Kropsbårne hjælpemidler til støtte af ryggen

Sidst opdateret 03-10-2017

Mand med støttekorset, der plukker æblerHar du rygproblemer (bækken, lænd eller nakke) i form af smerter, manglende kræfter eller skæv ryg, kan du have gavn af et støttende hjælpemiddel (en ortose). Guiden giver et overblik over forskellige typer af kropsbårne hjælpemidler til støtte af ryggen, fx korsetter og bandager, samt et indblik i de forskellige anvendelsesmuligheder.

Kropsbårne hjælpemidler til støtte af ryggen er inddelt efter ryggens opbygning: bækkenet (den sakro-iliakale del), lænden (lumbaldelen), den midterste del af ryggen (den thorakale del) og nakken (den cervikale del)

 

Relevant for dig?Åben

Relevant for dig?Luk

Kropsbårne hjælpemidler til støtte af ryggen er designet til at støtte eller påvirke ryggens knogler, led og muskler. De kan være fremstillet særligt til dig for at imødekomme særlige behov, eller de kan være færdigfremstillede og klar til brug. Nogle af hjælpemidlerne kan indstilles og tilpasses.

Kropsbårne hjælpemidler til støtte af ryggen kan fx bruges til at:

  • understøtte eller tilpasse kroppen
  • reducere konsekvenserne af en deformitet
  • forhindre bevægelse af et område (fx ved hypermobilitet)
  • forbedre funktioner
  • smertelindre
  • fremme heling og beskytte væv
  • skabe andre virkninger (fx placebo, varme, øget opmærksomhed).

Hvis du er i tvivl, om et kropsbåret hjælpemiddel til støtte af ryggen er det rette for dig, bør du henvende dig til en fagperson, fx en bandagist eller en ergo- eller fysioterapeut i din kommune, for at få en professionel vejledning. Selvom du ikke søger om at få hjælpemidlet bevilget hos kommunen, kan de vejlede dig i valget.

Hvad skal du vælge?Åben

Hvad skal du vælge?Luk

Hvis du fx har haft piskesmæld, har skæv ryg, har instabil lænd eller bækken, har brug for støtte ved tunge løft eller er gravid og har bækkenløsning, kan et kropsbåret hjælpemiddel til støtte af ryggen være relevant for dig. Hjælpemidlet kan gøre dig i stand til at udføre aktiviteter uden smerte eller med mere støtte og stabilitet.

Det er vigtigt, at det hjælpemiddel, du vælger, giver den støtte, du har brug for – hverken mere eller mindre. Kan du mærke, at du enten stadig er for usikker i dine bevægelser, eller at du føler dig indskrænket i dine bevægelser, bør du overveje, om det er det rigtige hjælpemiddel for dig.

Et kropsbåret hjælpemiddel bør have en positiv påvirkning på dit funktionsniveau. Du skal bl.a. være opmærksom på, om hjælpemidlet hæmmer ryggens muskler, hvilket kan medføre, at du ikke kan gå så langt, som du plejer.

Nedenunder beskrives forskellige typer af kropsbårne hjælpemidler til støtte af ryggen:

Bækkenbælter

Er du gravid, og har du smerter omkring bækkenet og korsbenet, kan et bækkenbælte måske hjælpe dig.Gravid kvinde med bækkenkorset på shopping


En graviditet øger presset på leddene i bækkenet. Det kan give smerter enten i sakroiliakaleddene, der sidder på hver side af korsbenet, eller ved symfysen, som er leddet ved skambenet.

Anvender du et bækkenbælte, hjælper det med at holde leddene sammen, når du bevæger dig. På den måde belaster du ikke leddet så meget og mindsker smerterne i det. Et bækkenbælte kan også give dig ekstra støtte under maven til at bære den ekstra vægt af barnet.

Tal med en fysioterapeut, der kan vise dig de bevægelser, du bør undgå, og hvilke øvelser der kan være gode for dig, hvis du har bækkenløsning.

Lænde- og rygkorsetter

Lændekorsetter og rygkorsetter, fx elastiske bløde korsetter eller stofstøttekorsetter, bliver ofte brugt i stedet for en operation af fx sammenfald i ryggen som følge af knogleskørhed – eller som aflastning af ryggen i forbindelse med forsnævring i rygmarvskanalen. Det kan også være ved problemer med fx lænde-instabilitet, skæv ryg eller ved diskusprolaps eller smerter på grund af nervetryk fra disci.

Korsetter består af elastiske og/eller ikke-elastiske dele. De kan have elastisk virkning på langs eller tværs. Der kan også være afstivende dele i korsettet, der kontrollerer mulighederne for bevægelse.

Husk altid at tale med din læge, en ergo- eller fysioterapeut eller en bandagist for at få vurderet, om et kropsbåret hjælpemiddel til støtte af lænden eller ryggen kan gavne dig.

Støttekorsetter til maven

Et støttekorset til maven kan aflaste en svækket bugvæg, fx efter operation eller ved svag bugvæg. Nogle korsetter kan også anvendes til at understøtte et kraftigt maveparti. Korsettet understøtter bløddelene og påvirker stillingen af de indre organer. Nogle korsetter er forsynet med fleksible stivere, der holder stoffet på plads, når korsettet strammes, og som stabiliserer yderligere.

De fleste korsetter lukkes med velcro, så korsettet kan tilpasses dine evner og ønsker. Nogle korsetter er lavet af et elastisk materiale og tilpasser sig din kropsform. Andre er mere stive i materialet.

Efter fx større brokoperationer i maveregionen kan det i nogle tilfælde være nødvendigt at anvende bløde korsetter. Du kan derfor også finde eksempler på støttekorsetter til maven under brokhjælpemidler.

