Urinopsamlere

Sidst opdateret 05-07-2018

Sovende mand med urinkolbe fæstnet på sengekantenHar du problemer med blæren, urininkontinens eller vanskeligt ved at benytte et toilet, fx under rejser, så kan du måske have gavn af hjælpemidler til opsamling af urin. I denne guide kan du læse mere om urinopsamlere.

Urinopsamlingsposer, urinkolber og fastgørelsesanordninger, som fx holdere og tasker, er produkter, du kan finde i Hjælpemiddelbasen under Hjælpemidler til at opsamle urin.

Bemærk, at det er vigtigt, at du er udredt af en læge, inden du anskaffer dig et hjælpemiddel til urinopsamling. Lægen, en kontinenssygeplejerske eller en hjælpemiddelterapeut kan hjælpe dig med at vurdere, om et hjælpemiddel til urinopsamling kan gavne dig.

Relevant for dig?Åben

Relevant for dig?Luk

Har du problemer med din blære, urininkontinens eller har du en funktionsnedsættelse, der bevirker, at du har svært ved at benytte et toilet, fx under rejser, møder og sportsarrangementer, kan et hjælpemiddel til urinopsamling være relevant for dig.

En ble kan også være løsningen, hvis du har problemer med at holde på urin og/eller afføring. Læs mere om de forskellige typer af bleer til voksne i vejledningen om bleer til voksne.

Et velfungerende hjælpemiddel kan give mere livskvalitet i hverdagen. Kan du mærke, at din hverdag bliver besværliggjort, eller hvis du føler dig forhindret i at udføre aktiviteter og deltage i sociale arrangementer, eller hvis du er hæmmet af hjælpemidlet, bør du overveje, om du har det rigtige hjælpemiddel.

Hvad findes der?Åben

Hvad findes der?Luk

Skal urinopsamleren kunne bæres på kroppen (være kropsbåren)? Skal den kunne hænge på fx kørestol eller seng? Skal du kunne medbringe urinopsamleren, eller er den blot til hjemmebrug? Og skal den have tilbageløbsventil med mere? Når du leder efter et produkt til opsamling af urin i Hjælpemiddelbasen, kan du filtrere på egenskaber, så du fx får vist produkter, der har tilbageløbsventil, til engangsbrug osv.

Urinposer

Urinposer bliver anvendt til opsamling af urin fra enten kateter, penishylstre eller en urostomipose (en udvendig pose, der fungerer i stedet for blæren).
Urinposer findes både som sengeposer og benposer i forskellige størrelser med lukket eller åben ende og med slanger i flere længder.

Har du normal blærefunktion og anvender kateter, fx på grund af en forstørret prostata eller urinrørsforsnævring, og har du en normal følelse af fyldt blære, kan det være en god idé at vælge en urinpose med en åben ende, så du selv kan tømme posen/blæren efter behov. Kvinde med urinpose fæstnet på låret
Posen har en ventil til tømning, så du kan åbne for ventilen, når du har vandladningstrang – eller som minimum fem-seks gange i døgnet, hvilket svarer til en normal vandladningsfrekvens i de vågne timer. Du skal være opmærksom på, hvor ofte du skal skifte din urinpose med åben ende. Der findes både poser, der skal skiftes dagligt, og poser, der kan anvendes i flere dage.

Urinposer med lukket ende kan ikke tømmes, hvilket betyder at hele posen skal skiftes, når den er fyldt. Hvis du pga. neurologiske årsager har en manglende følelse af en fyldt blære, kan du have gavn af en urinpose med lukket ende.
Du skal afgøre, hvor stor en mængde urinposen skal kunne indeholde, og hvor lang slangen skal være. Ved større urinproduktion (mere end 500 ml), fx om natten, kan det være en god idé at anvende en urinpose med lukket ende, der kan rumme omkring 2000 ml.

Fiksering af urinposer

Urinposer kan fikseres på forskellig vis. Der findes både urinposer med kort slange og med lang slange. I dagtimerne er en urinpose med kort slange mest velegnet (dagpose). Posen er som oftest fæstnet på låret eller læggen i en speciel poseholder. Om natten er urinposen med lang slange mest velegnet (natpose), da posen kan hænge på kanten af sengen – enten ved hjælp af sikkerhedsnåle, som fæstnes til lagnet eller madrassen – eller ved hjælp af et stativ, der kan hænge på sengekanten.
Du kan også finde poseholdere eller fastgørelsesordninger i Hjælpemiddelbasen.

Kolber

Hvis du har brug for en urinopsamler i form af en kolbe, findes de i udgaver, der kan bruges af mænd og/eller kvinder.

Nogle urinkolber er specielt velegnet til rejsebrug, idet de indeholder et absorberende stof, der omdanner urinen til gele. Nogle er kun til éngangsbrug, andre kan bruges flere gange.

I Hjælpemiddelbasen kan du også finde holdere og tasker til urinkolber, så du kan placere din kolbe forsvarligt efter brug. Der findes både holdere, som kan sættes fast på fx sengekanten, eller poser som du kan opbevare kolben i.

Bækkener

Hvis du har brug for et hjælpemiddel, der både kan opsamle urin og afføring, kan du måske have gavn af et bækken. Der findes forskellige former for bækkener, og når du vælger bækken, skal du forholde dig til, om det skal benyttes stående, siddende, eller når du fx ligger i sengen.

