Åbne data

Socialstyrelsen stiller gratis og åbent data fra Hjælpemiddelbasen til rådighed for alle.

Dataudtræk fra Hjælpemiddelbasen har siden databasens etablering været anvendt af stadig flere offentlige og private hjælpemiddelleverandører samt it-leverandører til at understøtte lagerstyring, informationssøgning og sagsbehandling på hjælpemiddelområdet.

For at skabe endnu bredere anvendelsesmuligheder og give lettere adgang til at bruge Hjælpemiddelbasens data til at udvikle nye innovative løsninger til gavn for borgere, kommuner, regioner og erhvervsliv har Socialstyrelsen besluttet, at data fra Hjælpemiddelbasen fra september 2018 udstilles som offentlige åbne data.

Dette betyder, at alle gratis kan anvende data fra Hjælpemiddelbasen ved at acceptere nogle enkelte vilkår, hvor man bl.a. forpligter sig til såkaldt fair brug, og ikke at anvende data således at der sker konkurrenceforvridning.

Data fra Hjælpemiddelbasen udstilles som kommaseparerede filer og ved en json webservice.

Gå til Åbne data og dokumentation.