Toiletsæder med skylle- og tørrefunktion

Sidst opdateret 23-03-2017

Kvinde på toilet med skylle- og tørrefunktionDenne guide handler om toiletsæder med skylle- og tørrefunktion fx til dig, der ikke selvstændigt kan klare den nedre hygiejne, og som gerne vil undgå at skulle have hjælp til dette.

Der findes toiletsæder med skylle- og tørrefunktion, der kan påmonteres det eksisterende toilet samt egentlige toiletter med indbygget skylle- og/eller tørrefunktion. I Hjælpemiddelbasen finder du disse to varianter under produktgrupperne brusere og lufttørrere til toiletter og toiletter med bruse- og/eller tørrefunktion. Denne guide omhandler toiletsæder med skylle- og tørrefunktion, men guiden kan også være nyttig, hvis du ønsker at anskaffe et toilet med disse funktioner indbygget.

Relevant for dig? Åben

Relevant for dig? Luk

Toiletsæder med skylle- og tørrefunktion kan anvendes af de fleste, men det kan være et særligt relevant produkt til personer med funktionsnedsættelse, ældre eller andre personer, der har svært ved at klare toiletbesøg uden hjælp.
Et toiletsæde med skylle- og tørrefunktion kan medvirke til at gøre dig mere selvhjulpen ved toiletbesøg, men du skal fx selv kunne trække dine bukser ned og op, samt rejse dig fra toilettet for at blive helt selvhjulpen. Toiletsæder med skylle- og tørrefunktion kan lette og bedre hygiejnen ved de daglige toiletbesøg og bidrage til øget følelse af frihed.

Nogle toiletsæder med skylle- og tørrefunktion har indbygget armlæn, som kan være en hjælp, når du skal rejse dig fra og sætte dig på toilettet. De fleste armlæn kan klappes op eller ned, så du har større bevægelsesfrihed, når du sidder på toilettet, og gør det muligt at flytte dig sidelæns til eller fra en kørestol. Vær opmærksom på, om der er plads til armlænene på badeværelset.

Alternativt kan man anskaffe armlæn, som monteres på toilettet, fritstående armlæn, støttegreb til montering på væggen, eller toiletstøtter, der monteres i væggen eller i gulvet ved siden af toilettet. Læs mere i guiden om støttegreb, gelændere og toiletstøtter.

Kan du ikke benytte ovenstående løsninger, findes der også elektrisk indstillelige toiletsædeløftere, der kan hjælpe dig med at sætte dig på og rejse dig fra toilettet. De fleste kan anvendes sammen med toiletsædet med skylle- og tørrefunktion.

Kontakt evt. din kommunes hjælpemiddelafdeling, før du anskaffer dig et toiletsæde med skylle- og tørrefunktion. Kommunen kan rådgive dig om det rette valg, og en fagperson kan eventuelt vurdere, om træning kan bidrage til at forbedre dit funktionsniveau.

Som fagperson skal du være opmærksom på, at nogle, fx personer med demens, kan blive skræmt eller være skeptiske overfor et sådant hjælpemiddel, hvilket kan bevirke, at skylle- og tørrefunktionen ikke er den rigtige løsning.

Hvordan vælger du? Åben

Hvordan vælger du? Luk

Før du vælger et toiletsæde med skylle- og tørrefunktion, er der en række egenskaber, du skal tage stilling til for at kunne vælge det rette produkt.

Skyllefunktion

Der findes toiletsæder med forskellige skyllefunktioner. Du skal overveje, om du både har behov for skyl bagtil (analt) og fortil (feminint), eller om du kan nøjes med et toiletsæde, der kun skyller bagtil.

Temperaturregulering

På nogle modeller kan du regulere temperaturen på vandet, der skylles med. Det er dog vigtigt, hvis du har følsom hud, ikke at indstille temperaturen for varmt, da temperaturer selv ved 41 grader kan give forbrændinger. Hvis du ikke selv kan justere (eller føle) temperaturen, kan det være en fordel at få produktet forudindstillet (fx af leverandøren) til en bestemt temperatur.

På toiletsæder med lufttørring, er der som regel også mulighed for at regulere temperaturen af luften. Her skal du være opmærksom på samme forsigtighedshensyn som ved reguleringen af vandtemperaturen.

