English  Printervenlig
Ved brug af Hjælpemiddelbasen accepteres cookies til statistik og funktionalitet. Ok, fjern denne besked eller læs om brug af cookies og muligheder for at afvise cookies.

Du er her: Forside | Produktvejledninger | Epilepsi anfaldsalarmer

Epilepsi anfaldsalarmer

Kvinde der sover med anfaldsalarm på natbord21-09-2017 af Max Peder Jensen

En anfaldsalarm er med til at sikre, at et anfald ikke overses, selvom du er alene, fx når du sover. Der kan være behov for at anvende en anfaldsalarm, hvis du har brug for hjælp i forbindelse med et anfald, og du ikke selv kan tilkalde hjælp.

Denne vejledning giver et overblik over forskellige typer af anfaldsalarmer. I Hjælpemiddelbasen finder du en oversigt over nogle af de anfaldsalarmer til personer med epilepsi, der er på det danske marked. Anfaldsalarmer ligger på Hjælpemiddelbasen sammen med øvrige personlige nødalarmsystemer, der bl.a. indbefatter flere typer nødkaldeanlæg. Sengevagte og faldalarmer findes i produktgruppen med ikke-kropsbårne automatiske nødkald.

Er en epilepsi anfaldsalarm relevant for dig?Åben

Er en epilepsi anfaldsalarm relevant for dig?Luk

Typen af anfald afgør, om du har brug for en anfaldsalarm. Er du i tvivl om, hvilken type anfald du får, så spørg lægen eller dit behandlingssted. Her kan du også få rådgivning om behovet for en personlig alarm til overvågning i sengen eller en kropsbåren type, der kan overvåge 24 timer i døgnet. Det er lægens vurdering af anfaldenes karakter, herunder alvorlighed og nødvendigheden af at kunne gribe ind, der er afgørende for alarmtype og relevans.

Hvilke typer anfaldsalarmer findes der?Åben

Hvilke typer anfaldsalarmer findes der?Luk

Inden du vælger alarm, er det vigtigt at sikre, at den valgte alarm opfanger de typer af anfald, som du har. Undersøg med dine pårørende eller primære omsorgsperson, hvilken type alarm der passer bedst til din situation.

Når du anvender en anfaldsalarm, der automatisk sender besked til andre ved anfald, er det vigtigt, at du er indstillet på, at du bliver overvåget. Graden af overvågning kan variere alt efter type. Er du pårørende til en borger, der har brug for en epilepsi anfaldsalarm, men hvor borgeren ikke selv kan give et habilt samtykke om brugen af denne alarm – og ønsker du, som pårørende, at kommunen eller bostedet skal udstyre vedkommende med en anfaldsalarm, så kan det karakteriseres som overvågning, og der kan være tale om, at det skal håndteres som magtanvendelse. Paragrafferne for magtanvendelse findes i Servicelovens §125-§129.

Forskellige typer anfaldsalarmer:

Sengealarmer med infrarød kamera og bevægelsesanalyse

En sengealarm med kameraovervågning kan anvendes sammen med en app på en smartphone. Når du sover, overvåger kameraet sengen med en infrarød, næsten usynlig, belysning. Kameraet registrerer bevægelse, og når det genkender tilstrækkelig vedvarende bevægelse, udløser det en alarm på din pårørendes smartphone. Smartphonen skifter derefter til video- og lydtilstand, så din pårørende kan se og høre, hvad der foregår. Der kan føres log over al registreret bevægelse.

Sengealarmer med bevægelsessensor

En sengealarm med en bevægelsessensor monteres på sengen og tilsluttes senderen, der kan sende en alarm, når der er et anfald. Alarmen kan sendes til en personsøger, et telefonnummer eller direkte via et installeret kaldeanlæg.

width=

Armbåndsalarm

En armbåndsalarm kan anvendes både nat og dag. Armbåndet har sensorer, der kontinuerligt måler dine bevægelser i armen, og kan således identificere et anfald. Ved anfald sender armbåndet et signal til kaldeanlægget via bluetooth eller radiosignaler. Kaldeanlægget sender en alarm til en personsøger, et telefonnummer ved opkald eller en SMS til en mobiltelefon.

Armbåndsalarm til smartphone

Armbåndsalarmer med 24 timers overvågning sammen med en smartphone måler dine bevægelser i armen og kan således identificere et anfald. Ved anfald sender armbåndet et signal til en app på en smartphone via bluetooth eller over et lukket netværk. App’en sørger for at afsende et alarmkald til et telefonnummer eller via internettet til en pårørende eller en omsorgsperson. Nogle typer giver mulighed for, samtidigt med alarmen, at sende en SMS med oplysning om GPS-koordinaterne for, hvor du befinder dig under anfaldet.

Øvrige anfaldsalarmer i smart-ure og arm- eller ankelbårent smykke med sensorer

Ligesom armbåndsalarmerne fås der i dag mange smart-ure (smartwatches), der har sensorer, som kan kobles sammen med en app på en smartphone, der ved anfald sender et alarmopkald til pårørende eller en omsorgsperson.

I Hjælpemiddelbasens app-søgning kan du søge efter apps til epilepsi anfaldsovervågning. Alternativt kan du søge direkte i App Store, Google Play Butik eller Microsoft Store på din smartphone.

Sikkerhed ved brug Åben

Sikkerhed ved brug Luk

Læs altid producentens brugsanvisning, og følg anvisningerne til både sikkerhed, montering, anvendelse og vedligeholdelse af det givne hjælpemiddel.

CE-mærkning

Hvis produktet er udviklet og markedsføres specifikt til mennesker med funktionsevnenedsættelser, skal det være CE-mærket efter Direktivet for medicinsk udstyr. CE-mærkning betyder, at leverandøren står inde for, at hjælpemidlet lever op til de væsentlige krav i direktivet, bl.a. i forhold til sikkerhed.

Der findes en overordnet standard for alle hjælpemidler, DS/EN 12182:2012, Hjælpemidler til personer med funktionsevnenedsættelse - Generelle krav og prøvningsmetoder, som fabrikanter kan anvende som baggrund for CE-mærkningen.

Vil du vide mere? Åben

Vil du vide mere? Luk

Kommunen kan i visse tilfælde bevilge en af anfaldsalarm efter servicelovens §112. Læs Ankestyrelsens afgørelse nr. 77-15 om bevilling af anfaldsalarmer til personer med epilepsi.


» Fold alle afsnit ud Fold alle afsnit ud

Nyeste hjælpemidler
Care Tracker - Rosa
Stella Care ApS
Care Tracker - Rosa
Otiom
Otiom A/S
Otiom
Care Tracker - Smart
Stella Care ApS
Care Tracker - Smart