kan et flytbart støttegreb være et alternativ, men der er særlige forhold vedrørende sikkerhed, som man skal være opmærksom på, hvis man vælger et flytbart støttegreb.

Støttegreb og gelændere i gangarealer

Der kan være brug for et fastmonteret støttegreb fx ved din indgangsdør som en hjælp, når du skal op ad eller ned ad trin ved døren. Grebet skal monteres der, hvor du har mest gavn af det i forhold til din højde, og i forhold til hvor det rent praktisk kan lade sig gøre at montere det. Et lodret greb, på fx 45 cm, monteret med underkanten 80 cm over gulvet ved døren, vil som regel give tilstrækkelig støtte.

Du kan opsætte ekstra gelændere ved trapper i dit hjem, men gelændere kan også monteres på vægge i gangarealer og ved ramper. Gelændere kan opsættes både indendørs og udendørs. Udendørsgelændere i træ eller plastik vil ikke blive så kolde at røre ved i koldt vejr som et gelænder af metal.

Støttegreb og toiletstøtter i badeværelset

De fleste støttegreb bliver monteret på badeværelset for at forhindre fald. Hvor grebene skal monteres afhænger af din mobilitet, din kropsbygning, hvor langt du kan række, samt indretningen af dit badeværelse. Herunder beskrives, hvilke produkter der egner sig forskellige steder på dit badeværelse.

Ved toilettet

Et lige, fastmonteret støttegreb ved toilettet kan bruges som en hjælp, når du skal sætte dig ned og rejse dig op. Det kan monteres på væggen ved siden af toilettet eller overfor afhængigt af indretningen. Grebet kan monteres vandret, lodret eller skråt.  Ofte vil en længde på 25 cm være nok, hvis du kun skal bruge den ene hånd.

En generel regel for et støttegreb, der er opsat skråt på væggen ved siden af toilettet, er, at støttegrebet skal starte 2-3 cm foran knæet og ca. 5 cm over albuen, når du sidder på toilettet med armene ned langs siden. Det skal monteres i en 45 graders vinkel, så det løber fremad og opad væk fra dig, når du sidder på toilettet (se billedet i toppen af vejledningen). Sæt dig på toilettet og find ud af, om du kan nå det sted, hvor du vil sætte et støttegreb op. Hvis du skal læne dig til siden for at nå støttegrebet, vil det ikke give dig støtte nok.

Et vinklet støttegreb på væggen ved siden af toilettet, på fx 90°, kan være en hjælp, hvis du har smerter i hænder og arme. På den måde kan din vægt fordeles på hele underarmen, når den hviler på den vandrette del af støtten, og den lodrette støtte længst væk fra dig gør det muligt at bevare håndleddet i en neutral position.

Du kan også vælge at montere en støttebøjle som toiletstøtte. Støttebøjlen har samme funktion og kan monteres enten i gulvet eller i væggen.

En toiletstøtte kan være et alternativ til et støttegreb. De fleste monteres på væggen og kan klappes op og ned. Det er en fordel, hvis den ikke bruges hele tiden, og når der skal gøres rent. Nogle toiletstøtter fås med et støtteben, hvilket kan reducere belastningen på væggen. Hvis du har samme styrke i begge sider af kroppen, kan det være en god idé at have en toiletstøtte på hver side af toilettet, så du kan bruge begge arme. 

Der findes også toiletstøtter til gulvmontering. Ønsker du ikke at fastmontere din toiletstøtte, kan du vælge en, der kan monteres på dit toilet eller en, der står frit på gulvet. Endelig kan det også være en mulighed at vælge en toiletforhøjer med armlæn.

Som en generel regel bør højden på en vandret toiletstøtte være lige under albuehøjde, når du sidder på toilettet med albuerne ned langs siden og i en ret vinkel. Det kan desuden være praktisk at montere en toiletpapirholder på din toiletstøtte.

I brusekabinen

I brusekabinen kan det være nyttigt med et lige, fastmonteret støttegreb. Hvis det placeres vandret, kan du holde fast i det – også med begge hænder – mens du bader. Længden på grebet afhænger af, hvor meget plads der er i brusekabinen, og om du skal stå op eller sidde ned under brusebadet. Et greb på 30-50 cm vil ofte passe, og det kan være en fordel at montere støttegreb på to af væggene, så er der noget at holde fast i, og du kan holde balancen, uanset hvordan du står i badet.

Skal støttegrebet bruges sammen med en badestol, vil det ofte skulle sidde lidt lavere. Det bør sidde i en højde, så det giver støtte, når du skal sætte dig og rejse dig op. Det kan være en fordel at montere det i en 45 graders vinkel, så det er lettere at holde fast i, når du skal rejse dig op.