Vandtryk

Der findes toiletsæder med skyllefunktion, hvor du kan regulere vandtrykket. Det kan være en fordel at kunne justere trykket, da der kan være forskel på, hvor grundigt skyllefunktionen skal kunne rengøre.

Betjening

Der findes flere former for betjening af toiletsædets funktioner. Du skal overveje, om det er nemmest for dig, at du styrer skylle- og tørrefunktionen med en fjernbetjening, eller om du kan styre funktionerne på en betjening, som sidder fast på toiletsædet eller på væggen i badeværelset. Hvis du vælger en fjernbetjening, kan det være en fordel at overveje på forhånd, hvor den kan ligge eller sidde, så den er let tilgængelig for dig.

Der kan ligeledes være forskel på, om toiletsædet er forprogrammeret til en given varighed af skylle- eller tørreperioden, eller om du kan justere på denne. Ligeledes skal du være opmærksom på, om du er i stand til at trykke på knapperne på fjernbetjeningen med dine fingre.

Flere brugere

Nogle toiletsæder med skylle- og tørrefunktion kan forudindstilles til flere brugeres præferencer med hensyn til fx temperatur og vandtryk. Og nogle har en ”børnesikring”, så betjeningen kan begrænses til bestemte brugere. Det er også vigtigt, at toilettet kan anvendes og betjenes på almindelig vis sammen med toiletsædet, dvs. uden at bruge toiletsædets elektriske funktioner, fx ved strømsvigt.

Størrelse

Du skal være opmærksom på, at et toiletsæde med skylle- og tørrefunktion ofte har en mindre indvendig diameter samt en anden udformning end et normalt toiletsæde. Dette kan være problematisk, hvis du er bred bagtil. Du bør undersøge detaljerne omkring størrelsen af toiletsædet med skylle- og tørrefunktion, inden du anskaffer dig et. På Hjælpemiddelbasens produktliste kan du fx filtrere på, hvor bred og dybt sæddet eller toiletåbningen skal være.

Varme i toiletsædet

Nogle toiletsæder med skylle- og tørrefunktion har indbygget varme i sædet. Det kan være en god idé at vælge denne funktion, hvis du fx har spasticitet, da kulden fra et koldt toiletsæde kan øge din spasticitet, og dermed gøre det svært at sidde på toilettet.

Toilettets højde

Når du installerer et toiletsæde, vil det ofte betyde, at toiletsædet medvirker til, at toilettets højde over gulv bliver forøget. Dette kan gøre det svært at få et godt fodfæste, når du skal rejse dig fra toilettet.

For de fleste vil det være lettere at komme af med afføring på toilettet, hvis du sidder på et lavt toilet, idet den optimale stilling indtages ved at bøje i hoften, rette ryggen op, svaje i lænden og læne hele kroppen fremad, så du stritter med halebenet. Hvis toilettet er forhøjet, anbefales det derfor, at du sætter fødderne op på en lav skammel (fx en plastskammel beregnet til børn) for at opnå denne stilling. Men det skal være en skammel, som er let at skubbe væk igen, mens man sidder på toilettet. Læs evt. mere i artiklen Den optimale defækationsstilling giver succes fra fagbladet Sygeplejersken.

De fleste toiletsæder med skylle- og tørrefunktion kan anvendes sammen med en toiletforhøjer. Dette vil være beskrevet nærmere i brugsanvisningen fra leverandøren.

Selvrensende dyse

I nogle toiletsæder med skylle- og tørrefunktion er der indbygget en rensefunktion, der minimerer eventuelle lugtgener fra dyserne, samtidig med at dyserne rengøres. 

Låg

Undersøg om det er muligt at sidde på låget af toiletsædet med skylle- og tørrefunktion, hvis det er et behov for dig. Du kan udsøge informationer omkring dette i produktets brugsanvisning. 

Kom godt igangÅben

Kom godt igangLuk

Når dit toiletsæde med skylle- og tørrefunktion er installeret, kan du benytte det. Når du er færdig på toilettet, så sæt dig godt tilbage på sædet, læn overkroppen lidt frem og brug fjernbetjeningen eller den knapfunktion, som det pågældende toilet har til skylle- og tørrefunktionen. Nogle toiletsæder med skylle- og tørrefunktion har en knapfunktion, der henviser til enten skylning foran (feminint skyl) eller bagtil (analt skyl). Der kan være forskel på, om du skal holde knappen inde, eller om vaskefunktionen er forprogrammeret til en given varighed af skyllet. Nogle leverandører anbefaler, at et skyl bagtil har en varighed af ca. 20 sekunder, og at et skyl af kvinders forreste område har en varighed af ca. 5 sekunder.

