Vedligehold din kørestol og mobilitet

Sidst opdateret 30-11-2018

Ung mand i kørestolGuiden er målrettet dig, som sidder i en individuelt tilpasset manuel kørestol og kommer omkring, primært ved egen hjælp, både inde og ude.

Vejledningen gennemgår, hvad det indebærer at vedligeholde sin kørestol, og gør opmærksom på en række grundlæggende forhold, som har betydning for, at du, som bruger af en individuelt tilpasset manuel kørestol, kan opretholde din mobilitet.


SiddestillingÅben

SiddestillingLuk

At sidde godt betyder at have størst mulig komfort og funktion med mindst mulig anstrengelse. En kørestol, som skal anvendes i lang tid, bør være så godt tilpasset, at den næsten føles som et korset, der passer perfekt til din krop i den siddende stilling. Den skal give komfort og støtte, så den frem­mer mobilitet og minimerer udvikling af problemer som smerte, deformiteter og vævsskader.

At kørestolen passer til dig vil sige, at den har de rigtige mål. Kørestolens sædedybde, sædebredde, sædehøjde, rygvinkel, armlænshøjde samt type og indstilling af benstøtter er med til at afgøre, om du har en god eller en mindre god siddestilling i stolen.

Derudover er det afgøren­de, at stolen er indstillet korrekt, så den er let at køre for dig, når du skal fungere i det daglige. Forhandleres brugsanvisninger har ofte lister eller skemaer, der beskriver de fejl, der kan opstå på en kørestol under brug, og hvordan de kan afhjælpes. Fx hvad du kan gøre, hvis kørestolen ikke kører lige, hvis kørestolen tipper for let bagud, eller forhjulene slingrer, når du kører stærkt ligeud.

Hvis du oplever, at kørestolen ikke længere passer til dig, eller du har andre problemer, du ikke selv er i stand til at løse, så kontakt kommunens hjælpemiddelafdeling, og få hjælp til at få problemerne løst.

KørefærdighederÅben

KørefærdighederLuk

Vær opmærksom på, om du kan bruge din kørestol i alle de situationer, som du ønsker at bruge den.
Især som ny kørestolsbruger kan der være brug for træning af kørefærdigheder.

Det kunne fx være færdigheder til at komme ind og ud af en dør, bakke med din kørestol eller at komme op over små eller lidt større forhindringer ved at balancere på baghjulene.Dreng i kørestol kører over kantsten

Kør Godt-metoden er en metode, der kan teste dine kørestolsfærdigheder i dagligdags situationer. Testen kan vise, om du har brug for at træne, og hvad du eventuelt har brug for at træne.

I det canadiske materiale Wheelchair Skills programme og på Facebook gruppen Wheelchair Skills programme findes videoer, der viser, hvordan kørestolsfærdigheder kan trænes.

OmgivelserÅben

OmgivelserLuk

Hensigtsmæssige tilpasninger af omgivelserne kan lette hverdagen for dig som kørestolsbruger. Undersøg derfor om noget i dine nære omgivelser kan forbedres. Andre kørestolsbrugere har fx fået tilpasset følgende i hjemmet:

  • installeret ramper
  • udvidet døre
  • opsat barrer eller håndgreb, fx i badet eller på toilettet
  • forhøjet toilet­tet
  • anskaffet en badebænk
  • fjernet dørtrin

Endelig kan der være behov for at flytte rundt på møbler eller ændre gulvbe­lægning, fx lægge fast plastik på et stykke af gulvtæppet eller flytte løse tæpper.

Kørestolens ryg og pudeÅben

Kørestolens ryg og pudeLuk

Kørestolens ryg og pude bør have særlig opmærksomhed, når du vedligeholder din kørestol. De to dele skal, sammen med kørestolen, sørge for, at du har optimal støtte og stabilitet, både når du blot sidder, og når du bruger kørestolen til at komme omkring.

