Særlig belysning

Sidst opdateret 10-01-2018

Køkkenarbejde med direkte lys på arbejdsområdetGuiden har fokus på særlig belysning til personer med nedsat syn. I guiden kan du blandt andet få gode råd til, hvad du skal være opmærksom på, når du skal vælge hvilken type af belysning, der passer til dine behov.

I Hjælpemiddelbasen er belysning delt op i almen belysning, der lyser rummet eller et større område op enten indenfor eller udenfor, og læse- og arbejdsbelysning, som oplyser et mere afgrænset område, når du fx læser, spiser eller arbejder med et håndværk.

Relevant for dig?Åben

Relevant for dig?Luk

Der kan være flere årsager til, at man får brug for særlig belysning:

 • Aldring: Behovet for lys stiger med alderen. Øjet bliver mere følsomt over for blænding og får sværere ved at tilpasse sig fra lys til mørke (adaptation). Ældre mennesker bør derfor sørge for at have tilstrækkelig og veltilpasset belysning i hjemmet.
 • Nedsat syn: Den rette belysning afgør, om man kan udnytte sin synsrest optimalt. Personer med nedsat syn kan opnå stor forbedring ved at indrette sig med godt lys i hjemmet.
 • Kognitive funktionsnedsættelser: Mennesker med fx demens eller autisme kan have glæde af at bruge lys som støtte i dagligdagens aktiviteter eller til at opretholde en døgnrytme.

Behovet for belysning er individuelt

Behovet for belysning er individuelt. Uanset om man har en funktionsnedsættelse eller ej, reagerer man forskelligt på lys og foretrækker forskellig belysning. Også mennesker med samme funktionsnedsættelse, fx samme øjensygdom og grad af synsnedsættelse, kan have helt individuelle behov.

Behovet for belysning afhænger af aktivitet, tid og sted

Udover at mennesker har forskellige præferencer, afhænger behovet for belysning bl.a. også af:

 • Hvilke aktiviteter, man udfører eller deltager i.
 • Hvornår aktiviteten finder sted (årstider, tid på døgnet).
 • Hvor aktiviteten finder sted (inde, ude, køkken, bad, mørkt rum, lyst rum).

Råd og vejledning

Hvis du har nedsat syn, kan du kontakte synsrådgivningen i din kommune eller det kommunale eller regionale kommunikationscenter for nærmere udredning samt rådgivning om belysning.

Hvis du har behov for råd og vejledning om belysning ved kognitive funktionsnedsættelser, kan du kontakte hjælpemiddelafdelingen i din kommune.

Hvilken type belysning har du brug for?Åben

Hvilken type belysning har du brug for?Luk

Du skal vælge lampe efter den type belysning, som du har brug for i et givent rum til en given aktivitet. Det kan altså både være til generel oplysning af et helt rum, fx køkken, badeværelse eller udendørs, eller det kan være til direkte belysning på et afgrænset område, når du fx læser, laver mad eller håndarbejde. Typisk vil det være godt at supplere den generelle belysning med specifik belysning på fx genstande og rummets møbler.

Generel oplysning af et helt rum

Der er en række lysforhold, du kan være opmærksom på for at opnå den bedste oplysning af et rum. Generel belysning findes typisk som loftslamper eller væglamper. Når du vælger generel belysning, kan du orientere dig i forhold til, om lampen lyser nedad eller opad:

 • Nedadrettet lys. Lamper, der lyser nedad, er gode til at skabe jævn belysning i et rum. Vær dog opmærksom på, om den nedadrettede belysning blænder, da dette kan skabe dårlige lysforhold for øjnene. Hvis du er lysfølsom eller har problemer med adaptation, er det vigtigt at vælge en blændfri lampe, som har lysdæmpning. En god tommelfingerregel er, at lampen blænder, hvis du kan se pæren.
 • Opadrettet lys. Lamper, der lyser opad, er gode til at skabe jævn belysning i rummet og giver desuden et garanteret blændfrit lys i modsætning til det nedadrettede lys. For lamper med opadrettet lys kan du med fordel lade lyset reflektere på en hvid overflade (loftet eller væggen), så du opnår den bedste spredning af lyset. Vær opmærksom på, at det kan være svært at se konturer med opadrettet lys alene, og det er derfor godt at supplere med direkte belysning.
 • Kombineret opadrettet og nedadrettet lys. Der findes også lamper, som kombinerer de to typer af lys og dermed både lyser opad til oplysning af rummet, samtidig med at der er en lampe, der lyser nedad på et afgrænset område.