Gør dit hjem klarÅben

Gør dit hjem klarLuk

Toiletsæder med skylle- og tørrefunktion kan ikke nødvendigvis installeres hos alle, da det stiller krav til de fysiske forhold på dit badeværelse. Det drejer sig blandt andet om afstanden fra toilet til væg og afstanden fra toilet til bruser, idet der er regler om afstanden mellem elektriske apparater og vand. Ligeledes bør strømforsyningen til toiletsædet være let tilgængelig, så eventuelle ledninger ikke udgør en risiko for fald.

Montering

Toiletsædet skal kunne tilsluttes en standard vandtilslutning med mulighed for lukning af vandtilførslen og toiletsædet skal kunne tilsluttes en standard stikkontakt med jord. Stikkontakten skal være let tilgængelig og tæt på toilettet. Stikket på toiletsædet skal være forsynet med en jordledning med et jordben. Toiletsædet med skylle- og tørrefunktion skal tilsluttes en stikkontakt, der er korrekt installeret og jordet, iht. Stærkstrømsbekendtgørelsen. Her fremgår også de krav, der gælder for afstande fra stikkontakter til vandudtag. I Bygningsreglementet kan du finde krav omkring ”Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer” (se 8.4.3). Disse krav skal også overholdes.

Det er vigtigt at have en fagmand med på råd, inden du anskaffer dig et toiletsæde med skylle- og tørrefunktion, så du er sikker på, at udstyret og monteringen opfylder kravene i Stærkstrømsbekendtgørelsen og Bygningsreglementet.

Rengøring og vedligeholdelse Åben

Rengøring og vedligeholdelse Luk

Du bør følge leverandørens anvisninger med hensyn til rengøring og vedligeholdelse af toiletsædet med skylle- og tørrefunktion. Hvis du har anskaffet dig et toiletsæde med skylle- og tørrefunktion, skal du med regelmæssige mellemrum sikre dig, at det stadig sidder forsvarligt fast ved fx at stramme skruer og efterse øvrige dele.

De fleste toiletsæder med skylle- og tørrefunktion skal rengøres som et almindeligt toiletsæde. Det fremgår af leverandørens brugsanvisning, om sædet kan tåle at blive sprøjtet over med vand. Husk også at trække dyserne ud og aftør dem ved hver rengøring. Det er en god idé at rengøre dyserne ca. hver 2. måned med mild kalkopløsningsmiddel, evt. eddike. Benyt evt. en gammel tandbørste til at få kalkaflejringer af. Nogle toiletsæder med skylle- og tørrefunktion har automatisk rensning af dyserne.

Sikkerhed ved brug Åben

Sikkerhed ved brug Luk

Overbelast ikke toiletsædet med skylle- og tørrefunktion, men følg nøje leverandørens anvisninger.

Du skal sikre dig, at låget er beregnet til at sidde på, hvis du ønsker at kunne sidde på toiletsædet med lukket låg.

Alle toiletsæder med skylle- og tørrefunktion, som markedsføres og sælges i Danmark, skal være CE-mærkede. Markedsføres produktet til personer med en funktionsnedsættelse skal produktet opfylde kravene i direktivet eller forordningen for medicinsk udstyr. Hvis det udelukkende markedsføres som et komfortprodukt, skal det være CE-mærket efter lavspændingsdirektivet, for at den elektriske sikkerhed er i orden.

Toiletsæder med skylle- og tørrefunktion til personer med funktionsnedsættelser skal desuden leve op til en række krav, fx omkring sikkerhed, herunder stabilitet, holdbarhed og funktionalitet, der sikrer, at toiletsædet med skylle- og tørrefunktion kan anvendes af personer med funktionsnedsættelser. Disse krav fremgår bl.a. af standarden:

Hvis produktet lever op til standarden, og du følger leverandørens anvisninger, så er toiletsædet med skylle- og tørrefunktion sikker at bruge.


» Fold alle afsnit ud /