Kørestolens ryg

Kørestolsryg og evt. rygpude skal sikre dig god støtte til din ryg, når du sidder i din kørestol. Sammen med sædet holder den bækkenet stabiliseret.

Har du et fast ryglæn i din kørestol, skal du med jævne mellemrum tjekke, at alt fungerer, som det skal, fx skruer, beslag og betræk. Når betrækket trænger, kan du tørre det af med en fugtig klud eller tage det af og vaske det i vaskemaskinen som angivet i vaskeanvisningen.

Har du en løs rygpude i kørestolen, fx som støtte for din lænd, skal du jævnligt tjekke, at fx stropper, der bruges til at holde den fast, er intakte. Er det en skumpude, skal skummet tjekkes for elasticitet, og er det en luftpude, skal der altid være passende luft i den.

Siddepuden

Kørestol og siddepude skal give plads til, at bagdelen kan synke ned i puden og komme helt tilbage i sædet, samtidig med at næsten hele låret er understøttet. Pude og ryg fordeler trykket og holder tilsammen bækkenet stabiliseret, så du lettere bliver siddende korrekt og ikke glider frem og ud af stolen.

Vend puden og betrækket rigtigt

Det er meget vigtigt, at siddepuden vender rigtigt i kørestolen, ellers sidder du ikke optimalt, især hvis det er en formet eller asymmetrisk pude. Det gælder i alle retninger. Sørg for, at retningsangivelsesmærkaten på betrækket stemmer overens med retningsangivelsen på selve siddepuden. Hvis puden ikke er mærket, så du tydeligt kan se, hvad der er for og bag, så mærk den selv. Vær særlig opmærksom, hvis det ikke altid er dig selv, som skal håndtere puden og evt. skifte betræk på den. Med en tydelig mærkning kan ikke kun du, men også alle andre, lægge puden rigtigt i stolen hver gang.

Det er vigtigt, at betrækket på siddepuden vender rigtigt. Sidder den elastiske del, der er beregnet til at give plads for bagdelen, foran på puden i stedet for bagud, har puden ikke den tilsigtede virkning. Er betrækket ikke tydeligt mærket fra fabrikantens side, så mærk det selv, så betrækket altid vender rigtigt i forhold til puden.

Vedligehold puden

Kørestolspuder kan være udformet i en kombination af flere materialer på én gang, fx gelé og skum. Lær din kørestolspude godt at kende, så du ved, hvordan du skal vedligeholde den, for at den bevarer sine egenskaber så længe som muligt. Herunder finder du generelle regler for vedligeholdelse af kørestolspuder i forskelligt materiale.

Skum

Tjek jævnligt din pude for pletter eller skader, når betrækket er fjernet.  Nogle skumpuder kan vaskes i vaskemaskinen – kig efter i brugsanvisningen. Skummet tåler ikke rensemidler, men kan forsigtigt håndvaskes og dryptørres. Da det meste skum suger, er det ofte svært at få rent, og snavset væske vil sætte sig dybt ned i puden.

Pudens levetid afhænger af skumkvaliteten, hvor mange timer du sidder på den i træk og din vægt. Tryk med en hånd i et af hjørnerne og en anden midt på skummet, så kan du mærke, om pudens elasticitet er intakt. Kan du nemt trykke skummet i bund på midten, skal puden udskiftes.

Mange fabrikanter råder til, at du stiller din skumpude på højkant om natten og løsner betrækket, så puden kan blive godt luftet ud, ”komme sig” og være klar til brug næste dag.

Luft

Sørg for passende luft i puden. Er der for lidt luft, støtter puden dig ikke, som den skal. Du skal synke ned i puden, men må ikke hvile på bunden af den, da det kan resultere i for høj trykpåvirkning på din bagdel. Er puden for hård, kan du ikke synke ned i den.