Halskraver og nakkebandager

Hvis du har haft piskesmæld, kan en halskrave eller nakkebandage måske aflaste dig eller smertelindre. Der findes både nakkebandager, der slutter helt til om halsen og andre, der er åbne foran med en støttende bøjle. Vær opmærksom på, at en ergo- eller fysioterapeut bør hjælpe dig med at vurdere, hvordan du kan anvende produkterne i forhold til ikke at miste muskelkraft eller forværre evt. smerter.

Når du anvender en halskrave eller en nakkebandage, skal du være opmærksom på, at den nedsætter din bevægelighed. Det er ofte uhensigtsmæssigt i forhold til smertelindring. Andre gange kan begrænsning af bevægeligheden dog virke aflastende for dig. Det er vigtigt, at smerterne ikke bliver værre, når du anvender produktet. Vær også opmærksom på at udvise ekstra forsigtighed, når du færdes i trafikken, da nedsat bevægelighed og kanten fra en halskrave kan reducere dit udsyn.

 

Kom godt i gangÅben

Kom godt i gangLuk

Når du anvender dit kropsbårne hjælpemiddel til støtte af ryggen, skal du være opmærksom på, at det ikke gnaver. Får du gnavesår eller tryksår, sidder hjælpemidlet enten for stramt, for løst, eller også er det ikke tilpasset dig. Det er vigtigt, at du reagerer på et eventuelt tryksår og undgår at forværre såret ved fortsat at have hjælpemidlet på. Opsøg i så fald en ergo- eller fysioterapeut eller bandagist, som kan hjælpe dig med at finde ud af årsagen til tryksåret og eventuelt hjælpe dig med at tilpasse hjælpemidlet.

Er du i tvivl om et eventuelt tryksår, eller er der opstået tryksår, skal du gå til læge.

Du skal tilstræbe at gå og bevæge dig så normalt som muligt, når du bruger et kropsbåret hjælpemiddel til støtte af ryggen. Husk, at du fortsat skal gå med et armsving og en let rotation i kroppen.  

Tager du et elastisk korset på, skal du tage fat i begge ender af korsettet og strække det ud til begge sider med dine arme. På den måde spænder du elasticiteten i korsettet bagtil over lænden. Herefter kan du lukke korsettet fortil. 

Hvis dine smerter i ryg eller ben bliver værre, når du har hjælpemidlet på, bør du tage den af. Det er en god ide, at få en læge eller en ergo- eller fysioterapeut til at vurdere hvor mange timer du bør anvende hjælpemidlet om dagen. Hjælpemidlet bør aldrig anvendes mere end 6 timer dagligt med mindre en læge eller en ergo- eller fysioterapeut har vurderet det anderledes. Fortsæt desuden med at træne dine mave- og rygmuskler, så du ikke mister muskelkraft.

Rengøring og vedligeholdelseÅben

Rengøring og vedligeholdelseLuk

Følg altid leverandørens anvisninger med hensyn til rengøring og vedligeholdelse af dit hjælpemiddel.

De fleste kropsbårne hjælpemidler til støtte af ryggen kan maskinvaskes. Luk først evt. velcro, og vask hjælpemidlet i en vaskepose – det forlænger velcroens levetid.

Sikkerhed ved brugÅben

Sikkerhed ved brugLuk

Tjek med jævne mellemrum, om dit kropsbårne hjælpemiddel passer godt nok. Tager du på, eller taber du dig, kan det betyde, at du ikke opnår optimal støtte og effekt af dit hjælpemiddel. Du bør orientere dig om, hvor hyppigt et kropsbåret hjælpemiddel til støtte af ryggen bør udskiftes eller tilrettes, enten i forhandlerens brugsanvisning eller ved en ergo- eller fysioterapeut eller bandagist.

Teknisk sikkerhed

Kropsbårne hjælpemidler til støtte af ryggen, som er beregnet til at kompensere for en funktionsnedsættelse, skal være CE-mærket i forhold til direktivet eller forordningen for medicinsk udstyr. De skal fx leve op til en række krav i forhold til styrke og materialer, og fabrikanten skal kunne dokumentere, at de tjener det formål, de markedsføres til. Disse krav fremgår bl.a. af standarderne:

Forskning på områdetÅben

Forskning på områdetLuk

Der findes sparsom dokumentation for effekten af kropsbårne hjælpemidler til støtte af ryggen. Et forskningsstudie fra 2014 konkluderede, at to typer rygbandager mindskede milde lændesmerter og forbedrede gangfunktionen uden at forårsage muskeltræthed (1).

En forskningsartikel fra 2013 gennemgik kontrollerede forsøg, systematiske anmeldelser og anbefalingerne fra relevante medicinske fora, der omhandlede effekten af kropsbårne hjælpemidler til støtte af ryggen. Forfatterne af forskningsartiklen påpegede, at kropsbårne hjælpemidler til støtte af ryggen ikke har effekt, hverken efter operation, ved udstrålende smerter i lænd, ved piskesmæld i nakken eller som smertebehandling. Hjælpemidlerne bør derfor kun anvendes efter individuel overvejelse af indikationer i hvert tilfælde (2).

ReferencerÅben

ReferencerLuk

(1) Saito, H., Sekiguchi, M., Yamanda, H., Tomoyuki, K., Shinichi, K. (2014).Comparison of postural changes and muscle fatigue between two types of lumbar support: a prospective longitudinal study. Fukushima Jounal of Medical Science; Vol. 60 (2014) No. 2 p. 141-148.

(2) Zarghooni, K.; Beyer, F.; Siewe, J.; Eysel, P (2013): The orthotic treatment of acute and chronic disease of the cervical and lumbar spine. Dtsch Arztebl Int 2013; 110(44): 737–42.


» Fold alle afsnit ud /