Direkte belysning af et afgrænset område

Ved måltider, håndarbejde, læsning og andre aktiviteter anbefales det at supplere den generelle belysning med direkte lys. Det direkte lys oplyser et afgrænset område og kan fx være i form af en skrivebordslampe, kuvertlampe eller lygte. De forskellige typer direkte lys har forskellige egenskaber og fordele. Dette kan du læse mere om i afsnittet Gode råd om belysning i hjemmet.

Gennemgå først de lamper, du allerede har i hjemmet

Det er en god ide først at gennemgå de lamper, som du allerede har i hjemmet. Måske kan du nøjes med at ændre placeringen af lampen eller ændre på lysstyrke eller farve ved hjælp af en anden type pære (læs mere herom i afsnittet Valg af pære). Hvis du skifter pære, skal du være opmærksom på, om pærens watt passer til det, lampen er egnet til.

Gode råd om belysning i hjemmetÅben

Gode råd om belysning i hjemmetLuk

Det er vigtigt med god belysning i alle rum i hjemmet. I dette afsnit kan du læse, hvad du skal være opmærksom på i de forskellige rum.

Lys i køkkenet

Overvej, hvor du har brug for godt arbejdslys. Det er vigtigt at sikre nok belysning på arbejdsområderne fx ved vask, komfur og køkkenbord. En lampe, der giver direkte lys på emnet, og som kan justeres i retning, fx en skrivebordslampe, kan være en god mulighed i et køkken, da den kan indstilles, så du ikke selv skygger for arbejdet.

Lys ved måltider

Ved måltidet kan du supplere den generelle belysning med direkte lys, fx i form af en kuvertlampe. Kuvertlampen er en mindre lampe, der kan sættes på bordet, så den oplyser din tallerken.

Måltid med brug af kuvertlampe til at oplyse tallerken

Kuvertlamperne findes også i en transportabel udgave, hvis du skal spise andre steder end derhjemme, og kan ofte foldes sammen, så de fylder mindre ved transport.

Lys i badeværelset

I badeværelset skal du sikre god generel belysning for at skabe de bedste muligheder for god hygiejne, fx i form af væglamper eller loftslamper. På grund af muligheden for direkte vandpåvirkning gælder der særlige regler for armaturer på badeværelset alt efter lofthøjde og placering, fx afstand til vandhaner og brusere. På Hjælpemiddelbasen kan du filtrere produkterne, så du kun får vist lamper, der er velegnede til vådrum.

Vær opmærksom på, at belysningen ikke utydeliggør eventuelle kanter/trin til fx brusekabine med risiko for at falde. Du kan evt. markere kanter og trin med markeringstape. Spotlys på ansigt til barbering mv. kan blænde og medføre adaptationsproblemer. Her kan teaterbelysning omkring spejlet være en god løsning for nogle. Det kan desuden være en fordel at vælge pærer med høj farvegengivelse, gerne over 90 Ra, så det er nemmere at se detaljer (læs mere om farvegengivelse i afsnittet Valg af pære).

Lys i soveværelset

Hvis du står op om natten, skal du sikre dig, at synet vænnes til lysforholdene, inden du begynder at færdes. Det kan være en god ide at kunne tænde og justere lyset fra din seng. En anden mulighed er sensoraktiveret belysning, der tænder ved bevægelse. Sensoraktiveret belysning til soveværelset finder du bl.a. i Hjælpemiddelbasen under anden almen belysning.

Belysning i skabe

Der findes flade armaturer, der kan opsættes inde i fx klædeskab og køkkenskab, og som tænder automatisk, når skabslågen åbnes. Nogle typer har indbygget lysdæmper. På Hjælpemiddelbasen finder du belysning til skabe under anden læsebelysning og arbejdsbelysning.

Lys ved aktiviteter

Ved håndarbejde, læsning og lignende aktiviteter anbefales det at supplere den generelle belysning med direkte lys, fx en skrivebordslampe. En skrivebordslampe kan ofte vinkles, så den lyser direkte på det, du arbejder med, og så du ikke selv skygger for arbejdsområdet. Hvis du har behov for en lup på lampen, skal du være opmærksom på, om lampen er stærkt nok i alle sine led til at bære luppen og samtidig holde sin position. For nogle er det nyttigt at anvende en lampe med indbygget lup til hobbyarbejde, en såkaldt luplampe.