Se i forhandlerens brugsanvisning for at finde ud af, hvordan du sørger for passende luft i din luftpude. Hold skarpe genstande væk fra den, så den ikke punkterer, og rengør din luftpude efter anbefalingerne i brugsanvisningen.

Gelé

I store træk er der to forskellige typer gelé i siddepuder: fast eller flydende. Puder med fast gelé er ofte kombineret med skum og skal vedligeholdes som sådan. Puder med flydende gelé (fluid) består ofte af et indlæg med den flydende gelé indlejret i eller lagt ovenpå skum. Geléen vil blive skubbet ud til siden i sin pose, når du sidder på det. Derfor skal det (ligesom din hovedpude om morgenen) æltes på plads, inden du sætter dig igen. Bliver puden kold (fx under transport i bil), så vent med at bruge den, til den har stuetemperatur. Gelépuder kan rengøres med en fugtig klud – brug almindelig sæbe. Skumdelen af puden rengøres efter forhandlerens anvisning.

Vand

En vandpude skal indeholde en passende mængde vand, så du synker ned i puden, men uden at du når bunden – efter samme principper som beskrevet under luft. Er der for meget vand i den, bliver puden for hård og virker ikke efter hensigten. Vær opmærksom på, at vand fordamper, selv om det er indkapslet, så hold øje med, om du sidder på bunden af puden. Er det tilfældet, skal du fylde mere vand i puden eller anskaffe en ny pude med den rigtige mængde vand i.  

Brug ikke din vandpude sammen med elektriske varmetæpper, og hold skarpe genstande og åben ild (også tændstikker) i sikker afstand fra den. Bliver puden kold (fx under transport i bil), så vent med at bruge den, til den har stuetemperatur. Vandpuder kan rengøres med almindelig sæbe.

Betræk

Tør betrækket af med en våd klud, når det trænger til det. Er det meget snavset, kan du vaske det i vaskemaskinen efter forhandlerens anvisninger. Tag siddepuden ud, og hvis den er af skum, sæt den på højkant til udluftning, mens betrækket vaskes. Sørg for, at placere hjørnerne af selve puden korrekt i hjørnerne af betrækket, uanset hvilket materiale puden er udformet af.

Skift pude og betræk ud, når det er slidt

Kørestolspude og -betræk holder ikke så længe, som en kørestol gør. Du skal være opmærk­som på, hvornår din pude ikke længere fungerer. Skumkvaliteten forringes ved brug, og der er risiko for, at der kan gå hul på din luft-, vand- eller gelépude. Kontakt eventuelt kommunens hjælpemiddelafdeling for at få hjælp til at vurdere om puden trænger til udskiftning.

Kørestolens stelÅben

Kørestolens stelLuk

Ligesom sæde og ryg skal vedligeholdes, gælder det også for kørestolens stel. Mange forhandlere af kørestole angiver i deres brugsanvisning, hvad du skal tjekke på din kørestol og hvor tit. Det kan se lidt forskelligt ud, men det kunne fx se ud som skemaet nedenfor.

Eksempel på vedligeholdelsesskema
  Hver
uge
Hver måned Hvert
år
Kontrollér dækkenes tryk og tjek, om der er tilstrækkelig mønsterprofil X    
Kontrollér indstillingen af evt. rygvinkelbeslag X    
Kontrollér evt. hoftebælte X    
Tjek din kørestols ramme for revner eller andre skader   X  
Rengør forhjulene for hår og andet snavs   X  
Kontrollér at alle bolte er spændte   X  
Kontrollér, om egerne er beskadigede eller løse   X  
Kontrollér, at bremserne bremser korrekt   X  
Få kørestolen tjekket hos en specialforhandler     X

I forhandlerens brugsanvisning vil der ofte være en nøjere beskrivelse af, hvad du skal foretage dig under de enkelte punkter.

Du vil også i brugsanvisningen kunne læse præcist, hvordan din kørestol skal rengøres.


» Fold alle afsnit ud /