Toiletsæder med skylle- og tørrefunktion

Sidst opdateret 23-01-2023

Kvinde på toilet med skylle- og tørrefunktionGuiden handler om toiletsæder med skylle- og tørrefunktion fx til dig, der har svært ved selvstændigt at klare den nedre hygiejne, og som gerne vil undgå at skulle have andres hjælp til dette.

Der findes toiletsæder med skylle- og tørrefunktion, der kan monteres på et eksisterende toilet eller separate toiletter med indbygget skylle- og/eller tørrefunktion. I Hjælpemiddelbasen finder du disse to varianter under produktgrupperne brusere og lufttørrere til toiletter og toiletter med bruse- og/eller tørrefunktion.

Denne guide omhandler toiletsæder med skylle- og tørrefunktion, men guiden kan også være nyttig, hvis du ønsker at anskaffe et toilet med disse funktioner indbygget.

Relevant for dig? Åben

Relevant for dig? Luk

Toiletsæder med skylle- og tørrefunktion kan anvendes af de fleste, men det kan være særligt relevant for dig, der har svært ved at klare toiletbesøg uden hjælp.

Et toiletsæde med skylle- og tørrefunktion kan medvirke til at gøre dig mere selvhjulpen ved toiletbesøg men for at blive helt selvhjulpen, skal du selv kunne trække dine bukser ned og op, samt kunne sætte og rejse dig fra toilettet. Toiletsæder med skylle- og tørrefunktion kan lette og bedre hygiejnen ved de daglige toiletbesøg og bidrage til øget følelse af frihed og uafhængighed.

Nogle toiletsæder med skylle- og tørrefunktion har indbygget armlæn, som kan være en hjælp, når du skal rejse dig fra og sætte dig på toilettet. De fleste armlæn kan klappes op eller ned, hvilket kan gøre det lettere at forflytte sig fx til eller fra en kørestol. De indbyggede armlæn fylder lidt mere, så vær opmærksom på om der er plads til armlænene på badeværelset.

Alternativt kan du anskaffe armlæn, som monteres på toilettet, fritstående armlæn, støttegreb til montering på væggen, eller toiletstøtter, der monteres i væggen eller i gulvet ved siden af toilettet. Læs mere i guiden om støttegreb, gelændere og toiletstøtter.

Hvis ovenstående løsninger ikke opfylder dine behov, findes der også elektrisk indstillelige toiletsædeløftere, der kan hjælpe dig med at sætte dig på og rejse dig fra toilettet. De fleste kan anvendes sammen med toiletsædet med skylle- og tørrefunktion.

Kontakt evt. din kommunes hjælpemiddelafdeling, før du anskaffer dig et toiletsæde med skylle- og tørrefunktion. Kommunen kan rådgive dig om det rette valg, og en fagperson kan vurdere, om træning eventuelt kan bidrage til at forbedre dit funktionsniveau.

Hvordan vælger du? Åben

Hvordan vælger du? Luk

Før du vælger et toiletsæde med skylle- og tørrefunktion, er der en række egenskaber, du kan overveje.

Skyllefunktion

Der findes toiletsæder med forskellige skyllefunktioner. Nogle toiletsæder har skyl både bagtil (analt) og fortil (feminint), andre skyller kun bagtil. Der findes toiletsæder, hvor du kan regulere vandtrykket. Det kan være en fordel at kunne justere trykket, da der kan være forskel på, hvor grundigt skyllefunktionen skal kunne rengøre.

Temperaturregulering

Nogle toiletsæder har en funktion, hvor du selv kan regulere temperaturen på vandet. Vær opmærksom på, ikke at indstille temperaturen for højt, da selv temperaturer, som er få grader over kropstemperatur, kan give forbrændinger. Hvis du har svært ved selv at justere eller mærke temperaturen, er det på nogle typer muligt at indstille vandet til en bestemt temperatur.

På toiletsæder med lufttørring er der som regel også mulighed for at regulere temperaturen af luften. Her skal du også være opmærksom på ikke at indstille temperaturen for højt.

Betjening

Der findes flere muligheder for betjening af toiletsædets funktioner. Der kan bl.a. være forskel på, om toiletsædet er programmeret til en given varighed af skylle- og tørreperioden, eller om du kan justere på denne via betjeningspanelet.
Betjeningen kan ske via et betjeningspanel placeret for enden af armstøtten, på siden af toiletsædet eller på væggen. Der findes også mulighed for at få betjening via en fodpedal eller en fjernbetjening. Hvis du vælger en fjernbetjening, skal du overveje hvor den placeres, så den er let tilgængelig for dig.

