Åbne data

Social- og Boligstyrelsen stiller gratis og åbent data fra Hjælpemiddelbasen til rådighed for alle.

Dataudtræk fra Hjælpemiddelbasen har siden databasens etablering været anvendt af stadig flere offentlige og private hjælpemiddelleverandører samt it-leverandører til at understøtte lagerstyring, informationssøgning og sagsbehandling på hjælpemiddelområdet.

Siden september 2018 har Hjælpemiddelbasens data været udstillet som offentlige åbne data. Dette betyder, at alle gratis kan anvende data fra Hjælpemiddelbasen ved at acceptere vilkår, hvor man bl.a. forpligter sig til såkaldt fair brug, og ikke at anvende data således at der sker konkurrenceforvridning.

Data fra Hjælpemiddelbasen udstilles som kommaseparerede filer og ved en json webservice.

Gå til Åbne data og dokumentation.