Ved nogle aktiviteter kan det også være brugbart med en kuvertlampe, som er beregnet til at oplyse et mere afgrænset område, fx en bog eller bingoplade. Kuvertlamper findes også i en transportabel udgave, hvis du skal bruge dem andre steder end derhjemme, og kan ofte foldes sammen, så de fylder mindre ved transport. Ved andre aktiviteter, hvor du bevæger dig rundt og har brug for at bruge begge hænder, kan en pandelampe være en løsning.

Udendørs belysning

Det også vigtigt at sikre mulighed for belysning uden for din bolig, fx langs indkørsel, på trapper, på forhindringer og oplysning ved postkassen.

Trappe oplyst af ledelys placeret under gelænderet

Det kan være en god idé at montere bevægelses- eller lyssensorer på udendørslamperne, så de tænder automatisk, enten når du går op ad havegangen eller trappen, eller når det bliver mørkt udenfor.

Lys ved trapper

Sørg altid for god belysning ved trin og kanter. Generel belysning ved trapper kan suppleres med såkaldt ledelys ved gelænder eller trin fx lysbånd med dioder til montering under gelænder. Det er vigtigt, at kanter og trin ikke udviskes af belysningen. På Hjælpemiddelbasen finder du denne type lys under anden almen belysning.

Sørg for jævne lysovergange fra rum til rum

Sørg for at have god, jævn belysning i alle rum, du bruger, når du bevæger dig rundt i hjemmet. Det tager tid for øjet at vænne sig til bratte overgange mellem lys og mørke. Skal du fx fra stuen ind til køkkenet via entréen, hvor du har slukket lyset, kan du risikere at øjnene ikke når at vænne sig fra mørket til lyset i køkkenet. Disse lysskift kan gøre det endnu sværere at se, fordi øjnene bruger tid på at vænne sig til lysskiftet.

Betjening af belysningÅben

Betjening af belysningLuk

Overvej placering af kontakter

Overvej, hvor din generelle belysning skal kunne tændes, fx ved døren, inden du går ind i et rum, nedenfor og ovenfor trappe, ved sengen når du skal op om natten osv. Derved undgår du at skulle færdes i mørket for at komme hen til kontakten.

Sensoraktiveret belysning

Der findes også lamper, som tænder ved hjælp af sensorer i stedet for en kontakt. Den sensoraktiverede belysning kan både tænde ved bevægelse, på bestemte tidspunkter eller når det bliver mørkt udenfor.

Sensoraktiveret belysning kan være en fordel for borgere med demens, der fx ikke selv er opmærksomme på at tænde lyset i soveværelse, på gangarealer og ved trapper, hvis de står op om natten. Sensoraktiveret belysning kan også være en fordel, hvis kontakten er svær at komme hen til, fx når du skal ind i hjemmet.

Valg af pæreÅben

Valg af pæreLuk

Når du vælger pære, kan du orientere dig i forhold til:

 • Lumen (lysmængde) – angiver, hvor stor en mængde lys, pæren udsender. Jo mere lys, du har brug for, des højere lumen skal du vælge. Fx svarer 800 lumen til lysmængden fra en 60 watts glødepære.
 • Ra-værdi (farvegengivelse) – angiver lysets evne til at gengive farver på en skala fra 0-100. Jo højere Ra-værdi, des bedre farvegengivelse. Dagslys har en Ra-værdi på 100. Til områder, hvor du skal se detaljer, fx ved spejlet eller i køkkenet ved madlavning, skal du vælge en Ra-værdi på over 90.
 • Kelvin (farvetemperatur) – angiver om lyset er varmt (gult lys) eller koldt (hvidt/blåhvidt lys). Jo højere farvetemperatur, desto koldere lys. Anvend 3500-4500 K (koldt lys) til lyskrævende aktiviteter, og under 3000 K (varmt lys) til afslapning.

Det er en individuel sag, hvor meget lys (lumen) man har behov for, hvilken grad af farvegengivelse (Ra), man ønsker, samt hvilken farvetemperatur (kelvin) man har mest glæde af. Du er nødt til at prøve dig frem. Mangler der oplysninger på pærens pakning, kan du spørge forhandleren til råds.

Med Hjælpemiddelbasens filtrerings-funktion kan du filtrere specifikt efter kelvin-, Ra- og lumenværdierne.

Flimmerfrit armatur

Hvis du har nedsat syn, eller på anden måde kan blive påvirket af flimrende lys, fx hvis du har epilepsi, bør du undgå ældre lysstofarmaturer med glimtændere, da disse lamper flimrer meget.