Desuden kan et lodret støttegreb, monteret på væggen umiddelbart uden for brusekabinen, være en hjælp, når du skal sikkert ind i og ud af brusekabinen. Det skal være monteret i en højde, så du ubesværet kan nå det, både når du er uden for og inde i brusekabinen.

Ved badekarret

Ved et badekar vil du typisk skulle bruge to støttegreb. Det ene skal sidde på væggen langs med badekarret, så du kan nå det fra siddende position i badekarret. Da badekarret er aflangt, skal støttegrebet også være langt, ofte vil 50-75 cm være passende.

Det andet støttegreb skal sidde lidt højere oppe på væggen. Det bruges, når du skal rejse dig op fra badekarret. Derfor skal det være monteret i lodret position, så det er let at få fat på, når du skal rejse dig.

Der findes også støttegreb til badekar, som klemmes eller spændes fast på badekarkanten. Det kan bruges som støtte, når du skal op i og ud af badekarret.

Ved håndvasken

Hvis din håndvask sidder langt væk fra noget, du kan støtte dig til, så kan der også være behov for et støttegreb nær ved den. Et alternativ kunne også være en håndvask med indbyggede støttegreb.

Sikkerhed ved brug Åben

Sikkerhed ved brug Luk

Alle støttegreb, gelændere og toiletstøtter skal monteres forsvarligt efter fabrikantens anvisninger og må aldrig belastes med mere end fabrikantens tilladte, maksimale belastning. 

Fastmonterede støttegreb og bøjler monteres i væggen, gulvet eller en anden stabil struktur for at give dig en god stabilitet og støtte, når du skal flytte dig.  At fastmontere sit støttegreb er den sikreste løsning.

Når du skal montere dine greb/bøjler i hjemmet, skal du sørge for:

  • at kontrollere din vægs beskaffenhed – det er ideelt at montere i en massiv væg frem for en gipsvæg, så væggen er stærk nok til at bære, når det belastes.
  • at kontrollere, at der ikke er trukket vandrør eller elektriske ledninger i væggen på det sted, hvor du ønsker at montere støttegrebet.
  • at vælge den rette type skruer og plugs.
  • efter opsætningen at kontrollere, at støttegrebet sidder forsvarligt fast.

Flytbare støttegreb er ofte forsynet med en stor sugekop i begge ender, og de kan derfor sættes op uden brug af værktøj.  Hvis der er mønstre i de klinker, du vil fastgøre støttegrebet til, eller hvis de har en størrelse, der gør, at en af sugekopperne vil komme til at sidde henover en fuge, så vil grebet have svært ved at sidde ordentligt fast. Flytbare støttegreb skal have en indikator, der viser, om grebet sidder forsvarligt fast. Vær opmærksom på at de flytbare støttegreb som regel er beregnet til en lavere belastning end de fastmonterede.

Nogle fabrikanter oplyser, at det er nødvendigt at aftage og påsætte støttegrebet hver gang det bruges, idet mange fliser ikke er glatte nok til, at sugekopperne kan gribe tilstrækkeligt fast, eller fordi grebet kan have løsnet sig. Det er ikke velegnet til permanent brug, men er egnet til at tage med på rejse eller ved midlertidig brug.

Teknisk sikkerhed

Generelt skal runde greb have en diameter mellem 25 og 45 mm for at kunne give et godt greb, og der skal være mindst 35 mm afstand mellem væg og greb, så der er plads til en hånd. Afstanden må dog højst være 6 cm, eller også skal den være større end 25 cm, så hverken voksne eller børn kan komme i klemme. Er grebet ikke rundt, skal det have et tilsvarende areal at gribe om. Grebet skal være nemt at gribe om og holde fast i. Grebet bør være udformet og monteret, så det kan anvendes med én lukket hånd og med få kræfter, hvad enten det er i siddende eller stående stilling.

Vælg et produkt, der er forsynet med et CE-mærke i forhold til direktivet eller forordningen for medicinsk udstyr. CE-mærket ser ens ud for de forskellige direktivområder, så det skal fremgå af brugsanvisningen, at produktet er CE-mærket i forhold til direktivet eller forordningen for medicinsk udstyr. Støttegreb og toiletstøtter skal leve op til en række krav, til fx styrke, holdbarhed og funktionalitet. Disse krav fremgår bl.a. af standarden:

Hvis produktet lever op til standarden, og du følger fabrikantens anvisninger, så er støttegrebet sikkert at bruge.


» Fold alle afsnit ud /