Du skal være opmærksom på, at dit bækken ikke skal være højere, end at du er i stand til at løfte dig op på bækkenet. Der findes også forskellige størrelser på både de indvendige og udvendige mål af de forskellige bækkener.
Størrelsen på bækkenet kan variere, og når du vælger bækken, skal du være opmærksom på, at du kan sidde eller ligge behageligt på bækkenet, og at du kan holde balancen uden at føle, at du skal anstrenge dig. Du skal også kunne komme af med urin eller afføring uden problemer, så du ikke kommer til at spilde bækkenets indhold. Mange bækkener har et låg, så du kan afskærme indholdet efter brug.

Der findes bækkener i både metal og i plastik. Der findes også nogle specielle bløde engangsbækkener, som er velegnede, hvis du er i risiko for at udvikle tryksår og dermed ikke kan anvende et bækken af plast eller stål. Du kan også finde engangsbækkener, som kan medbringes, fx hvis du skal ud at rejse.

Kom godt i gangÅben

Kom godt i gangLuk

Et hjælpemiddel til opsamling af urin må ikke ”gnave”. Det er vigtigt, at du reagerer på eventuelle smerter i forbindelse med brug.

Når du har kateter og anvender en urinpose kan der være en øget risiko for at udvikle en blærebetændelse, hvis du ikke får tømt blæren tilstrækkeligt. Det er vigtigt at få skyllet urinvejene godt igennem og drikke rigeligt i løbet af dagen – gerne to liter. Tal med din læge, om hvad du kan være opmærksom på, og hvad du kan gøre forebyggende.

Når du placerer din urinpose, er det vigtigt, at posen anbringes, så der ikke trækkes i et evt. kateter. Desuden skal du være opmærksom på, at der ikke dannes knæk på slangen, så urinen kan løbe frit.

Posen skal altid befinde sig under blæreniveau. Det vil sige på låret/læggen, når du er oppe, og på sengekanten, når du ligger i din seng/på din sofa. Urinposen må ikke placeres på gulvet, da dette forhøjer infektionsrisikoen.

Kommer der pludselig ingen urin i fx din urinpose eller igennem kateteret, kan det skyldes, at der er knæk på slangen, eller at et evt. kateter er stoppet til. Er det sidste tilfældet, skal du kontakte en sygeplejerske eller din egen læge/vagtlæge for at få hjælp.

En urinpose skal helst tømmes senest, når den er ¾ fuld, idet der ellers er risiko for, at posen går i stykker, eller der sker tilbageløb af urin i slangen.

Rengøring og håndteringÅben

Rengøring og håndteringLuk

Følg altid leverandørens anvisninger med hensyn til rengøring og vedligeholdelse af dit hjælpemiddel. Poser og propper til urinopsamling kan smides ud i skraldespanden, når de er tømt.

Rengøring af urinkolber

Anvender du en kolbe, skal du huske, at den er personlig. Hvis du skal dele din urinkolbe med andre, bør den varmedesinficeres efter hver anvendelse. Det kan fx gøres i en opvaskemaskine eller bækkenkoger. Hvis du ikke har mulighed for at varmedesinficere din kolbe skal den skylles og rengøres med vand og sæbe. Du kan med fordel bruge en kolbebørste. Du kan vælge efterfølgende at tørre kolben med toiletpapir og derefter desinficere kolben med sprit.

Rengøring af bækkener

Hvis du anvender et bækken, skal du huske, at dette er personligt. Hvis du skal dele dit bækken med andre, bør det varmedesinficeres hver gang, det har været i brug. Dette gøres fx i en opvaskemaskine eller bækkenkoger.

Sikkerhed ved brug Åben

Sikkerhed ved brug Luk

Hjælpemidler til urinsamling skal være CE-mærkede i forhold til direktivet eller forordningen for medicinsk udstyr. De skal fx leve op til en række krav i forhold til styrke og materialer, og fabrikanten skal kunne dokumentere, at de tjener det formål, de er markedsført til. Der findes specielle krav, der sikrer, at hjælpemidler kan anvendes af personer med funktionsnedsættelser. Disse krav fremgår bl.a. af standarden:

DS/EN 12182:2012 Hjælpemidler til personer med funktionsevnenedsættelse – generelle krav og prøvningsmetoder.

For urinopsamlingsposer findes der tillige en specifik standard, der bl.a. stiller krav til belastning, styrke og evne til at modstå stød:

DS/EN ISO 8669-2:1997 Urinopsamlingsposer. Del 2: Krav og prøvningsmetoder.

Vil du vide mere? Åben

Vil du vide mere? Luk

Du kan finde flere informationer omkring inkontinens på Kontinensforeningen, der er en privat patientorganisation, der bl.a. varetager interesser for urin- og afføringsinkontinente børn og voksne.

Se også Hjælpemiddelbasens målgruppeindgang til hjælpemidler til inkontinens, der giver eksempler på hjælpemidler til personer, som har nedsat kontrol over vandladning eller afføring.

Du kan også læse følgende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen:

Statens Serum Instituts nationale infektionshygiejniske retningslinje Forebyggelse af urinvejsinfektion i forbindelse med urindrænage og inkontinenshjælpemidler, udgave 1.1 2015 (se link i vejledning om bleer)


» Fold alle afsnit ud /