Varmeneutrale lamper

Hvis du har behov for at have hoved og lampe tæt på hinanden, fx ved hobbyaktiviteter eller læsning, skal du være opmærksom på, at den valgte lampe eller pære ikke afgiver generende varme. En halogenpære bliver fx varm i modsætning til LED pærer. Med funktionen Filtrér på Hjælpemiddelbasen kan du vælge kun at få vist lamper, der er varmeneutrale.

Intelligent belysning

Intelligent belysning er lamper, der kan indstilles til automatisk at tænde/slukke samt regulere belysningsstyrke, temperatur og farve. Nogle typer kan indstilles til at køre i en fast rytme. Belysningen kan styres manuelt eller via en app på din smartphone. Nogle personer med autisme kan fx have gavn af lys, der – ved automatisk farveskift – hjælper med at strukturere dagen. På nogle demensplejehjem og bosteder for mennesker med multiple funktionsevnenedsættelser har man installeret særlige døgnlyslamper, hvor lysregulering understøtter den naturlige døgnrytme og derigennem bidrager til bedre søvn samt mindre urolig og udadreagerende adfærd.

Rengøring og vedligeholdelseÅben

Rengøring og vedligeholdelseLuk

Læs og følg altid fabrikantens brugsanvisning. Der kan være vigtige oplysninger om rengøring og vedligeholdelse. Generelt afgiver lyskilder mindre lys med tiden, og fx kan nedslidte lysstofrør flimre og dermed være til gene.

Lamper reflekterer mindre lys, når de bliver snavsede – det er derfor vigtigt, at lamper og pærer regelmæssigt bliver gjort rene.

Sikkerhed ved brugÅben

Sikkerhed ved brugLuk

Råd om sikkerhed ved brug af lamper

 • Varme. Vær opmærksom på, hvorvidt pærer eller lamper bliver varme, særligt hvis du skal arbejde med dem tæt på krop eller ansigt.
 • Fastgør ledninger. Fastgør ledninger med ledningssøm, så du ikke falder i dem.
 • Lampen og pærens holdbarhed. Orienter dig om lampens eller pærens holdbarhed i fabrikantens brugsanvisning og hav altid friske pærer på lager.
 • Lysstyrke og lumen. Vær sikker på, at lampen er beregnet til den lysstyrke, som pæren har.
 • Installation. Vær desuden opmærksom på, at du kun må installerer lamper, som indgår i et færdigt sæt med ledninger, transformer og brugervejledning, og altså blot skal sættes i stikkontakt. Hvis lampe og transformer er købt hver for sig, skal du have en autoriseret elektriker til at installere lampen.

CE-mærkning

Produkter, der er udviklet og markedsført specifikt til mennesker med funktionsevnenedsættelser, skal være CE-mærket efter direktivet eller forordningen for medicinsk udstyr. CE-mærkning betyder, at leverandøren står inde for, at hjælpemidlet lever op til de væsentlige krav i direktivet/forordningen, bl.a. i forhold til sikkerhed.

Der findes en overordnet standard for alle hjælpemidler, som fabrikanter kan anvende som baggrund for CE-mærkningen:

Der findes desuden en standard om belysning på arbejdspladsen. Den specificerer krav til belysning for mennesker ved indendørs arbejdspladser, som skal opfylde visuel komfort og ydeevnekrav for personer med normal synskapacitet:

Elektrisk udstyr, som ikke er markedsført som medicinsk udstyr, skal være CE-mærket i forhold til det europæiske lavspændingsdirektiv. CE-mærket ser ens ud for de forskellige direktivområder, så det skal fremgå af brugsanvisningen, hvilket direktiv CE-mærket forholder sig til. Spørg evt. leverandøren om dokumentation herfor.

Vil du vide mere?Åben

Vil du vide mere?Luk

Bolius, Gode råd om indendørs belysning, 2016

Dansk Blindesamfund, Tilgængelighed for blinde og svagsynede, TIBS, 2015

Energistyrelsen, Guide til nyt lys, 2012

Gate 21, Håndbog om lys, trivsel og alder – Hvordan hænger det sammen?, 2015

Lysviden.dk indeholder en stor samling artikler, illustrationer, m.m. om lys.

Volf, Carlo, Lys der forebygger, DOLL Green Lab og Fotonik og Al i samarbejde med Sundheds og Omsorgsforvaltningen, Københavns kommune, 2015


» Fold alle afsnit ud /