Flere brugere

Nogle toiletsæder med skylle- og tørrefunktion kan forudindstilles til flere brugeres præferencer med hensyn til fx temperatur og vandtryk og nogle har en ”børnesikring”, så betjeningen kan begrænses til bestemte brugere.

Størrelse

Du skal være opmærksom på, at et toiletsæde med skylle- og tørrefunktion ofte har en mindre indvendig diameter samt en anden udformning end et normalt toiletsæde. Det kan derfor være en god idé at undersøge detaljerne omkring størrelsen af toiletsædet med skylle- og tørrefunktion, inden du anskaffer dig et.

Varme i toiletsædet

Nogle toiletsæder med skylle- og tørrefunktion har indbygget varme i sædet. Denne funktion kan være nyttig, hvis du fx har spasticitet, da kulden fra et koldt toiletsæde kan øge din spasticitet, og dermed gøre det svært at sidde på toilettet.

Toilettets højde

Når du installerer et toiletsæde, vil det ofte betyde, at toilettets højde over gulv bliver forøget. Dette kan gøre det svært at få et godt fodfæste, fx når du skal rejse dig fra toilettet. Den øgede siddehøje kan desuden gøre det sværere at komme af med afføringen, men det kan løses med en lav fodskammel. Det skal være en fodskammel, som er let at skubbe væk igen, mens man stadig sidder på toilettet, så den ikke står i vejen, når du skal rejse dig fra toilettet.

De fleste toiletsæder med skylle- og tørrefunktion kan anvendes sammen med en toiletforhøjer. Dette vil være beskrevet nærmere i brugsanvisningen fra leverandøren.

Selvrensende dyse

I nogle toiletsæder med skylle- og tørrefunktion er der indbygget en rensefunktion, der minimerer eventuelle lugtgener fra dyserne, samtidig med at dyserne rengøres. 

Låg

Hvis du har brug for at kunne sidde på låget af toiletsædet, findes der toiletsæder med skylle- og tørrefunktion og låg, som er beregnet til dette. Du kan finde informationer om dette i produktets brugsanvisning.

Gør dit hjem klarÅben

Gør dit hjem klarLuk

Toiletsæder med skylle- og tørrefunktion kan ikke nødvendigvis installeres hos alle, da det stiller krav til de fysiske forhold på dit badeværelse. Det drejer sig blandt andet om afstanden fra toilet til væg og afstanden fra toilet til bruser, idet der er regler om afstanden mellem elektriske apparater og vand. Ligeledes bør placeringen af strømforsyningen overvejes, så eventuelle ledninger ikke medfører en risiko for fald.

Montering

Toiletsædet skal tilsluttes en standard vandtilslutning med mulighed for lukning af vandtilførslen. Desuden skal toiletsædet tilsluttes en standard stikkontakt med jord. Stikkontakten skal være let tilgængelig og tæt på toilettet. Af Stærkstrømsbekendtgørelsen fremgår de krav, der gælder for afstande fra stikkontakter til vandudtag. I Bygningsreglementet kan du finde krav omkring ”Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer” (se 8.4.3). Disse krav skal også overholdes. Du kan søge rådgivning og vejledning omkring dette hos en fagperson.

Rengøring og vedligeholdelse Åben

Rengøring og vedligeholdelse Luk

Du bør følge leverandørens anvisninger med hensyn til rengøring og vedligeholdelse af toiletsædet med skylle- og tørrefunktion. Et separat toiletsæde med skylle- og tørrefunktion, skal regelmæssigt efterses, så det sikres, at det stadig sidder forsvarligt fast.

De fleste toiletsæder med skylle- og tørrefunktion kan rengøres som et almindeligt toiletsæde. Det fremgår af leverandørens brugsanvisning, om sædet kan tåle at blive sprøjtet over med vand. Husk også at rengøre og afkalke dyserne. Nogle toiletsæder med skylle- og tørrefunktion har automatisk rensning af dyserne.

Sikkerhed ved brug Åben

Sikkerhed ved brug Luk

Du skal sikre dig, at låget er beregnet til at sidde på, hvis du ønsker at kunne sidde på oven på låget af toiletsædet.

Alle toiletsæder med skylle- og tørrefunktion, som markedsføres og sælges i Danmark, skal være CE-mærkede.

Markedsføres produktet til personer med en funktionsnedsættelse skal produktet CE-mærkes som medicinsk udstyr, og desuden leve op til en række krav, fx omkring sikkerhed, herunder stabilitet, holdbarhed og funktionalitet. Disse krav fremgår bl.a. af standarden:

Hvis toiletsædet udelukkende markedsføres som et komfortprodukt, skal det være CE-mærket efter lavspændingsdirektivet, for at den elektriske sikkerhed er i orden.


» Fold alle afsnit ud /